ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

NEOBVYKLÁ SMRT KAPITÁNA HUDSONA

 

Kolumbus zemřel v chudobě, Giordano Bruno byl upálen, polárník Scott umrzl, cestovatel Kryštof Harant byl sťat na Staroměstském náměstí - ve vyjmenovávání průkopníků dobrodruhů, kteří skončili neslavně, bych mohl pokračovat. Patří k nim i kapitán a navigátor, Angličan Henry Hudson.

Měl zřejmě neustálé spory s posádkami svých lodí. Roku 1610 byl při plavbě ve vodách Hudsonova zálivu (jak byl záliv později pojmenován) rozzlobenou posádkou nekompromisně vysazen do malé loďky a ponechán svému osudu. A tak byl osud Hudsona, jeho malého syna a dalších sedmi mužů zpečetěn. S minimálními zásobami potravin, v malém dřevěném člunu bez přístřeší, obklopeni jen ledovou vodou, neměli nejmenší šanci na přežití.

Hudsonova smrt byla jistě neobvyklá, ale zajímavější a určitě důležitější byl jeho objev, který byl učiněn díky nepředvídané náhodě.

Na jaře roku 1609 vysílá holandská obchodní společnost z Amsterdamu Henryho Hudsona na cestu Severním ledovým oceánem kolem Ruska. Námořník má hledat průplav do Asie. Šlo vlastně jen o nalezení levnější cesty na asijské trhy. Tuto plavbu již od počátku provázely půtky mezi členy posádky. Zprvu šlo jen o drobné malichernosti, například stížnosti na špatnou práci kuchaře. Pak zas holandská část posádky vytýkala kapitánovi, že nedodržuje zásady stolování, které byly na takovýchto plavidlech zvykem. Závažnější problém nastal v okamžiku, kdy již ustrašená posádka neunesla plavbu lodi Half Moon mezi obrovskými ledovými krami v Severním ledovém oceánu. Tehdy se kapitánovi z druhé ruky doneslo, že muži plánují vzpouru, a tak jednal. Za prvé jim oznámil, že je nechá všechny pověsit, donutí-li ho vrátit se zpět, a za druhé udělal kompromis a nabídl posádce, že budou průjezd hledat dál, ale opačným směrem. Posádka souhlasila.

A tak obrátil kapitán Half Moon k Americe (dnes již nevíme přesně kdy, víme jen, že to bylo v létě roku 1609). Doplul až k Newfoundlandu a potom při pobřeží téměř do Jamestownu. Od této osady byl vzdálen jen asi 100 km, když plavidlo opět otočil a severně kopíroval americké pobřeží. Dne 3. září 1609 zakotvil v jednom zálivu. Do tohoto zálivu se vlévala velká řeka a kapitán hledal vhodné místo pro vplutí do ní. Přitom nechával neustále měřit hloubku, aby se plavidlo nerozbilo o mělčinu. Hluboké koryto pro vplutí bylo nakonec nalezeno, a cesta za poznáním mohla začít.

Cestou proti proudu pozorovala Half Moon skupinka indiánů. Kapitán je pozval na palubu, kde se zprvu projevovali opatrně a zdvořile, ale vzápětí poranili několik členů posádky. Po první hořké zkušenosti s indiány kapitán poněkud procitl a při dalším setkání byl již opatrnější. Tito indiáni ho však mile překvapili, a dokonce prý zlámali své šípy na důkaz přátelství. O všech událostech si kapitán vedl podrobné údaje.

Proti proudu řeky plul Hudson ještě asi 200 km. Přitom indiány opíjel vínem a směňoval s nimi evropské cetky za bobří a vydří kožešiny. U Albany loď otočil a po proudu řeky se vydal zpět přes oceán do Evropy. Posádka již nezlobila a 7. listopadu 1609 přistál Hudson v anglickém Dartmouthu.

O krásném kraji plném zvěře a půdy k obdělávání informoval ihned obšírným dopisem zaměstnavatelskou společnost. Holandští obchodníci dlouho neváhali a zakrátko vyrostla na onom místě osada s názvem Nový Amsterdam. To již ale byl Hudson několik let po smrti. Z malé osady vyrostl po čase velkolepý New York a zdejší řeka dostala název Hudson River. Po kapitánovi Hudsonovi je pojmenován i onen ledový záliv na severu, místo jeho tragické smrti.
květen 2001

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group