ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

KŘESŤAN MUSÍ TRPĚT, A NEČINIT PŘÍKOŘÍ

To jsou závěrečná slova příkazu, jímž francouzský král Ludvík XVI. pověřil hraběte Jeana Françoise Galaupa de La Pérouse k cestě po stopách Jamese Cooka s úkolem doplnit poznatky, které přinesly jeho cesty. Zkušený námořník a diplomat vyplul se dvěma loděmi Boussole a Astrolabe 1. srpna 1785 a jeho výpravu lze považovat za počátek oceánografie. Ve výpravě, která měla ryze výzkumný charakter, byla proto řada vědců.Hrabě Jean-François Gallaup de La Pérous

Prvním výzkumným úkolem bylo zjistit, zda existuje jiný průliv než Magalhãesův. La Pérouse obeplul mys Hoorn a pořídil jeho přesné zmapování. Zastavil se na Velikonočních ostrovech, odkud zamířil k ostrovům Sandwichovým (Havajské ostrovy). Objevil nejjižnější Havajské ostrovy, ale podle příkazu krále na nich nevztyčil francouzskou vlajku. Potom plul přímo k pobřeží Aljašky. Zakotvil v zálivu nedaleko dnešní hranice mezi Aljaškou a Kanadou. Odtud plul podél amerického pobřeží až k San Francisku, a jak se ukázalo, dokonale zmapoval západní pobřeží Spojených států.

Když výprava shromáždila dostatek vědeckých poznatků, nastoupila zpáteční cestu. Po přeplutí Tichého oceánu zakotvuje La Pérouse v Macau, které bylo naplánovaným místem setkání s ministrem námořnictví. Rychlá plavba Pacifikem však měla ještě jeden důvod - rozbroje vznikající mezi posádkou a týmem vědců. Vědecké přístroje zabíraly příliš mnoho prostoru, což ještě víc zmenšovalo námořníkům již tak dost stísněné podmínky na odpočinek. La Pérouse byl znechucen a chtěl expedici ukončit a později sestavit novou. Jenomže králův příkaz zněl vrátit se na sever, obeplout pobřeží Číny, potom i Tatarsko (dnešní východní Sibiř), a odtud se vypravit na padesátou rovnoběžku do Petropavlovska.

Začátkem února 1787 tedy obě lodi znovu vypluly. Expedice navštívila Formosu a proplula Cušimským průlivem, oddělujícím Koreu od Japonska, a zastavila na ostrově Yaso (dnešní Hokkaidó). Po nebezpečné plavbě objevil La Pérouse nepohodlný průjezd mezi severním Yasem a jižním cípem Sachalinu, který je dnes nazván jeho jménem. Pak spustil kotvy před velkým ostrovem, o němž se domníval, že je Kamčatkou. Z omylu ho vyvedli místní rybáři, když mu nakreslili obrysy ostrova a východní pobřeží Sibiře. Když La Pérouse zjistil svou chybu, opravil trasu a průlivem, jemuž dal jméno Tatarský, přistál na Kamčatce v Petropavlovsku. Zde se mu dostalo královského přivítání a dozvěděl se, že ho král jmenoval admirálem. V Petropavlovsku nechává La Pérouse vyložit všechny nashromážděné dokumenty a po svém příteli Lessepsovi, dědečkovi muže, jenž nechal prorazit Suezský kanál, je posílá do Francie. Sám se pak podle instrukcí krále vydává k Austrálii ověřit mapu Nového Zélandu pořízenou Cookem.

Po deseti týdnech připlouvá na Samou. Zde je nejprve bouřlivě přivítán, ale potom dochází k nepochopitelné změně. Když se kapitán Astrolabe Fleuriot De Langle naposledy vrátil na pevninu pro vodu, byli všichni muži po vystoupení z člunu povražděni. Divoši vrátili jen tělo De Langla. Ostatní snědli. La Pérouse, pamětliv příkazu krále, pokračoval bez pomsty k Austrálii. Tam obě lodi přistály v zálivu Botany Bay, kde admirál zanechal svůj deník s popisem cesty od Kamčatky. Potom se obě plavidla vypravila k východu a nikdo je už víc nespatřil.

Francie vysílá v roce 1791 loď, která má pátrat po zmizelých plavidlech. Velitel d'Entrecasteaux se vrátil do míst, kde byl La Pérouse naposledy viděn, a objevil ostrůvek Vanikoro. Avšak ze strachu před obrovským vřením vody v pobřežním pásmu u ostrova nepřistál. Až v roce 1828 se potvrdilo, že Astrolabe u ostrova skutečně ztroskotala. Podle nalezených dokladů se prokázalo, že v době plavby d'Entrecasteauxa žili ještě na Vanikoru dva muži z posádky Astrolabe a viděli jeho loď na moři. Tajemství konce lodi Boussole bylo odhaleno až v roce 1964, když francouzská expedice zjistila, že zatímco Astrolabe ztroskotala na mělčině, Boussole se potopila do padesátimetrové hloubky. Inventarizace obsahu vraku přinesla nové informace o námořnictví konce 18. století a potvrdilo se, že La Pérouse uměl utrpení snášet, a nečinit příkoří jiným.
únor 2001

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group