ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

EXPERIMENTY S POSVÁTNEM

Chrám je dům boží vystavěný pro účely modliteb, rituálního uctívání, služeb bohům a přinášení obětí. Na úplném začátku to byly jen oltáře pod širým nebem, obvykle pod posvátnými stromy anebo v přírodních jeskyních. Pak se začaly k nebi tyčit stavby nejprve ze dřeva a stále častěji i z cihel a kamene, až po dnešní železobetonové skulptury. Vždycky měly společné znaky - lidé se svými pozemskými silami snažili dotknout nebes a napodobit svými prostředky pocit velebnosti, který v nich víra v uctívané božstvo vyvolávala. Ať už to jsou důkladné románské kostely, které měly dominovat místnímu obyvatelstvu, ale také občas posloužit jako pevnost vzdušné gotické budovy, které se pokoušejí dosáhnout oblohy, nebo éterické moderní stavby, které jako kdyby měly zpochybnit zákony přitažlivosti zemské. Na stavbách evropských katedrál a kostelů, stejně jako svatostánků hinduistických, muslimských, buddhistických a všech dalších, se nešetřilo penězi a nejlepší architekti své doby svými projekty posouvali dál hranice lidského ducha. Za tisíciletí vývoje absorbovala chrámová architektura bezpočet uměleckých myšlenek a snah. Jen stručný výčet těch nejznámějších by zaplnil celou knihovnu, proto jsme se pokusili o nový úhel pohledu a výběr ovlivněný několika faktory. Jednak samozřejmě archivem reportérů tohoto magazínu a potom tím, aby každý snímek obsahoval nejen cosi nějakým způsobem zajímavého a výjimečného, ale zároveň přispěl k výslednému puzzle SVATYNÍ SVĚTA. Kromě jiného nás zajímalo, jak se na náboženských stavbách odrážely a odrážejí světské dobové trendy, nálady obyvatel anebo třeba také reliéf krajiny.
květen 1998

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group