ikoktejl

  • Vychází Koktejl Special Léto

    Na stáncích od 28. června.

slovenské unikáty

slovenské

Spišský hrad

a jeho okolí (1993)Jeden z největších uzavřených středověkých celků s obrannými a církevními stavbami ve východní Evropě.

Mohutný gotický Spišský hrad, považovaný za největší středoevropskou pevnost, stojí na 634 metrů vysokém vápencovém bradle uprostřed Spišské kotliny. Archeologický průzkum prokázal, jak výhodná geografická poloha ovlivnila osídlování a rozvoj kraje. Frekventovaná obchodní cesta v povodí Hornádu a Popradu, spojující jižní Evropu sBaltem, si však vyžádala nutnost ochrany před nepřáteli, později hlavně před vpády Mongolů. O stavební materiál nebyla v okolí nouze, a vybudovaná pevnost v průběhu staletí měnila podobu i majitele. Výsledkem proměn se stal rozlehlý hrad, dominanta kraje, jehož největší rozmach nastal mezi 13. a 15. stoletím. Tehdy kněmu patřilo pět nádvoří a žilo v něm přes dva tisíce lidí.

O čilý stavební ruch na hradě se zasloužili v hojné míře němečtí osadníci, přilákaní do země v průběhu 13. století řadou výhod od uherského krále Bély IV. z rodu Arpádovců. Ten je mimo jiné zbavil povinnosti odvádět daně a zaručil jim náboženské svobody. Spišskému proboštovi Matějovi povolil listinou z 19. září 1249 postavit v hradním areálu na vlastní náklady palác a uprostřed horního nádvoříobrannou věž zvanou donjon. Zmíněná králova listina je považována za první písemnou zmínku o Spišském hradu vůbec.

V roce 1464 přešel hrad spolu s dědičným titulem spišského župana do vlastnictví rodiny Zápolských, a doznal mnoho stavebních úprav. V 16. století patřil hrad bohatému rodu Thurzovců; úpravy uskutečněné za jejich vlády nesouv sobě již renesanční prvky. Poslední zásadní přeměnou prošel hrad za Csákyovců. Opevněný hrad však pohodlné šlechtě nevyhovoval, opustila jej a neobývaná stavba začala pomalu chátrat. Definitivní zkázu dovršil požár roku 1780.


Spišská Kapitula a Žehra. Také tato dvě místa poblíž Spišského hradu přiřadilo UNESCO kesvětovému kulturnímu dědictví. V kněžské osadě Spišská Kapitula se zachovaly kanovnické domy z 15. století, hradby ze 17. století a unikátní pozdně románská katedrála sv. Martina. V obci Žehra opatrují v kostelíku sv. Ducha zvlášť mimořádný skvost – vzácné středověké fresky ze 13. až 15. století, jeden z mála dochovaných příkladů raně gotického umění na Slovensku.


TIP

KOKTEJLU


Spišský hrad, spravovaný Spišským muzeem v Levoči, je celoročně přístupný. Po hradbách vede vyhlídková trasa, uvnitř jsou expozice archeologických nálezů a staré výzbroje. Letos expozice obohatili o nové archeologické nálezy (mince z období kolem roku 200 n. l.). V létě se na hradě pořádají rytířské turnaje a velké oblibě se těší také noční prohlídky s pochodněmi. Za návštěvu stojí i nedaleká travertinová přírodní rezervace Dreveník se vzácnou flórou.


You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group