ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

"NENORMÁLNÍ" ORCHIDEJE

Utváření orgánů každého organismu - ať už rostlinného, nebo živočišného - je už dopředu určené jeho genetickým založením. Někdy se stává, že vlivem vnějších nebo vnitřních podnětů dochází při realizaci geneticky zafixovaných vlastností k chybnému „čtení“ genetického kódu, což má za následek změnu fyziologických a biochemických pochodů. Vznikají odlišné bílkoviny nebo jiné produkty metabolismu, některé se případně nemohou vůbec vytvořit. Tyto vnitřní změny se navenek projevují jako mutace, které jsou dědičné, nebo aberace, jež vznikají až při vývoji určitého jedince a zpravidla dědičné nejsou.


Orchis Purpurea - redukovaný tvar pysku.

PROČ ZROVNA ORCHIDEJE?
S různými abnormalitami při utváření orgánů rostlin se v přírodě setkáváme u mnoha druhů. Nápadný výskyt těchto abnormalit však můžeme pozorovat především v bohaté čeledi vstavačovitých - orchidejí. Velmi zajímavé je zjištění, že jejich výskyt je z velké části ovlivněn počasím, kdy prudké výkyvy teplot způsobují tak zvané tepelné šoky, což se zpravidla odrazí na tvorbě květních orgánů. Musí k nim však dojít dříve, než se založí a vyvinou květy. U některých dalších abnormalit se předpokládá, že vyvolávajícím činitelem je zhoršené životní prostředí. Všeobecně však můžeme konstatovat, že vznik celé řady nejrůznějších abnormalit je dosud velmi málo prozkoumaný jev a ani dnes se přesně neví, co je jejich pravou příčinou.
Během mnoha let věnovaných poznávání našich a evropských druhů orchidejí jsem se často setkával s různými abnormálně vyvinutými květy a rostlinami, které vždy vzbudily moji pozornost. V poslední době mě tento jev natolik zaujal, že jsem abnormality začal záměrně vyhledávat a dokumentovat. V mém archivu se tak nashromáždila sbírka několika desítek diapozitivů nejrůznějších vývojových abnormalit evropských orchidejí, z nichž alespoň část chci představit čtenářům.


Dactylorhiza Fuchsii - vzácný jev hyperchromie, tedy nadměrná tvorba barviv.

NEPOSLUŠNÉ BARVY
Mezi nejčastější a nejnápadnější abnormality orchidejí patří částečná nebo úplná ztráta barviv. V přírodě se s tímto jevem setkáváme ve formě částečně a nebo úplně bíle kvetoucích rostlin, které jsou jinak normálně barevné. Ztrátu květních barviv můžeme nejčastěji pozorovat na různých druzích rodů Orchis a Dactylorhiza, vzácněji i u jiných druhů. Tento jev nazýváme apochromie nebo albinismus a většinou bývá dědičného charakteru.
Podstatně méně se setkáváme s opačným extrémem - nadměrnou tvorbou barviv, takzvanou hyperchromií. V tomto případě dochází k nahromadění barviv, čehož důsledkem jsou rostliny s extrémně sytými barvami květů a u druhů se skvrnitými listy i s intenzivním, často celoplošným zabarvením lícní strany listů.
U několika druhů orchidejí však výsledné zabarvení nezpůsobuje pouze jeden typ barviva, ale navzájem se kombinující typy barviv - antokyany a flavony, které se ještě mohou kombinovat s chlorofylem. U těchto rostlin se úplná ztráta barev vyskytuje velmi vzácně. V závislosti na tom, jaký typ barviva chybí u té které rostliny, dochází i k výslednému efektu zabarvení květů. Například u některých druhů rodu Ophrys se vzácně dají nalézt rostliny, které ztrátou barviva antokyanu vytvoří zajímavé žlutozeleně zbarvené květy. Velmi vzácně se setkáváme i s nezelenými rostlinami, které nás na první pohled upoutají svým žlutavým až bílým zbarvením. Takové rostliny nejčastěji nalézáme v rodu Epipactis nebo Cephalanthera, velmi zřídka i u jiných druhů. Sám jsem pozoroval několik takových rostlin u některých druhů rodu Epipactis. K mým nejvzácnějším úlovkům však patří nezelená rostlina druhu Ophrys insectifera, která je skutečně velmi ojedinělá.

KDYŽ NĚCO CHYBÍ
Pojďme si pohovořit o běžnějších abnormalitách, ke kterým dochází v květních orgánech vstavačovitých. Květ vstavačovitých je složen ze tří vnějších a tří vnitřních okvětních lístků, které jsou uspořádány ve dvou kruzích, přičemž střední lístek vnitřního kruhu se obvykle od ostatních výrazně odlišuje v podobě pysku. Ze dvou kruhů tyčinek jsou buď vyvinuté dvě z vnitřního kruhu (v podčeledi střevičníkovitých), nebo jedna z kruhu vnějšího (v podčeledi vlastních vstavačovitých). Ty zbylé jsou buď úplně redukované, nebo v některých případech přetvořené na neplodné patyčinky. Vlivem různých činitelů se však toto geneticky zakódované utváření květních orgánů může porušit, což zapříčiní vznik nejrozmanitějších abnormalit.
Mezi relativně běžné abnormality patří například srůst k sobě nejbližších vnějších okvětních lístků, nebo nevyvinutí některé části květu, jak jsem to pozoroval u druhu Ophrys insectifera, kde v celém květenství nebyl v květech vyvinutý pysk, nebo u druhu Epipactis muelleri, kde v květech chyběly brylky. Vzácněji se u orchidejí vyskytují různé, často redukované tvary pysku, které mohou být stabilizované (objevují se pravidelně), nebo nestálé, což znamená, že jeden rok se objeví a potom zmizí. Takovou podstatnou redukci jsem měl možnost vidět u druhů Orchis purpurea a Ophrys holubyana, kde pysky květů v celém květenství byly zredukované do jazykovitého tvaru.


Ophrys Apifera - snížení počtu okvětních lístků na dva.

MÁLO NEBO MNOHO OKVĚTNÍCH LÍSTKŮ
K mimořádně vzácným abnormalitám orchidejí patří vzájemné přeměny jednotlivých květních orgánů v takzvané pelorie, kde dochází k přeměně květů souměrných podle jedné osy, což je u orchidejí běžné, na květy souměrné podle více os. Rozeznáváme dva typy pelorií - petalpelorii a labelpelorii. Při první z nich se pysk v květním orgánu mění na normální okvětní lístek. Nazýváme ji regresivní pelorie. Podstatně vzácněji dochází k progresivní pelorii, kterou označujeme jako labelpelorie, kde se vnitřní okvětní lístky mění na pysky, důsledkem čehož vzniká nový pravidelný květ na vyšší vývojové úrovni. Avšak vidět takové květy v přírodě patří k mimořádně vzácným zážitkům a jejich nalezení vyžaduje určitou dávku štěstí.
Velmi zajímavé jsou i různé změny v květních orgánech orchidejí, které se sporadicky vyskytují u téměř každého druhu. K nim patří například zmnožení nebo redukce okvětních lístků. Při zmnožení okvětních lístků vznikají tak zvané plné květy (pozoroval jsem je u druhu Gymnadenia conopea), nebo květy, které místo tří okvětních lístků v každém květním kruhu mají čtyři (tetramerie), popřípadě pět členů (pentamerie).
Čtyřčetné květy jsem pozoroval u dvou druhů rodu Ophrys, kde bylo zajímavé, že touto změnou byly postižené jen nejspodnější květy.
Opačným extrémem bývá redukce okvětních lístků. Tady můžeme pozorovat změnu počtu květních orgánů v každém kruhu na dva (dimerie) nebo až na jeden člen (monomerie). Takové květy jsem našel u druhů Ophrys apifera, Ophrys holubyana, Ophrys insectifera a Gymnadenia conopea.

CESTY K FANTASTICKÉMU KVĚTU
Zřídka můžeme u orchidejí pozorovat i srůst listů, listenů, okvětních lístků a semeníků. Pokud máme štěstí, můžeme nalézt takzvané dvojčetné květy, které vznikají srůstem dvou semeníků a vyznačují se dvojnásobným počtem květních orgánů. Takové květy jsou velmi zajímavé a atraktivní. Setkal jsem se s nimi pouze dvakrát u druhu Himantoglossum caprinum a Gymnadenia conopea.
Mezi poměrně vzácné odchylky patří i rozštěpení jednotlivých orgánů rostliny. Častěji takové rozštěpení najdeme v květech, vzácně může dojít i k rozštěpení stonku, který potom nese dvě, velmi zřídka až tři soukvětí. Takovou rostlinu druhu Nigritella nigra se dvěma soukvětími jsem našel v Alpách.
U orchidejí se můžeme setkat s celou řadou dalších abnormalit. Zajímavé je například zmnožení listových orgánů, tvorba tyčinek, které normálně vyvinuté nejsou, vývoj soukvětí rostlin bez květů nebo jejich radikální degradace a mnohé jiné.
I když obecně tyto abnormality nemají žádnou taxonomickou hodnotu, jsou zajímavé, zvláštní a prozrazují nám, jakými vývojovými cestami mohl vzniknout fantastický květ orchidejí.

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group