ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

KŘEPČÍCÍ ĎÁBLOVÉ Z YARE

 

San Francisco de Yare leží ani ne sto kilometrů od hlavního města Venezuely Caracasu. Cesta, jež tudy vede, sleduje tok říčky Guaire, která by byla dost bezvýznamná, kdyby právě údolí na jejím horním toku neposkytlo prostor pro výstavbu venezuelské metropole.


Všechna větší sídla na říčce po jejím výtoku z caracaského údolí se jmenují po svatých - Santa Lucia, Santa Tereza, San Francisco... Vznikla kolem kostelů, postavených v sedmnáctém a osmnáctém století černými otroky z okolních kakaových plantáží pod vedením mnichů františkánského řádu. Ti tu šířili své náboženství nejen slovem, ale i zbraní, jak o tom svědčí střílny a speciální ochozy pro střelce v kostelích. Místní indiáni nebyli příliš ochotní vzdát se svobody a víry svých předků a někdy odpovídali na násilí zoufalým útokem na to, co považovali za jeho symbol.

Jedním z odbojných náčelníků byl jistý Yare z kmene Moričů. Nikdy nepřijal křesťanství a zahynul v boji proti kolonialistům. Jméno městečka San Francisco de Yare vzniklo tedy dost paradoxně ze spojení křesťanského světce a "pohanského" nepřítele křesťanů.

To, proč se Yare (první část názvu se obvykle opomíjí) dostalo do všech publikací o Venezuele, souvisí se vším, co bylo zmíněno: s křesťanskými církevními obřady, s indiánskou tradicí totemů a masek i s černošskými rytmy importovanými z Afriky černými otroky.

"Proslulí tančící ďáblové z Yare jsou nejstarší společností tančících ďáblů fungující v Novém světě," dočtete se v odborných publikacích. "Původ těchto slavností je třeba hledat v rituálech středověkého Španělska. Originalita ďáblů z Yare však spočívá především v dokonalém prolnutí všech tří místních tradicí - evropské, africké a indiánsko-americké.


To, co se děje na svátek Božího těla ve venezuelském městečku Yare, vypadá na první pohled jako nějaká oblíbená tradiční pouť se stánky plnými pochoutek a suvenýrů a se svátečně naladěnými lidmi, sjíždějícími se ze široka daleka. Vzápětí po onom "prvním pohledu" si však uvědomíte, že je tu něco neobyčejného.

Originalitu a svéráz dodávají pouti muži a hoši v šarlatových kalhotách a košilích, na jejichž hlavách spočívají obrovské obludné masky s kravskými rohy a ušima, vykulenýma očima a vyceněnými zuby. Některé masky působí strašidelně, jiné spíše dobrácky, další směšně; ale ani dvě mezi desítkami a stovkami nejsou stejné. Na košilích ďáblů se třpytí zlaté křížky, na opascích se houpají zvonce a v rukou kmitají maracas, dutá chřestítka, zdůrazňující rytmus, který přichází z bubínku ďábla-hudebníka.

Ďáblové se spolčují v cuadrillách, vedených vždy capitanem - starším ďáblem, odlišeným maskou s třemi rohy. Během dne projdou jednotlivé cuadrilly několikrát hlučně městem, ale k hlavnímu průvodu se všechny tyto jednotky spojí až před západem slunce, kdy projdou k městskému hřbitovu. Tam si na prostranství u kaple odtančí každá skupina svůj tanec a všichni se pak - už v neorganizovaném veselém houfu, v němž se ďáblové promísí s civilními poutníky a obyvateli Yare - odeberou na náměstí před kostel. Tanec tam vrcholí při světle lamp a loučí.

O náboženském charakteru reje ďáblů svědčí nejen to, že se odehrává vždy v den katolického svátku, ale i to, že ďábelský tanec vrcholí před kostelem. Samotný tanec a průvody přes městečko působí však ve své spontánnosti a bujarosti velice světsky, a dokonce pohansky - jako by se ďáblové křepčící při zvuku bubnu a chřestítek přesunuli přímo odněkud z animistické černé Afriky.

Vžitá náboženská koncepce ďábla jako ztělesnění zla bere ostatně tak jako tak v městečku na řece Guaire za své: přes svou obludnost jsou šarlatoví ďáblové z Yare bytosti radující se ze života a rozdávající svou radost poutníkům, kteří sem přicházejí ne za pokáním, nýbrž za veselím.
listopad 2000
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group