ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

NOVÉ ZÁHADY MARSU

 

Poslední obrázky americké družice Mars Global Surveyor (MGS), kroužící kolem Marsu, naznačují, že povrch Marsu se velmi rychle mění. Na některých místech se planeta změnila dokonce i za poslední dva roky. Současná situace na Marsu připomíná dobu, kdy ledovce ustupují na konci doby ledové. Na jižním pólu planety vrstvy ledu a prachu mizejí vědcům přímo před očima. Podle snímků z let 1999 a 2001 erodují tyto oblasti rychlostí tří a více metrů za rok. Pruhy ledu se zužují a občas jsou přerušeny úplně, až vznikají ledové ostrovy, z nichž některé dokonce stačily zmizet úplně. Ze srovnávání a výpočtů vyplynulo, že při stejné rychlosti eroze v budoucnu by jedna vrstva ledu zmizela za 20 let.
Rychlost vypařování vyřešila dlouho trvající spornou otázku, zda zmrzlá hmota je voda, nebo oxid uhličitý. „Kalkulace prokázaly, že jediný materiál schopný měnit se tak rychle je oxid uhličitý,“ říkají vědci, kteří už spočetli, že s jednou zerodovanou vrstvou ledu vzroste tloušťka atmosféry Marsu o 1 procento. Zatím nikdo neví, kolik vrstev leželo na povrchu Marsu původně a kolik jich dnes ještě zbývá pod povrchem. Každopádně však podle podrobných studií povrchu Marsu by se mohl všechen na něm viditelný led oxidu uhličitého rozpustit za méně než jedno století!
Další podivuhodnou záhadou dnešního Marsu jsou duny, jež se dříve pohybovaly po povrchu ve směru větru, stejně jako duny na Zemi. Marsovské duny se dnes ale nepohybují - stojí na místě bez známek pohybu nejméně poslední dva roky. Jediným rozumným vysvětlením pro to je změna klimatu. Jestliže atmosféra byla v relativně nedávné minulosti tlustší, v ní vzniklé silné větry mohly způsobovat pohyb dun. Větry v aktuální tenké atmosféře jsou slabé. V nedávné minulosti tedy Mars možná ztratil mnoho ze své atmosféry, kterou si v současnosti obnovuje vypařováním polárních čepiček.
Snad nejzajímavější novinka leží v 2000 km dlouhém údolí Valles Marineris poblíž marsovského rovníku. Na straně kaňonu zvané Candor Chasma je dno 3,5 km pod povrchem okolního plata a stěny kaňonu jsou příkladně zvrstvené. Ale na dně Candor Chasma je jen málo meteorických kráterů, což implikuje, že kaňon je méně než milion let starý. Jedině tak by nebylo dost času k bombardování mnoha meteority. Ale jestliže je tak mladý, jak mohlo vzniknout dno 3,5 km hluboko pod okolním povrchem? Na tuto otázku zatím vědci neznají odpověď.
„Údaje, které máme k dispozici, naznačují velkou klimatickou změnu,“ říká Michael Malin, hlavní geolog pro kameru MGS. „Budeme muset radikálně změnit pohled na Mars, stejně jako tomu bylo v případě Země v roce 1845. Tehdy zveřejněné nové poznatky o dobách ledových a jejich rychlém střídání způsobily úplnou revoluci ve vědách o Zemi. Mnoho do té doby nevysvětlitelných geologických jevů (obrovské kameny přesunuté daleko od místa svého původu, obroušená skalní podloží apod.) se ukázalo ve zcela novém světle.“
prosinec 2003

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group