ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

VĚZŇOVÉ TRESTNÉ PLANETY

Již poněkolikáté sedím v pokoji v Mostecké ulici v Teplicích. Místnost by mohla být pracovnou lékaře, stejně jako duchovního, či člověka zabývajícího se astrologií. Svědčí o tom nejen hřbety knih v rozsáhlé knihovně, kde vedle bible a dalších náboženských knih jsou řazeny lékařské knihy i spisy velkých světových myslitelů, ale i zvláštní pomůcky, napovídající, že slouží něčemu, co má spojitost s astrologií. Ani jedno však není pravdou. U domovních dveří má Jaroslav Pešek žlutou tabulku s nápisem "LIDOVÝ LÉČITEL". Ale ani to neodpovídá skutečnosti. Sám o sobě říká, že je obyčejným člověkem zabývajícím se kvantovou imaginární fyzioterapií, psychochirurgickými zákroky a vědeckým spiritismem. Trochu příliš silné tvrzení pro člověka vyučeného číšníkem. Je to šarlatán, anebo člověk skutečně vybavený mimosmyslovým vnímáním!? Na tuto otázku si musí každý odpovědět sám!

 


ilustrační foto

Je sobota 22. února 1997, 14.00 hodin a na teplickém Zámeckém náměstí se uskutečňuje meditace několika desítek lidí, které sem sezval Jaroslav Pešek bez pozvánek, bez reklamy, aby - stejně jako v Praze na Vyšehradě a na mnoha místech po celé Zemi - podpořili ve sjednoceném vědomí a pozitivní energií své myšlenky poselství dané kosmickými proměnami.

"Mnozí z nás jistě vědí, že dnešní den úplňku je vyvrcholením daného období ve znamení Vodnáře. Konstelace vesmírných znamení nám nabízí, abychom se společně zapojili do meditace pro potlačení všech negací vzniklých z nánosu negativního myšlení a chování mnohých lidí na Zemi. Takovéto kumulované zlo navršené za poslední dvoutisíciletí tvoří imaginární energii, která vstupuje zpět do lidí této Země. Také ale působí na změny počasí, mnohé katastrofy a změny v celé sluneční soustavě. Už jenom to, že jsme se dnes sešli ve společné myšlence, už to je meditace na záchranu Země."

Tak promlouval Jaroslav Pešek na oné sobotní teplické meditaci.

"S novinářským průkazem zažije člověk ledacos. Umět jen 'přihlížet' je to nejtěžší. Meditační shromáždění na Zámeckém náměstí bylo něco výjimečného i pro nás. V naprostém tichu bylo cvakání uzávěrky fotoaparátu hlučné.

Hluboké ticho, zavřené oči a velké soustředění se na myšlenky přednesené a jakoby přítomné. Místo kolem morového sloupu, které Tepličané přecházejí bez povšimnutí, je jakýmsi centrem duchovních sil. Když zdvihnete oči, uvidíte barokní sochy symbolizující snad všechnu bídu i radost světa, v takovéto situaci pochopíte tajemnou sílu jako ti, co na náměstí přišli." (Teplický kurýr č. 9 18. 2. 1997)

Naše povídání přerušuje telefon. Neslyším hlas na druhém konci drátu, zaznamenávám pouze odpovědi.

"Ano. Já vás vidím. Máte velké bolesti, byla jste příliš ozářena. Já se teď na vás soustředím a uvidíte, že se vám uleví."

Jsem šokován! Uzdravovat po telefonu? Vzpomínám na Kašpirovského a jeho léčení přes televizní obrazovku. Dozvídám se však, že pan Pešek neléčí, pouze pomáhá, kdo ho o to požádá. Telefon nemá s pomocí nic společného. Pro člověka, který je schopen mimosmyslového vnímání, není důležitá vzdálenost ani čas. Kontakt s člověkem na druhém konci drátu stejně jako s tím, kdo sedí proti němu, se uskutečňuje mimo trojrozměrný prostor. Imaginární substance vylučované mozkovou činností putují prostorem i časem. Každá elementární molekulová částice vyzařuje do prostoru energii, v níž je obsažena určitá informace.

"Když jsem číšničil, udivoval jsem hosty tím, že jsem jim přinášel jídla ještě dřív, než vyslovili svá přání."

Chci vědět, jak to "funguje". Když se nejedná o hypnózu, tak na základě čeho se ta pomoc uskutečňuje?

"Já vnímám všechno zvláštním způsobem zevnitř, a to jak orgány, tak i nemoce. Vidím příčiny, a ty když se odstraní, je vše v pořádku. Nemusí se přitom jednat pouze o zdravotní problémy. Člověku, který za mnou přijde, ukážu cestu, kterou by se měl vydat, aby se potíže odstranily. Nikoho nepřesvědčuji, nikomu nic nevnucuji."

Každý člověk má kolem sebe biopole, které zachycuje informace a zároveň je naplněno informacemi, které ho opouštějí. Tyto informace jsou v kosmu vzájemně propojeny přes vesmírnou molekulární mřížku. Dá se to přirovnat ke krystalu, který je dnes už za známých okolností schopen být převaděčem informací. Kdo je schopen vnímat toto prostorové frekvenční pole - a podle Peška má tuto schopnost ve větší či menší míře každý - může získat informace, jež se zdají být nevysvětlitelné, ba nemožné. Jak jinak by Koperník (je možno poskytnout řadu dalších příkladů) mohl vnímat odvrácenou stranu Měsíce, jejíž skutečnou podobu potvrdili až kosmonauté? Stejně tak Verne mohl projektovat představy, které se mu z budoucnosti karmicky přenesly do jeho současnosti.

Tento způsob mimosmyslového vnímání je uskutečnitelný jedině za předpokladu, že se člověku podaří proniknout do čtvrtého rozměru, kde neexistuje čas ani vzdálenost. A není to zase tak neuskutečnitelná záležitost, protože cestu do čtvrtého rozměru naznačil Buddha, když formuloval tezi "MYSLET NA NEMYŠLENÍ". Indové to nazývají Nirvánou. Je to nejvyšší meditační stav, kdy se mysl odpoutává od hmotného zatížení, čímž se dostává do mimočasoprostoru, kde připoutanost ke hmotě, platná pro trojrozměrný svět, neexistuje.

"Koncentrací se dostávám mimosmyslovým vnímáním do mimoosobní pozice, a tak mám přístup ke všem informacím vesmíru. Najednou vidím všechny informace o tom člověku. Nemám je před sebou jako na počítačovém záznamu. Já je vidím v jednom obraze a zároveň s tím i všechny informace, které s tím člověkem souvisejí. To se týká i zemřelých. Ve čtvrtém rozměru není smrti ani zrození, tam nic nekončí ani nezačíná, a proto vidím vše ve věčné přítomnosti."

Bylo by laciné argumentovat počtem těch, kteří si s několikatýdenním předstihem zajistili návštěvu. Stejně laciná by byla citace z děkovných dopisů. Chci proto uvést zajímavý poznatek. Netrpím žádnou chorobou a nemám žádné zjevné potíže, ač vzhledem k věku bych k tomu mohl mít předpoklady. A pokud bych si na něco stěžoval, pak jen na jistou psychickou labilitu, což jsem přičítal nejrůznějším okolnostem.

Vyšetření započalo udáním celého jména, data narození a místa bydliště. Pak jsem byl dotázán, zda jsem neprodělal nějakou vážnou nemoc a jaké mám potíže. Na obojí jsem odpověděl záporně.

Siderické kyvadlo a tibetské kolo života byly jediné pomůcky, které Pešek pro vyšetření použil.

"Zatím jsme nepřišli na způsob vzájemné komunikace na vyšší úrovni. Já jsem touto vyšší úrovní prošel. V roce 1992 jsem měl vidění. Duchovní bytosti mi sdělily, že mi dávají jméno Mechiél. V češtině to znamená dobrosrdečný. Je však zajímavé, že od dětství jsem si přál jmenovat se Michal.

Pro dnešního člověka potřebuji mít nějakou průkaznou formu vibrace či rezonance, aby si nemyslel, že jde o nějaké šarlatánství, ale aby vnímal, že se jedná o daný fyzikální zákon. Navíc mi siderické kyvadlo pomáhá k lepší koncentraci. Tibetské kolo pak slouží k lepšímu vyhodnocování informací." K mému velkému překvapení je mi řečeno, že všechny mé potíže zjevné i případné jsou působeny tím, že se na mé duši přiživuje duše cizího člověka. Ten měl skončit sebevraždou počátkem padesátých let a měl žít v místě mého současného bydliště. Po návratu domů, už zbaven "přítěže" očistným ohněm, což je způsob běžně používaný psychotroniky i léčiteli, jsem se pustil do ověřování údaje, jelikož bydlím v té obci teprve od počátku osmdesátých let. A skutečně zde v uvedenou dobu došlo blízko mého bydliště k sebevraždě.

Chtěl jsem vědět víc, a proto se znovu vracím do domu v Mostecké ulici.

Proč jsem byl "obtěžkán" zrovna já?

"Karma, jako vesmírný zákon existence života, umožňuje, aby se životní energie, která má v sobě informace o myšlení a konání, přenesla do dalšího objektu a dostala tak šanci se očistit, ospravedlnit. Na základě karmické negace se tato negativní energie vrací na místo úmrtí onoho sebevraha a může ulpět i na různých pozůstalostech, jako jsou šperky, peníze, nábytek, obrazy, nemovitosti i na některých pozůstalých."

Ale proč tato karmická negace ulpěla zrovna na mně?

"Pohádkově řečeno vaše pozitivní energie se stala živnou půdou pro duši onoho sebevraha."

Za dvacet let v těch místech žily stovky lidí. Co s tím mám já společného?

"Pokud člověk negativně myslí, je za to potrestán nemocí, bolestí, utrpením. V podstatě to znamená mít radost z něčeho, co neobnáší žádné duchovní hodnoty, co je pomíjivé."

Snažil se snad onen duch skrze mne osvobodit?

"To by byl výklad povrchního spiritismu. Duch si nikoho nevybírá, pouze odčerpává pozitivní energii. Je to v podstatě negativní energie, která proniká do biopole jedince. Těch jedinců může být X a dokud nepřijde někdo, kdo svou jasnozřivostí neodčerpá onu negativní energii, průnik trvá."

Co znamená odčerpat negativní energii?

"Odstranit z prostoru, jak jste sám viděl. Tím je očištěna nejen konkrétní osoba, ale i místo. Energie onoho sebevraha se tak vyzáří do vyšších sfér."

 

O těchto vyšších sférách jsme s Jaroslavem Peškem ještě dlouho hovořili. Dozvěděl jsem se, že smrtí nic nekončí. Lidé zatím neznají, jaké zákony platí za hranicí transpersonality. Ty ale poznal už Einstein, který se dokázal pohybovat mimo čas i prostor. Nemohl však prý tuto pravdu lidstvu sdělit, jelikož nepřijímáme to, co si nemůžeme prohlédnout či osahat. Smrt je jen hraničním stavem, kdy se na základě zákona karmy (souhrn dobrých i špatných skutků) rozhoduje, kam se naše životní energie vyzáří. Tím vlastně vznikl i název tohoto článku. My všichni jsme totiž vězňové "trestné planety". Země je jakýmsi očistcem, kde lidské duše trpí bolestmi, utrpením a nemocemi za dřívější negativní informace vyzářené do prostoru. Nacházíme se ve stejné konstelaci mléčné dráhy, v jaké byli Egypťané před pěti tisíci lety. Všechny negativní složky vrahů, sebevrahů, Hitlerů, Stalinů, ale i z těch, kdo chtěli ublížit třeba jen myšlenkou, se dostaly do naší blízkosti a začaly nám ubírat energii. Lidský mozek potřebuje pro svou činnost velké množství energie. A poškozuje-li člověk tuto životodárnou energii negativním chováním, tato energie slábne. Neschopností řešit životní problémy jinak než násilím, zabíjíme sami sebe, zlo zůstává v nás, a to je podstatou všech nemocí.

V roce 1917 začalo období, které by mělo podle Peška trvat až do roku 2003. V něm bychom měli být svědky nejrůznějších neuvěřitelných katastrof. (Sem spadá samozřejmě VŘSR, obě světové války včetně následného vzájemného vyvražďování.) Teprve poté nastane epocha nového věku a lidstvo začne naplno využívat kapacity svých mozků.
 
Říjen 1997

. . . . .

. . . . .
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group