ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

KONTROLA PANENSTVÍ

 

Hladina sporů kolem tohoto starého a znovuobnoveného obřadu se bouří. Někteří tuto praxi brání jako něco, co souvisí se širší obrodou zulských tradic a jako faktor omezující šíření nemoci AIDS. Jiní zase poukazují na to, že kontrola panenství je porušením ústavních práv na důstojnost a tělesnou integritu. Ano, jde o obřad, při kterém se zkoumá ohanbí mladých dívek, aby se zjistilo, zda je jejich panenská blána neporušena.

 

NA CHLAPCE JE BRZY

 

Od okamžiku, kdy slunce vystoupilo nad přehradu Inanda Dam v údolí Tisíců pahorků, se zde shromažďuje zástup mladých dívek. I když do Durbanu to není ani 30 kilometrů, zdá se, jako by údolí bylo vzdáleno celá staletí, ovšem až na občasný zvuk automobilu projíždějícího po prašných silnicích. Nejde ale o žádnou tradiční venkovskou zulskou idylu existující v obecně rozšířených představách lidí. Celá oblast je velice chudá. Mnozí obyvatelé dojíždějí za nevalně placenou prací do Durbanu a velká část lidí je nezaměstnaných. Jen několik domů připomíná tradiční chýše ve tvaru včelích úlů, ostatní jsou hrubé stavby z levného stavebního materiálu.

 

Dívky nejprve tvoří malé skupinky: tančí, zpívají a chichotají se. Asi v půli dopoledne přivážejí autobusy další dívky, zpěv nabývá na jásavosti, a do jisté míry i na soutěživosti s tím, jak se setkávají děvčata z různých oblastí. Nakonec se jich sjede ke třem tisícům. Všechny dívky jsou oblečeny do pestrobarevných bederních roušek s korálky, které jim sotva zakrývají genitálie. Kolem prsou mají náhrdelníky z jemných korálků. Starší ženy jsou oblečené do rafinovanějších bederních roušek se živůtkem a delší sukní. Začínají směrovat dívky doprostřed nerovného nezoraného pole. Když se dívky řadí do zástupu, vždy tři nebo čtyři vedle sebe, aby podstoupily hlola, tedy kontrolu svého panenství, je atmosféra tiše slavnostní.

 

V řadě stojící Nomvula a Lungile do sebe navzájem strkají a pošťuchují se. Čekání je dlouhé. Jsou to přítelkyně a přišly sem společně s ostatními spolužačkami ze školy v Kwa-Mashu. Obě doufají, že školu ukončí v příštím roce. Obě již obřad kontroly panenství v minulosti podstoupily. Občas se připojí ke zpěvu, jenž stoupá z vibrujícího davu. Jedna z písní, kterou, jak se zdá, všichni znají, začíná slovy: "Je ještě brzo na to, spát s chlapcem."


Panenskou blánu dívkám kontrolují tři starší ženy. Děvčata jsou většinou ve věku 13-19 let a obřadu se zúčastňují dobrovolně.

 

 

 

KONTROLA PANENSTVÍ

 

Většina ze shromážděných jsou dospívající dívky (13-19 let), ovšem některé se zdají být mnohem mladší, a je zde i řada těch, které vypadají značně starší. K zástupu se připojily dokonce i dvě ženy, jedné z nich je již 65 let. Jak se Nomvula a Lungile blíží k čelu zástupu, vřava utichá a dívky se na okamžik dostávají do jakéhosi transu. Potom již leží na zádech na rohožích z trávy a na jejich genitálie zírají tři starší ženy klečící na zemi. Zdá se, že dívky zprvu nevědí, co dělat, potom váhavě roztahují nohy a malé stydké pysky. Jedna ze starších žen se dívá do vaginy každé z dívek, aby zjistila znak jejího panenství. Prohlídka je důvěrná a zběžná. Nejedná se o žádné důkladné vyšetření, jen pouhý pohled. Vyšetřující ženy nemají žádnou lékařskou kvalifikaci, ale všechny tvrdí, že je snadné rozpoznat, je-li dívka panna - máte-li potřebné znalosti a cvik.

 

MÁME DĚTI, ALE NEMÁME RODINY

 

Obnovitelkou a organizátorkou tohoto obřadu kontroly panenství je Andile Gumede, pohledná 29letá žena, která nosí mobilní telefon stejně samozřejmě jako slavnostní oděv s korálky. Gumede říká, že se prvně o obřadu kontroly panenství dozvěděla v sedmi letech, kdy viděla svou babičku, jak brzy ráno odvádí její tety za zadní část domu - aby zkontrolovala jejich vaginy. Neviděla přesně, co babička dělá, ovšem byla ohromena tajemností tohoto rituálu a chválou, kterou byly dívky po jeho skončení zahrnovány.

 

Gumede pracovala v roce 1993 na magistrátu ve venkovském městě KwaZulu v Natalu. Jednou z jejích povinností bylo vydávat identifikační doklady. Uvědomila si, že většina z dospívajících mladých lidí, s nimiž mluvila, nemá vlastně rodinu v tradičním slova smyslu. Měli sice matky, ale své otce neznali. Gumede říká: "Tehdy mě napadlo, že my černí máme problém. Máme děti, ale nemáme rodiny. Nezachováváme si své panenství. Spíme s kýmkoli," říká.

 

Gumede je přesvědčena, že je třeba změnit chování, aby mohlo dojít k morální obrodě. Základem je podle ní pochvala. Ta způsobí, že si sami sebe začnete vážit - a potom vás budou respektovat i ostatní. Ovšem musí zde být něco, za co si chválu zasloužíte. Gumede si vzpomněla na rituál své babičky a na chválu, které se potom těšily její tety za to, že si zachovávaly své panenství. "Svolala jsem tedy babičky z okolí a řekla jim, že chci učit, jak tímto způsobem pečovat o panenství."

 

V roce 1993 tedy přivedly babičky asi 20 svých vnuček a kontrola panenství byla obnovena formou nového veřejného obřadu. Přilákalo to pozornost rozhlasu a televize a vyvolalo takovou následnou odezvu, že během několika týdnů byla Gumede zvána nejen do vesnic po celé provincii, ale i do sousedních provincií, a dokonce i do sousedních zemí, například do Svazijska. Dnes se tyto obřady konají v provincii každý měsíc a lákají tisíce mladých dívek.

 

"MATKA BUDE MÍT RADOST"

 

Po vykonané kontrole ženy Nomvulu a Lungilu pohladí po stehně a dívky se vydávají k hlučícímu davu přítelkyň a matek. Chlapci a muži na pole přístup nemají. Jiná starší žena dívkám pomaže čelo páchnoucí směsí připomínající hrnčířskou hlínu - na znamení toho, že jsou panny a mohou se zařadit do fronty, aby dostaly osvědčení dokládající jejich panenství. Některé z nich mávají svými certifikáty a tančí, avšak většina odchází na kraj pole, kde obchodníci prodávají bílý chléb s masem, plechovky chlazených nápojů a nanuky. Lungile říká: "Matka bude mít radost." Nomvulu, která chce studovat fyziku a matematiku na univerzitě, říká: "Bylo to dobré, ale ne moc pěkné." Vzduch je ztěžklý blížícím se deštěm a dusno způsobuje, že dívkám je možno jejich téměř nahotu závidět. Ony si však po zkoušce oblékají kalhotky a tenisky Nike. Jinak až na několik šňůr korálů zůstávají nahoře "bez". Jsou to městská děvčata, která se však bez nadměrného oblečení cítí překvapivě dobře. Mají-li ale hovořit o obřadu a o tom, co pro ně znamená, nejsou příliš sdílné, ačkoli o škole a o svých přátelích si povídají docela klidně. Pozorovatelé podobných obřadů podotýkají, že děvčata nejsou schopna o této zkušenosti hovořit.

 

VZDÁT PANNÁM CHVÁLU

 

Během asi tří hodin bylo zkontrolováno více než 3000 vagin a většina dívek se přesunula směrem ke kopci na konci pole, kde se v průběhu dne shromáždili rodiče, několik mladých chlapců, diváci a muži středního věku.


Páchnoucí směs připomínající hrnčířskou hlínu, kterou ženy dívkám natřou na čelo, je dokladem o "úspěšné zkoušce".

 

 

Náčelník dané oblasti zde zasedá s jinými náčelníky a hodnostáři. Většina mužů má na sobě slavnostní oděv, který je však stejně skrovný jako úbor dívek. Když se dívky a ostatní začínají tlačit kolem náčelníkova úřadu, jsou skupinami mužů ozbrojených klacky navigováni zpět doprostřed pole. Někdy muži předstírají útok na skupiny dívek. Nejsou to však mladí lovci. Jsou to muži středního věku v rozedraných šatech. Jejich tanec a zpěv je nesouvislý a je pouhou napodobeninou harmonie dřívějších časů nebo starších obřadů.

 

Muriel Gwamanda, žena ve věku asi 60 let, přicestovala z Bulveru, což je místo vzdálené asi 450 km, jen proto, aby viděla obřad. Je oblečená jako v neděli do kostela, nemá na sobě ani korále, ani nemá obnažené tělo. "Byla jsem dnes ráno tak vzrušená, že jsem si oblékla sukni obráceně," říká. "Tam, kde jsem vyrůstala, tam nebylo příliš mnoho vzdělání. Toto je skutečná zulská záležitost."

 

Muriel nikdy nezažila kontrolu panenství jako dítě, takže to není nostalgická návštěva. Nemá ani mezi účastnicemi obřadu dceru nebo vnučku. Vydala se na dlouhý výlet, aby mohla být svědkem obřadu, o němž věří, že pomůže obnovit hrdost na to, být příslušníkem kmene Zulu.

 

Hlavní skupina míří opět na pole, očekává se další obřad a tance. "To je okamžik, kdy máme příležitost vzdát pannám úctu." Když se ozve šest výstřelů, dav na okamžik ztichne. Vůl, kterého daroval náčelník na počest panen, je obětován. Stejně jako v mnoha jiných kulturách praktikujících rituální oběti, i zde jde o akt usmíření, kdy se prosí o milost bohů a předků. Zvíře je poraženo, ovšem ne čistou ranou kopí do srdce, ale několika špatně mířenými ranami do hlavy. Pak je odtaženo na zádech s nohama trčícíma do vzduchu, rozčtvrceno a rozsekáno v rámci malého obřadu. Dívky začínají nastupovat do autobusů a na náklaďáky, aby se vydaly k domovu.

 

CERTIFIKÁT PANENSTVÍ


Certifikáty z kontroly panenství zvyšují cenu zulských nevěst.

 

 

 

"Idea tohoto obřadu," říká Gumede, "spočívá v tom, že chceme povzbudit kulturu, která je hrdá na panenství." Gumede povzbuzuje dívky k tomu, aby, pokud mohou, přicházely na tyto obřady panenství jednou za měsíc. Tvrdí, že teprve až se obřad stane součástí rodinného rituálu, jako tomu bylo za dob její babičky, může se hovořit o obnovení tradice. Trvá na tom, že veřejný rituál se musí přeměnit na osobní víru a odhodlání. Jako u mnoha obnovených rituálů, je i zde řada moderních dodatků. Jedním z nich je certifikát. Gumede rozhodla, že ženy potřebují něco, co by si vzaly domů a ukázaly to lidem tak, aby je lidé mohli pochválit. Certifikát si rychle našel cestu do systému velmi rozšířeného zvyku výplaty nevěsty (lobola). Tradice spočívá v tom, že pokud se muž chce oženit, musí rodině nevěsty darovat určitý počet kusů dobytka. Tento počet kolísá stejně jako měna, ovšem když je dívka panna, vždy to znamená, že cena bude vyšší. Certifikáty z kontroly panenství se tak uplatňují v procesu vyjednávání svatebního "obchodu".

 

Velmi často se lidé ptají Gumede, co se stane s dívkou, pokud se zjistí, že již není panna. "To se tak často nestává," říká Gumede. "Dívky, které nejsou panny, se obřadu neúčastní. Nikoho také nenutíme, aby se k obřadu dostavil. Když narazíme na dívku, která není panna, vezmeme ji stranou a tiše s ní promluvíme. Je to stejné, jako když vidíme, že nějaké dítě bylo zneužito anebo došlo k něčemu takovému, jako je infekce ve vagině."

 

OZVĚNA PATRIARCHÁLNÍHO SOUHLASU

 

Když došlo k prvnímu veřejnému obřadu ověření panenství před pěti lety, na Gumede se od mladých mužů snesla řada hrozeb. Gumede říká, že stále ještě tu a tam nějakou osamocenou výhrůžku obdrží, ovšem nejedná se o žádný organizovaný odpor mužů. Naopak, konzervativní podpora stoupá. Dvacetiletý řidič minibusu Reggie Shelele řekl dívkám, když je vezl k přehradě Inanda Dam: "Tahle věc je tak cenná, že si ji nemůžete koupit. Je k tomu zapotřebí obrovská dávka kázně a naučíte se mnoho důležitého o tom, jak se chovat." Jeho slova jsou jakousi ozvěnou patriarchálního souhlasu, který s obřadem vyjádřil zulský král Goodwill Zwelithini a mnozí z místních náčelníků. Co urychlilo obnovu tohoto veřejného obřadu? Anebo přesněji - co přispělo ke znovuoživení tohoto místního a dříve mnohem soukromějšího zvyku, který byl po celá léta v zapomnění? Zdá se, že obřad je především živen energií paní Gumede a jejím přesvědčením, že ji k tomu povzbuzují její předci.

 

První ženou v kosmologii kmene Zulu je bohyně Nomkhubulwane. Je to ženský princip, nesmrtelná panna, matka a ochránkyně zulských dívek, zdroj růstu a stvoření. Jestliže není usmířena poslušností zvyků a řádným obřadem, je možné, že na zem i lidi přijde násilí, sucho, upadnou do poroby a dostaví se nemoci. Na určité úrovni je tedy obřad kontroly panenství zaměřen na uvolnění příznivých a tvořivých sil této bohyně. Ovšem to sotva stačí k zajištění tak široké návštěvnosti na obřadech a znovuosvojení zapomenutých a tajemných rituálů. Gumede poukazuje na rozpad rodinného života, chudobu a na strach z násilí, včetně sexuálního. Oficiální souhlas s těmito praktikami je, zdá se, zaměřen na kontrolu panenství dívek jako na prostředek k omezení šíření AIDS. V provincii, v níž statistiky ukazují, že každá pátá těhotná žena je nakažena virem HIV, probíhá ale obřad v podmínkách postrádajících lékařské a hygienické zásady, bez mytí rukou nebo lékařských rukavic. Dalo by se namítnout, že problém je tak obrovský, že změnu by mohla přinést pouze revoluce v sociálním jednání a v určitém druhu obnovy tradiční morálky, jak to ukazuje obřad prověřování panenství. Tento obřad je skutečně spíš rituál než přezkoušení, protože ty, které pannami nejsou, se obřadu nemusejí zúčastnit. Skutečné riziko AIDS je v této samovýběrem vytvořené skupině tudíž malé a neexistence hygienických návyků může být méně významná, než sociální vazba vznikající se kolem nových zvyků a nové morálky, kterou obřad vytváří.

 

KONTROLA PANENSTVÍ A ÚSTAVA


Tisíce mladých dívek se každý měsíc obléká do pestrobarevných bederních roušek a několik hodin čekají v nástupu, aby podstoupily hlola - tedy kontrolu panenství.

 

 

 

V červnu loňského roku parlamentní rada žen ANC (Afrického národního kongresu) vznesla otázku, zda není kontrola panenství porušením ústavního práva na respektování důstojnosti a tělesné a duševní integrity. V dopise do KwaZulu natalskému ministru školství, princi Vincentu Zuluovi, jehož ministerstvo údajně testování panenství podporuje, členka parlamentu za ANC Maddala-Routledge napsala: "Obáváme se, že tyto praktiky jsou v rozporu s právy dítěte a porušují ústavu." Rada žen byla rovněž znepokojena tím, že obřady by mohly vystavovat mladé dívky sexuálnímu zneužití nebo znásilnění nemocnými AIDS, kteří věří, že sexuální styk s pannou je z této nemoci může vyléčit.

 

Judi Fortuin-Nokwedi, ředitelka Ochranných iniciativ (Advocacy Initiatives), říká, že kontrola panenství může být porušováním práv dítěte, jak jsou definována v ústavě. Oddíl 28.1 stanovuje práva dítěte "na ochranu před špatným zacházením, zanedbáváním, zneužíváním nebo ponižováním". Oddíl 28.2 říká, že "zájmy dítěte mají svrchovanou důležitost v každé záležitosti, která se dítěte týká". Fortuin-Nokwedi tvrdí, že kontrola panenství je ponižující. Sindisiwe, 22letá studentka učitelství, sděluje své dojmy. Sledovala veřejný obřad na sportovním stadionu v Kwa-Mashu, což je předměstí Durbanu. "Nebylo tam žádné soukromí," říká. "Má-li to být něco tak vysoce cenného, proč se to dělá veřejně a tak ponižujícím způsobem? Problémy, jako nemanželské děti a pohlavní choroby, můžeme vyřešit pouze vzděláváním, a ne traumatizováním těchto dívek."

 

PANICTVÍ

 

Poslední zpráva o obřadech kontroly panenství v KwaZulu v Natalu uvádí, že dívky, u nichž byla zjištěna nepřítomnost panenské blány, byly "očištěny" - místní náčelníci je postříkali slepičí krví a organizátoři jim poskytli rady. O trestu rozhodli náčelníci a pokuta (peníze nebo dobytek) připadla králi Zulu. Ačkoli organizátoři trvají na tom, že účast dívek na obřadu je dobrovolná, Fortuin-Nokwedi říká, že odmítnutí účasti se může považovat za tiché uznání toho, že dívka není panna.

 

Mnohé vyšetřované v rámci kontrolního obřadu cítily, že i chlapci by měli projít nějakým druhem zkoušky. Ve školách v severní oblasti KwaZulu v Natalu jsou dospívající chlapci a dívky dobrovolně testováni svými učiteli na panenství anebo panictví, a to jako součást programu upozornění na AIDS a obnovy zulské tradice. Zkoumá se také kůže na zadní straně jejich kolenou a předkožka. Tvrdá předkožka se považuje za znak čistoty, zatímco důlky za kolenem jsou považovány za znamení pohlavní aktivity. Ačkoli se tyto metody mohou zdát pochybné, dostalo se jim souhlasu od místních úřadů a některé školy se údajně chlubí počtem panenských a panických žáků, které mají ve svém středu. V některých školách se jako pobídkový faktor nabízejí při kontrolách ceny, a to včetně plastových odlivek a hodinek.
březen 2002
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group