ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

TANCEM OD SEXU AŽ K BOHU

Ve zšeřelém sále, osvětleném svíčkami, stojí proti sobě muži a ženy ve dvou řadách a rytmicky krouží boky. Nejdříve dopředu, pak dozadu, pak zakroužit. Dopředu, dozadu, zakroužit. Někteří jsou nazí, jiní polooblečení. Dvojice stojící proti sobě se dívají vzájemně do očí a snaží se sladit své pohyby nejen s hudbou, ale i se svým partnerem. Rytmický pohyb prokrvuje pánev, z níž se šíří do celého těla příjemné teplo. Erotický náboj se umocňuje. Ale než stačí vyvrcholit v orgasmu, přichází pokyn ke změně. Erotický náboj, jeden z nejsilnějších hnacích motorů člověka, je totiž třeba využít nejen k dokonalému milování, ale také k pokroku na cestě k vyšším cílům. A právě to se učí adepti tantrického sexu v malém, spoře osvětleném sále uprostřed Moskvy.

 


"Cvičení, která se konají dvakrát v týdnu po dobu dvou až tří měsíců, navštěvuje obvykle 15 až 20 účastníků. Jejich důvody jsou přitom velmi různé. Někteří prostě chtějí zvýšit svou schopnost prožívat sex, být lepšími milovníky a milenkami. Jiní to však berou jako jednu z cest k poznání vyšších sil, k sjednocení s absolutnem, s Bohem. Je tomu tak díky tomu, že toto cvičení mocnou sílu sexu nepotlačuje, ale využívá," vysvětluje mladá a půvabná Nataša, která kurzy vede.

Tantrický tanec vychází z tisíciletých tradic indických chrámových obřadů a má základ v prastarých pohanských rituálech a náboženstvích. Cvičení moderní "západní tantry" začíná protažením, zahřátím a uvolněním svalů a kloubů. Postupně se přidávají cviky zvyšující prokrvení vnitřních partií a současně zlepšující činnost srdce. Silné a pružné tělo je totiž jedním ze základních předpokladů k získání schopnosti být dobrým partnerem či partnerkou v milování. Proto se pohyby stávají stále složitějšími a postupně se přidávají pohyby rukama i celým tělem, přidává se rytmické podupávání. V průběhu kurzu se tak všichni učí nejen cítit a dodržovat rytmus, ale také kontrolovat a koordinovat své pohyby, cítit své tělo. Současně se schopností procítit sám sebe přichází schopnost procítit i pocity partnera, schopnost sladit se s ním. Ale to je jenom začátek, nutný úvod k dalšímu rozvoji.

Po úvodním fyzickém cvičení totiž přichází psychotrénink. Při něm se účastníci ve dvojicích učí poznávat se navzájem, sdělovat své pocity beze slov a také je vnímat. Postupně se učí předávat svůj energetický náboj, komunikovat pomocí "biopole" - vědomě využívat efekty, které vlastně všichni známe. Každý z nás někdy cítil, že se na něho někdo dívá nebo že se někomu líbí, i když nám to ten druhý vlastně nedává navenek najevo. To jsou jen některé projevy neuvědomělé "energetické" komunikace.

Takovou silnou, ale pouze "pozemskou" energii cítím, když stojím v řadě s ostatními muži, a přestože se dívám do žhavých očí dívky proti mně, nemohu při tom současně nevidět pohupování jejích pevných a vyzývavých prsů a magicky se pohybující trojúhelník klínu. Dopředu, dozadu, zakroužit. Dopředu, dozadu, zakroužit. Rytmus se pozvolna zrychluje a napětí vzrůstá. Cítím vlastní i cizí pot a vnímám rozšiřující se zorničky. A vzrušení mě přenáší do dalekých krajů a dávných dob.

MODERNÍ POHANSTVÍ

Dochází k prolínání kultur. Pro moderního člověka je samozřejmostí křesťanství, zároveň čte Mahábháratu, studuje buddhismus, zajímá se o talmud a súfijské mudrce. V současném Rusku přitom mnoho lidí hledá návrat ke kořenům, a ty jsou pohanské, árijské. Vždyť z tohoto prostoru se na svou pouť kdysi vydali dávní Árijové, na jejichž kulturu navazují jak Indové, tak Evropané. Indické slovo védy má stejný kořen jako slovanské vědět, vědma. Také jména slovanských a indických bohů pocházejí ze stejného kořene. Mnozí obnovovatelé moderního pohanství jsou přitom přesvědčeni, že původními slovanskými obřady byly obřady starověkých Árijů. Jenomže v Evropě tyto tradice vlivem křesťanství téměř vymizely a jen slabý pramínek zůstal zachován v tajemstvích lidových léčitelů a zaříkávačů. A to je také důvod, proč v pravoslavném Rusku našla tato stará indická tradice své následovníky.

Dávné učení se přitom překvapivě shoduje s nejnovějšími poznatky psychologie, sexuologie i ostatních vědních oborů. Dávné znalosti a metody pomáhají i moderním lidem, především zneurotizovaným současníkům. Tantrický sex se tak stává moderním prostředkem zvyšování kvality života.

NAHOTA NENÍ VÝZVOU

Nahota není výzvou, ale potvrzením. Každý se totiž svléká dobrovolně a podle své potřeby do té míry, jak se sám cítí nejlépe. A zdaleka nejde jen o fyzické pohodlí, člověk se společně s oblečením zbavuje svých předsudků a zátěží. Zároveň se učí přijímat sám sebe takového, jakým je, a mít se přitom rád. Zbavuje se zbytečných komplexů z tloušťky či hubenosti, z povadlých či velkých prsou, pleše či chlupatých nohou.

Je pravidlem, že v průběhu cvičení nedochází k sexuálnímu styku. Zatímco v běžném životě znamená sex konání, tantrický sex učí prožívat a cítit bez zjevného a obvyklého konání. Mezi účastníky se nenavazují nové intimní vztahy a nevznikají nové stálé páry. Všichni se učí mít rádi všechny. Jde přitom o nezištný vztah lásky, a ne o fixaci na partnera.

V průběhu cvičení se střídají chvíle čisté radosti z fyzického pohybu s momenty mystického duchovního vytržení, aby byly vystřídány zážitkem "erotického dusna". Nejsilněji prožívají tento silný erotický zážitek pokročilí adepti v závěru lekcí. Při jednom z cvičení utvoří na zemi kruh, v němž leží hlavami směrem k jeho středu, a jejich těla tvoří jakési rozbíhající se paprsky. Drží se určitým způsobem za ruce a "předávají" si vzájemně energii. Tato energie krouží po kruhu, zesiluje se jako v urychlovači a postupně přivádí všechny do stavu vytržení. Uvnitř kruhu, symbolizujícího Slunce, pak sedí zády k sobě pár držící se za ruce a sloužící jako "hromosvod" energie. Jeho extáze je nejsilnější. K plnohodnotnému orgasmu se dostává podle svých možností i většina ostatních. Bez jediného pohybu, pouze využitím vlastní i společné energie. Po kulminaci orgasmu přichází chvíle uklidnění, tichého spočinutí a společné párové meditace.

Potom se všichni rozcházejí, aby se setkali při dalším společném cvičení nebo na slavnostech pod širým nebem. Při nich se obvykle slaví nejen slunovrat, podzimní nebo jarní rovnodennost, ale i jiné starodávné svátky. Při obřadech se také provádějí magické úkony a pro pokročilé adepty tantrického učení také zasvěcovací rituály.

CHVÁLA LINGAMU - KRVAVÉ OBĚTOVÁNÍ

Zšeřelou místnost osvětluje malý ohýnek, u něhož sedí v jogínské póze mladý muž v černém plášti. Tři další mladíci sedí za ním ve stejné póze, jen jejich pláště nejsou černé, ale rudé. Slavnostní úbory jsou určeny pro slavnostní příležitost a tou může být třeba Mahášivarátra - Velký svátek.

"Mahá lingam - nakuté ja lingam." "Velký lingam - svatý lingam," pějí chválu mužskému přirození - lingamu.

Hinduističtí tantrici většinou uznávají jako vůdčí ideu sjednocení mužského principu (bůh Šiva) s ženským principem (bohyně Šaktí). Symbolem jejich jednoty je sjednocení lingamu s jóní, tedy mužských a ženských genitálií. Proto jsou sexuální praktiky významnou součástí tantrických učení, ale většinou jsou prováděny v čistě symbolické rovině.

Členové této moskevské skupiny se scházejí dvakrát týdně. Jedna schůzka je věnována společným meditacím, statickým i dynamickým. Každý týden se pak koná bohoslužba, prováděná podle indické tradice. Při ní se provádí akt obětování květin ohni.

KRVAVÁ OBĚŤ BOHYNĚ KÁLÍ

Na počest bohyně Kálí, bohyně zmaru a obnovy, je jednou za měsíc svěcenému ohni obětován kromě květin a ovoce také živý tvor, podle tradice černý kohout, ale může to být i černý králík.

"Barbarská tradice není samoúčelná," vysvětluje vedoucí sekty.

"V počáteční fázi obřadu vyzývám účastníky, aby se zamysleli nad utrpením, nad ubližováním. Máme vůbec právo obětovat cizí život? Proč má trpět nevinný tvor, a proč právě tento? Prosím své souvěrce, aby se vcítili do role nevinné oběti, kterou se chystáme obětovat. Když účastníci obřadu společně s obětí prožívají její strach a bolest, může je toto utrpení přivést k hlubšímu zamyšlení nad tímto světem a někdy i k jeho hlubšímu pochopení.

Celý náš život je neustálá a nevědomá spoluúčast na zabíjení. Máme-li jíst maso, pak je lépe to činit uvědoměle. Náš život znamená smrt nejen pro naši potravu, ale také různé viry, bacily a parazity uvnitř nás.

Zabíjení při obřadu je vědomým aktem, kterým na sebe bereme zodpovědnost. Smrt pro nás není neuvědomělým či zbytečným ničením, ale převedením do jiného stavu, pokračováním v jiném tvorovi. Při obřadu zároveň modlitbou vyjadřujeme své oběti vděk, slibujeme jí, že prostřednictvím našich životů bude žít nadále. Přitom upozorňujeme vyšší síly, že si uvědomujeme závažnost svého činu."

Rituál je zahájen - oheň hoří. Na oltáři je hlavním předmětem lingam-jóní, symbolické spojení muže a ženy. Nad oltářem visí obraz bohyně Kálí, černé bohyně.

Když Sadha-šiva obětuje za zpěvu předepsaných manter květiny, vykonává současně předepsaná gesta - mudry. Kouř z vonných tyčinek, zpěv manter, exotické úbory obřadníků i celá atmosféra pomáhají procítit smysl výzvy obětníka.

Zatímco poslouchám jeho slova, rozhlížím se kolem sebe. Nevidím toho mnoho, brání mi kouř, šero a nechci se otáčet. I tak si ale nemohu nevšimnout těch vedle mě. Jejich tváře ukazují hluboké pohnutí, některým se koulí po obličeji slzy. Nevím, co zrovna prožívají, nevím, zda pláčí sami nad sebou, nebo z lítosti nad těmi, komu oni sami kdysi ublížili. Nejdramatičtější okamžiky nastávají, když se obětník chystá prolít krev a pronáší při tom stanovená zaklínání. Žádá vyšší síly, aby přijaly oběť, aby se s ní spokojily a aby se neprolila krev nikde jinde.

Díky silnému prožitku závěrem obřadu prožívají jeho účastníci katarzi, očištění. Prošli stadiem lítosti nad sebou samými i nad druhými, prošli stadiem zloby a stadiem porozumění. Došli až ke smíření se s osudem a k odpuštění. Odpouštějí všem i sami sobě.

Závěrem obřadu je veleknězem posvěceno jídlo, které účastníci přinesli jako dar, svou osobní oběť, a které bylo celou dobu uloženo u podnoží oltáře. Jedná se o vegetariánské pokrmy, převážně ovoce, sladkosti, pečivo. Posvěcené jídlo je potom jako naprostý závěr obřadu společně slavnostně konzumováno. Při této "společné snídani" je sdílení a dělení pokrmů nejen symbolické, ale skutečné, a tak vzniká velmi silná atmosféra sbratření.Pochází z předbráhmanské víry, v podstatě pohanské. Tantrismus postupně ovlivnil hlavní buddhistické i hinduistické směry. Buddhistický tantrismus se dělí na dva směry. První, tzv. tantrismus levé ruky, je základem tibetských buddhistických škol, zvaných někdy Vadžra-jána, a dal vzniknout bohaté úrodě parapsychologických a okultních fenoménů. "Vadžra-jána" je charakterizována krajním extrémismem, buď asketismem, nebo sexuálními orgiemi spojenými s kulty ženských bohyň. Tím se navazuje na tradice matriarchátu.

Tantrismus pravé ruky je považován za umírněnější a hlásá kult mužských bohů. Rozšířen je především v Číně a Japonsku.

Slovo tantra, tantry, má několik významů, většina badatelů se ale shoduje na třech základních.

Prvním významem slova je kniha, což znamená zapsané vědomosti. Jedná se přitom o velmi různorodé spisy, z nichž většina se zabývá současně mnoha oblastmi a snaží se obsáhnout celý soubor znalostí svého autora.

Druhý význam slova tantra se pojí se slovním kořenem znamenajícím člunek, síť, tkaninu, a v přeneseném smyslu znamená soubor nějakým způsobem spojených a na sebe navazujících znalostí, které jsou si ale rovny a nejsou uspořádány do nějaké hierarchie. Spisy totiž nebyly nikdy kanonizovány ani utříděny a schváleny nějakou "vyšší" autoritou.

Třetím významem je potom základ tri, to znamená učení o třech tajemstvích - jimiž jsou Mysl (meditace), Slovo (zaklínání) a Čin (gesto), které jsou podstatou různých projevů skutečnosti všeobjímající jednoty vesmíru (samata) a jsou chápány jako nerozdělitelné.

Při meditativním čtení tanter a částí súter (dharany) se modlící jakoby sjednotil s velikostí Všemohoucího. Současně se vyslovovaly mantry, magické formule či souzvuky, někdy bez sémantického významu. Zvuk manter vyvolává podle tantrického učení speciální vibrace, jejichž různé rytmy mohou vzbudit specifické stavy vědomí. K tomu se přidávalo bezchybné provádění konkrétního gesta, mudry. Tantrik proto čte magická zaklínání dovolená jen posvěceným, slouží záhadné ceremonie, při nichž se síla a energie objektu přelije na subjekt, a klaní se bohům různých panteonů. Tělo, duch i rozum docházejí k plné harmonii.

Protože neposvěcenému nemohlo prosté provádění obřadů či jejich částí dát vůbec nic, cesta byla dostupná pouze pro ty, kteří dlouhá léta věnovali nesmírné úsilí poznání a zdokonalení a byli posvěceni. Všechny tantrické činnosti (včetně sexuálních praktik) přitom nosily striktně sakrální charakter.
duben 1998

. . . . .
powered by contentmap

You have no rights to post comments

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group