ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

ODHALENÁ KRÁSA

 

V půvabném pražském zákoutí nedaleko Staroměstského náměstí, mezi kostely P. Marie před Týnem a sv. Jakuba, ve starobylém Týnském dvoře zvaném Ungelt skončila rozsáhlá rekonstrukce. Po více než dvaceti letech, kdy toto historicky unikátní místo chátralo a bylo uzavřeno pro veřejnost, se ze skořápek zapomnění vylouply opravené architektonické skvosty. Týnský dvůr byl však ve velmi zuboženém stavu již počátkem 20. století. Přestože první studie na jeho záchranu vznikla po roce 1964, s celkovou rekonstrukcí se začalo až v roce 1984 podle projektů SÚRPMO a později sdružení R-projekt 07.

 

Již před mnoha staletími byl ­ jak dokládají pražské kroniky ­ Týnský dvůr místem velice rušným. Říkalo se mu "Veselý dvůr" (Laeta curia). Tady, v ohradě oddělené dřevěným plotem, již od 9. století cizí kupci skládali své zboží a platili z něho clo ­ ungelt. Pražská "zlatá mládež" tu hojně utrácela a bujaře se bavila v místních hospodách. Rádi sem zavítali i vážení pražští kupci, aby se tu dozvěděli horké novinky z cizích zemí. Ku prospěchu návštěvníků jistě bylo, že sem měla zákaz vstupu městská policie. Kdo sem přišel, musel odložit svou zbraň. Od 11. století byl Ungelt uznávaným střediskem mezinárodního obchodu s celnicí. Příchozí tu skládali, měřili, vážili a vyclívali své přivezené zboží, ale také bydlívali.

 

Jednotlivé domy Týnského dvora mají svou zcela originální historii, kterou snad nejvíce zachytil v Kronice Královské Prahy František Ruth: "Král Ferdinand I. roku 1558 dal dům starý ungeltní po obou stranách (západní) brány a průjezdu i nad tou branou se všemi grunty podzemními i zdmi a pokoji i se vším příslušenstvím k dědičnému držení i s právem míti hospodu Jakubu ml. Granovskému z Granova ̧pro jeho dvěmacitmaleté služby?. Granovský směl chovati hosty, vlašská, uherská a jiná vína, piva i medy přes celý rok šenkovati a z nich králi ani obci neplatiti." Granovský dal dům přestavět roku 1560. Vznikly tu vlašské rustiky, sgrafita a fresky (v manýře chiariscura) s bájnými vyobrazeními. Tento dvoukřídlý renesanční dům s arkádami, vlastně palác Granovských, dochovaný do dnešních dnů ve své téměř původní podobě, je hlavní dominantou Týnského dvora.

 

Historicky zajímavý dům, v němž je zachována východní brána Ungeltu, býval rovněž zvaný Vrbovský. Byla zde kolem roku 1835 kavárna "U Komárků", hojně navštěvovaná českými buditeli například Tylem, Čelakovským, Šafaříkem, Palackým...

 

Svou zajímavou architekturou s romantickým nádechem nezůstávají pozadu ani další domy. Na prahu třetího tisíciletí je Týnský dvůr tvořen osmnácti domy, členěným nádvořím a několika malebnými dvorky. Areál je využíván především pro komerční a restaurační účely. V přízemí domů netradiční obchůdky například s hudebninami, knihami a uměleckými předměty pohlcují svým magickým kouzlem i sebeuspěchanější kolemjdoucí. Nechybí tu stylová restaurace, hotel ani malé divadlo. Horní podlaží jsou obsazeny převážně kancelářemi nebo nadstandardně vybavenými byty takzvanými business apartmens.

 

Nejatraktivnější vnitřní prostor Týnského dvora má hlavní pěší osu, která vznikla mezi dřívějšími hlavními branami ­ dnes průjezdy ve směru východ­západ ­ a je vydlážděna řevnickým křemencem. Ostatní plocha je tvořena z takzvané pražské mozaiky nebo ze čtvercové dlažby. V jižní části dvora upoutává pozornost stylová vodní pumpa s původní studnou. Nedaleké dva zachovalé stromy ve svém stínu opatrují mramorovou fontán-ku-pítko. Protější severozápadní část dvora zdobí kopie Štursova sousoší Den a noc. Severovýchodní kout je osázen novými vzrostlými stromy.

 

Náhodného návštěvníka nenechá v klidu ani prohlídka vnějšího okruhu dvora, kterým se již v minulém století nadchl spisovatel Zikmund Winter. "...že bývaly staré ulice úzky a klikaty vidíme leckde dosud: Ale tato ulice od Ungeltu k masným krámům jest nad vzorem klikatiny na jiné. Mať sedm rohů, sedm cípů, vchod do ulice jest nad to překlenut a na překlonku stojí dům... tak povstávaly klikaté ulice, jež měly tu výhodu, že za každým rohem mohli se obránci znovu sbírati a stavěti, vnikl-li nepřítel do města."

 

Moderně zrekonstruovaný Týnský dvůr začíná psát svou novou historii jako centrum pražského obchodního a společenského místa. Zároveň se však stává vyhledávaným místem klidu a odpočinku uprostřed pulzujícího velkoměsta.
 
Květen 1997

powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group