ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

SATELITNÍ MAPY - NOVÝ POHLED NA PLANETU ZEMI

Mnozí z nás toužili stát se astronauty a spatřit rodnou planetu s patřičným nadhledem. Kladli jsme si otázku, jak vlastně Země z vesmíru vypadá? Přes veškerý pokrok se však na trhu záběry Země z vesmíru objevovaly jen zcela výjimečně a většinou na stránkách ryze odborných časopisů. Převrat v této oblasti přineslo uvolnění družicových záběrů Země tak, jak byly po léta snímány vědeckými, či komerčními satelity některých států. Možnost zpracovat tyto snímky pro použití nejširší odbornou i laickou veřejností tak dala vzniknout nové kartografické disciplíně - satelitní kartografii. Dnes si proto můžeme prohlížet kontinenty, ale i státy světa na stránkách atlasu, či na velkých nástěnných mapách s jistotou, že před námi leží planeta Země tak, jak skutečně vypadá. Už nemusíme snít o tom, že jednou vzlétneme do vesmíru, abychom spatřili Amazonské pralesy, či vrcholky velehor, můžeme od stolu obdivovat krásu Afriky, stejně jako zelený střed Evropy. Svět před námi leží odhalen, tak jako nikdy předtím.

 


Infračervený snímek Londýna za-
chycený z výšky 833 km. Ukazuje
infrastrukturu města v okolí Temže.
Červené části zachycují nezasta-
věné plochy a parky.

Civilní průzkumné satelity existují už od počátku 70. let. Teprve od nedávna je však k dispozici obrazový materiál zachycující celou zeměkouli. První z těchto záběrů pocházejí ze satelitní řady americké Národní správy oceánů a atmosféry (NOAA), která se specializovala na meteorologická pozorování a předpověď počasí. Ve srovnání s jinými, které mezitím lidstvo vypustilo, přinesly satelity zaměřené na počasí největší užitek. Díky schopnosti sledovat seskupování a pohyb mraků, předvídat katastrofy, pomohly satelity zachránit nespočetné lidské životy a změnit jednou provždy postoj lidí ke sledování počasí a této oblasti vůbec. Obrázky, které nám družice umožnily vyrobit, představují svět, jak by se nám jevil bez mraků, z vesmíru, z výšky 800 km. Člověk se tak poprvé může podívat na miniaturu své vlasti a být si zcela jist, že se jedná o realitu. Poloha a velikost kontinentů se již neopírají o domněnky a výpočty - jsou "odfotografovány". Stejně tak členění vegetace, pouští, vodních ploch, věčného ledu a sněhu je znázorněno s jistotou, že je pravdivé a odpovídá tomu, co jsme se kdysi učili. Mapy, které zde představujeme, vznikly upravením signálů z družic, jež krouží na oběžných drahách kolem Země. Dálkově řízené senzory na palubě těchto satelitů registrují elektromagnetickou energii, která vyzařuje ze zemského povrchu. Tyto informace se ukládají do digitální formy a jsou přenášeny na Zemi. Zde se data upravují a analyzují pomocí moderních technologií. Upravená data se již dají využít k vytvoření nových produktů, jako jsou třeba mapy, nebo k sestavování datových vět v Geografickém informačním systému. Různé úhly pohledu během pozorování a atmosférické vlivy způsobují zkreslení, která se vyrovnávají tím, že se satelitní snímek začlení do známé, geometricky přesné datové sítě. Zachycení dat pomocí satelitů se děje ve specifických oblastech elektromagnetického spektra, které jsou přizpůsobeny jejich schopnostem rozlišovat, nebo zachytit stavy, které zůstávají na normálních fotografiích neviditelné. Poslední fází výroby satelitních map je projekce, při níž se zobrazuje trojrozměrný povrch zeměkoule. Využitím elektromagnetického záření jsou snímky jednotně zbarveny a doplněny stínováním, které reliéfu dodá trojrozměrný charakter. Mořské plochy jsou tvořeny s pomocí SST - dat (Sea Surface Temperature), která zachycují kolísání teplot a větší mořské proudy, procházející celou planetou. Nakonec jsou snímky opatřeny tradičním kartografickým systémem, aby tak vznikly mapy, zobrazující celou planetu takovou, jaká opravdu je. Satelity používané při výrobě těchto map, které jsou platné také při sledování a předpovědi počasí, létají na synchronních drahách a obletí Zemi čtrnáctkrát denně ve výši 833 km. Jeden oblet trvá 102 minut. Během jednoho přeletu zaznamenají zemskou stopu širokou 2399 km. Povrch Země je tak zachycován postupně pás vedle pásu. Detailnost hotových snímků je závislá na velikosti rozlišovací jednotky, zvané pixel - tedy na kousíčku Země, jehož odražená, nebo prostupující energie je zachycována. Na našich mapách je velikost jednoho pixelu vyměřována na 1,1 x 1,1 km. Mapy tedy mají rozlišovací schopnost 1,1 km.

SATELITNÍ ATLAS SVĚTA

V minulém roce se na pultech obchodů některých západoevropských zemí objevil zcela nový produkt - The Cartographic Satellite Atlas of the World - atlas světa pořízený z družicových snímků. Byla to vůbec první ucelená kolekce perfektně zpracovaných map Země, kontinentů, či jednotlivých zemí. Atlas se setkal s velkým ohlasem jak ve školství, kde se stal vyhledávanou učební pomůckou, tak ve sféře cestovního ruchu, neboť zcela netradičním způsobem přibližuje cestovatelům místa jejich cest a pobytu. V červenci tohoto roku byl atlas uveden i na český trh, v anglickém vydání, s českým průvodcem v příloze. I v České republice si atlas po zásluze ihned po uvedení na trh získal spoustu obdivovatelů z řad geografů. Atlas, přestože je zpracován na vysoké profesionální úrovni, však zdaleka není určen jen odborníkům. Je ideální pro každého fanouška zeměpisu, laika, který se jen zajímá o to, jak vlastně Země z výšky vypadá. Jako potřeba výuky výrazně zdokonaluje proces vytváření geografických představ o planetě Zemi a jejím utváření, o povrchu kontinentů a zcela novým způsobem také o dně oceánů. Atlas obsahuje 89 satelitních map doplněných kartografickou sítí, značkami a místopisem. Součástí jsou i stránky s informacemi o satelitní kartografii a zpracování družicových snímků, stejně jako některé údaje a fakta o Zemi. Území České republiky je prezentováno na třech mapových listech, přičemž celá republika je zobrazena společně s Polskem, Maďarskem a Slovenskem. Reliéf reprezentuje družicový obraz doplněný státními hranicemi, názvy pohoří, řek, měst a výškovými kótami Sněžky a dvou šumavských hor. Veškerý místopis je v češtině. Je ostatně velkou výhodou atlasu, že místopis byl použit vždy v jazyce příslušné oblasti a při studiu map tak nevznikají jazykové problémy. Jediný majitel distribučních práv pro prodej tohoto atlasu - ale i dalších satelitních map - se samozřejmě se svou nabídkou snaží vyjít potřebám a zájmu konečných uživatelů. Proto byly současně s atlasem na trh uvedeny i velké nástěnné mapy světa a jednotlivých kontinentů. V současné době je před dokončením mapa České republiky a mapa Slovenska, které budou v nejbližší době uvedeny na trh. V nabídce firmy je pak také spousta dalších zajímavostí, jako jsou satelitní vyobrazení cizích zemí, či měst.
 
Říjen 1997

. . . . .
Tagy: Koktejl 1997 10
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group