ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

Neandrtálci dožili na Gibraltaru

ocemsemluviTým vědců z Gibraltaru, Španělska, Velké Británie a Japonska letos v září oznámil ve vědeckém časopisu Nature, že na severním pobřeží Středozemního moře objevil nejmladší dosud známé pozůstatky neandrtálců na světě. V Gorhamově jeskyni našli pozůstatky ohnišť a zvířecích kostí se stopami po porcování, a také hrubé kamenné nástroje takzvané mousteriénské industrie, kterou vyráběli právě neandrtálci. Protože je jeskyně dostatečně hluboká a nálezy tak nebyly vystaveny venkovním vlivům, podařilo se radioizotopovou metodou poměrně spolehlivě určit stáří nalezených uhlíků. Podle Clivea Finlaysona z Gibraltarského muzea obývali neandrtálci jeskyni naposledy před 28 tisíci lety, mohlo to ale být i ještě o čtyři tisíce let později. Přežít tu mohli proto, že Gibraltar nabízel snesitelné klima, bohatou vegetaci a dostatek zvířat.

Pokud by se podařilo potvrdit tuto hypotézu, znamenalo by to, že neandrtálci žili na evropském kontinentu déle, než vědci doposud předpokládali. Tím by se také zvyšovala pravděpodobnost, že ke zformování moderního člověka mohli přispět svými geny. Jinými slovy, že mohli mít společné potomky s kromaňonci, našimi předky, kteří vedle nich žili několik tisíc let. Této hypotéze by nahrával například nález kostry čtyřletého chlapce u portugalského Lagar Velho v roce 1998. Fosílie stará 24 500 let obsahovala kosterní znaky jak neandrtálců, tak moderního člověka. Pokud však skutečně k takovému křížení docházelo, zůstává otázkou, v jak velké to bylo míře a jestli potomci vzešlí z těchto spojení byli plodní.

Švýcarští biologové Mathias Currat a Laurent Excoffier loni vytvořili počítačovou studii, podle které by se vzhledem k tehdejšímu malému počtu kromaňonců projevilo v naší DNA i nepatrné míšení s neandrtálci velmi výrazně. Tým paleogenetika Svanteho Pääba, který porovnával mitochondriální DNA neandrtálce s genetickou informací lidí z Evropy, Asie, Austrálie i Ameriky, však vyloučil, že by náš genom nějaký zřejmý příspěvek neandrtálců obsahoval. To potvrdil i následný výzkum s jadernou DNA. Ukázal, že mužský pohlavní chromozom Y neandrtálců se od chromozomu člověka rozumného výrazně liší, takže pokud k vzájemnému křížení vůbec docházelo, tak jen velmi vzácně.

Další informace o neandrtálcích chtějí vědci získat do dvou let přečtením celého jejich genomu. zpracoval Aleš Horáček

 

Co o nich víme

l Měřili 150–160 centimetrů a vážili až devadesát kilogramů. Měli mohutnou kostru i svaly a také o něco větší mozek než lidé dnešního typu.

l Měli výrazné nadočnicové oblouky a zploštělé čelo. Nové počítačové studie jim však přiznaly bradu, kterou podle dosud panujících představ mít neměli.

l Plně dospělí zřejmě byli již v patnácti letech, málokdy se však dožili více než třiceti let.

l Vyráběli hrubé nástroje, lovili zvěř.

l Své mrtvé pohřbívali do mělkých hrobů, možná ale jen zahrabávali z hygienických důvodů.

l Vývojové větve neandrtálců a dnešních lidí se podle analýz DNA rozešly před 315 000 lety.

l Evropu neandrtálci osídlili před 300 000 lety.

l Nejvíce nálezů pochází z doby ledové před 74 000 lety.

l Zhruba před 40 000 lety do Evropy osídlené neandrtálci začínají pronikat lidé dnešního typu.

l Dosud poslední důkazy o přítomnosti neandrtálců v Evropě pocházely z doby před 29 000 lety.

l Vyhynutí neandrtálců podle všeho s příchodem moderních lidí souvisí. Není ale jasné, jestli se jednalo o jejich násilné vyhubení, nebo o prosté početní převýšení díky schopnosti lépe využít místní zdroje.
listopad 2006

powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group