ikoktejl

  • Vychází Koktejl Special Léto

    Na stáncích od 28. června.

Barevná Soluň

Barevná Soluň

Kráčely tudy dějiny a ani příroda zdejší krajinu neodbyla. Kromě pohřebišť makedonských králů zde můžete obdivovat i nejvyšší řeckou horu Mytikas.Období Řecka a Říma

Město založil v roce 312 př. n. l. Kassandros, makedonský král, nedaleko dnes historického města Therma. Pojmenoval je po své manželce Thessalonice, sestře Alexandra Velikého. Město rychle rostlo, v druhém století př. n. l. již byly vybudovány hradby. Soluň byla centrem v té době autonomní makedonské provincie se svým parlamentem. Po pádu makedonské říše v roce 146 př. n. l. se město stalo součástí římské říše. V roce 55 př. n. l. byla vybudována akropolis, jež měla město chránit před thráckými nájezdy, které ho nedlouho předtím vážně poškodily. V časech po přelomu letopočtu zde existovala početná židovská komunita a začali se objevovat i první křesťané. Při své misii tu svatý Pavel postavil první kostel, avšak zanedlouho musel město opustit, právě kvůli rozepřím s početnou židovskou komunitou. Až roku 306 přijala Soluň za svého patrona svatého Dimitria.


Období Byzantské říše

Po rozdělení římské říše na východní a západní část význam Soluně vzrostl. Po Konstantinopoli byla druhým největším východořímským městem. Do pádu Říma a zániku západní části impéria město prožívalo zlaté časy, pak přišly nájezdy barbarů a v roce 620 navíc zničující zemětřesení, které zdevastovalo mnoho budov, většinou veřejných. Ještě v tomto století zaútočili Slované. Po jejich vpádu Soluň sice nepadla, avšak počet usídlených Slovanů se prudce zvýšil. Tento útok údajně částečně vedl k vyslání Cyrila a Metoděje do slovanských zemí jako misionářů.


Moderní období

V první balkánské válce, v roce 1912, byla Soluň obsazena řeckými vojsky, po vypuknutí první světové války zde došlo k vylodění jednotek Trojdohody. Ještě před podepsáním míru v roce 1917 bylo celé město zničeno požárem, jehož příčina není dodnes objasněna. Francouzský architekt Ernest Hébrard Soluň přestavěl a ta díky němu ztratila svůj orientální, turecký ráz a vrátila se do Evropy. Po válce kromě této obnovy došlo i k ohromnému stěhování obyvatelstva, často se jí také říkalo hlavní město uprchlíků – byli sem přesídleni Řekové ze západní Anatolie, židé odešli do Palestiny nebo do USA. Krátce po vzniku Jugoslávie tu bylo vytvořeno jugoslávské pásmo svobodného obchodu jako výsledek snah o anexi oblasti. Za druhé světové války, roku 1941, byla Soluň obsazena německými vojsky, která tu setrvala až do svého ústupu v roce 1944. Okupace zničila poslední zbytky židovské komunity, zůstalo zde jen asi 1000 židů. Po válce bylo město rychle obnoveno. V roce 1978 postihlo město zemětřesení. Soluň byla roku 1997 vyhlášena Evropským městem kultury.


TIP KOKTEJLU


Kousek od Soluně se nachází starověká Pella. Do dějin vstoupila především jako rodiště Alexandra Velikého. Za vidění stojí mozaiky s mytologickými výjevy vytvořené z neopracovaných přírodních kamínků. V místním muzeu spatříte skutečné skvosty, sochy,

vzácné šperky a jiné unikáty. Více informací najdete na www.pella.gr.


Kam se podívat


Římský císař Galerius si vybral Thessaloniki za své sídlo a nechal zde vybudovat mnoho nádherných staveb. Z těch zachovalých je to například vítězný oblouk Kamara, palác v Ippodromiu a Rotonda, která byla v byzantském období přeměněna na kostel a ozdobena nádhernými mozaikami. Z doby římské se zachovaly ruiny Agory, divadla a lázní. Ve východní části lázní byl uvězněn a posléze usmrcen a pochován patron města Agios Dimitrios.

Dnes na tomto místě stojí stejnojmenný chrám.


V Soluni můžeme nalézt celou řadu skvělých byzantských památek – chrám Agia Sofia vyzdobený nádhernými mozaikami, kostel Achiropiitos, kostel Panny Marie Chalkeon,

ve kterém jsou zachovalé fresky. Kláštery Vlatadon a Osios David a mnoho dalších kostelů reprezentujících všechny směry v byzantské architektuře i malbě. Hrady, věže a byzantská opevnění se dochovaly dodnes v původním stavu. Například Bílá věž,

která je symbolem Soluně,

a věž Trigoniu.


Zdejší archeologické muzeum shromáždilo exponáty z celé Makedonie, Byzantské muzeum vystavuje jedinečné poklady pocházející ze severního Řecka. Muzeum lidové tvořivosti má bohatou sbírku z 18. a 19. století, za návštěvu stojí také Makedonské muzeum moderního umění, Městská galerie, Teloglio, Palác kultury, Státní divadlo severního Řecka či klášter lazaristů.


Užitečné kontakty


LETECKÁ doprava:

Olympic Airlines, Kunduriotu 3, tel.: 0030 2310 368 666

Aegean Airlines, tel.: 0030 2310 280 050


ŽELEZNICE:

O.S.E., nádraží tel.: 0030 2310 517 517–8


AUTOBUSOVÁ doprava:

KTEL Thessaloniki, tel.: 0030 2310 595 408


LODNÍ doprava:

přístav, tel.: 0030 2310 531 504–6


TURISTICKÁ POLICIE:

Dodekanisu 15, tel.: 0030 2310 554 870


CIZINECKÁ POLICIE:

Polytechniu 41, tel.: 0030 2310 510 829


NEMOCNICE IPOKRATIO, tel.: 0030 2310 892 000


ODTAHOVÁ SLUŽBA:

ELPA, tel.: 0030 2310 426 319–20


ZASTOUPENÍ MNIŠSKÉHO STÁTU ÁTHOS pro cizince:

Egnatia 109, tel.: 0030 2310 252 578


You have no rights to post comments

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group