ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

GRABŠTEJN

Jen několik kilometrů od městečka Hrádek nad Nisou leží zámek Grabštejn. Na jeho místě stával kdysi hrad, který uprostřed hlubokých lesů chránil obchodní stezky, stejně jako mnoho podobných v okolí. Geografická poloha totiž předurčila severním Čechám úlohu spojnice mezi vnitrozemím a Horní Lužicí, která přináležela až do roku 1635 k zemím České koruny.

 

. . . . .

 


Právě v těchto dobách sehrál hrad Grabštejn své nejdůležitější úlohy. Obchodní cesty a stezky protínající severní Čechy převážně severojižním směrem měly největší význam pro kolonizace a vznik trvalých sídel. Spojovaly vnitřní Čechy s prastarými a důležitými obchodními či církevními středisky, především s dvěma nejsevernějšími českými hrady - Budyšínem a Zhořelcem. Jednou z nejstarších a nejpoužívanějších byla cesta "žitavská", kterou chránilo pět hradů. Další stezku, která vedla téměř paralelně s žitavskou chránil také hrad Grabštejn.

 

Doba vzniku hradu není přesně známa, ale má se za to, že stál již roku 1044. Podle zprávy kronikáře opata Neplacha z opatovického kláštera odňal roku 1278 Přemysl Otakar II. hrad Grabštejn - nazývaný původně Ulsicz, což by mohla být německá podoba srbského jména Olšicy - neznámému pánu.

 

Údolí Nisy v širokém pruhu od Machnína až po zemské hranice mezi Čechami a Lužicí, jež byly přesněji vymezeny teprve roku 1310, získali páni z Donína. Ti měli původní rodové sídlo mimo hranice naší vlasti a střediskem jejich severočeského panství sahajícího až do Lužice byl starobylý pomezní hrad Grabštejn. Udělil jim ho v léno v druhé polovině 13. století Přemysl Otakar II.

 

V době husitských válek byly celé severní Čechy zcela v rukou stoupenců Zikmunda, v odporu proti husitům se severočeští katoličtí šlechtici spojili se sousední, rovněž katolickou Lužicí. Což motivovalo husitské vojevůdce ke snahám zmocnit se strategicky důležitých míst v kraji. Grabštejn husité mnohokrát obléhali a část jeho hradeb byla poničena. Na počátku roku 1430 jej dobyl Mikuláš z Kaišperka, a odtud po léta ohrožoval nejen Žitavu, ale i vzdálenější oblasti Lužice. Konec nájezdům grabštejnské posádky učinila až bitva u Lipan. Rok po ní se podařilo Zikmundovi z Vartemberka zajmout zdejšího velitele Mikuláše z Kaišperka. Následující desetiletí pak byla ve znamení soupeření rodu Bibrštejnů, pánů frýdlantského panství, a Donínů, znovu sídlících na Grabštejně. Ovšem za vlády Donínů se jenom neválčilo, nýbrž také těžilo. Dolovala se tu železná, cínová, olověná, měděná a stříbrná ruda a právo svobodně kutat získal od krále Mikuláš z Donína roku 1514. Těžba byla zastavena až v polovině 18. století, kdy se přestala vyplácet.

 

V roce 1562 koupil grabštejnské panství i s hradem císařský rada Jiří Mehl ze Střelic. Hrad byl ve velmi špatném stavu a proto se v letech 1564-1569 uskutečnila jeho rozsáhlá přestavba na renesanční zámek, který si svou podobu v podstatě zachoval až dodnes. V té době byl také hrad rozšířen o dnešní tzv. Dolní zámek, upravený v roce 1818.

 

Černousové, kterým hrad patřil od začátku 17. století, se zúčastnili stavovského odboje a po Bílé hoře jim byl majetek zkonfiskován. V roce 1645 obsadili zámek Švédové, kteří odtud drancovali celé okolí.

 

V současné době prochází Grabštejn rozsáhlou rekonstrukcí a je přístupný veřejnosti. Pozornost si zaslouží zámecká kaple sv. Barbory, ve které se nacházejí vzácné fresky ze 16. století. Ta je umístěna v kulaté věži, která je součástí Horního hradu. Dolní zámek byl empírově upravený a jeho součástí je Hostinský dům z roku 1833, v němž jsou kasárny s výcvikovým prostorem pro služební psy.

 

Listopad 1997

powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group