ikoktejl

Metodiky - agility 1-07

METODIKA

Martiny Klimešové

Agility je sport, který se velmi rychle  vyvíjí. Nedávno jsem viděla na záznamu jedny z prvních závodů agility u nás, kde i ti nejlepší psovodi běhali se psem pouze na levou ruku a jen ostřílení borci občas provedli nějakou otočku. Dnes se ale staví tratě mnohem obtížnější a hlavně přibyl nový soupeř – čas. Mnohdy již nestačí jen doběhnout bez trestných bodů, je třeba se zaměřit i na rychlost, velmi rychlého psa je však občas těžké na parkuru „uřídit“. Naopak pomalejšího psa je zase obtížné zrychlit. Na těchto stránkách vás postupně seznámím s mou metodikou výcviku agility, od štěněte až po zkušeného závodníka. Tato metodika je úspěšná, jen pokud se držíte několika jednoduchých, ale velmi podstatných pravidel:

Žádná metodika není univerzální a vždy je potřeba ji upravit, aby vyhovovala psovi i psovodovi.

Nejdůležitější je, aby vámi zvolená metodika byla pro psa srozumitelná a držela se jasně daných pravidel. Pes musí vědět dostatečně dopředu, kudy má běžet. Nezapomeňte, že pes potřebuje nejen čas pro registraci povelu, ale také potřebuje nějakou dobu na přemýšlení a na koordinaci pohybu. Tato doba je však individuální. Také fyzické možnosti psovoda jsou pochopitelně odlišné, ale i když nejste zrovna  sportovní typ, postačí když budete o vaší trase a trase vašeho psa přemýšlet, budete schopni být skoro celou dobu před psem. Nikdy se na tréninku nebraňte zkoušení nových věcí: ani věci pro vás zdánlivě nemožné nemusí být neproveditelné. Jak se vyvíjí agility, měla by se vyvíjet i vaše metodika.

Ozbrojte se trpělivostí.

Pokud budete na psa vyvíjet nátlak, bude pracovat ve stresu, a bude se dopouštět zdánlivě nepochopitelných chyb. Zároveň bude postupně ztrácet jistotu a tím i rychlost. Když cvičím určitou sekvenci, nechám ji psa dělat tak dlouho, až ji udělá správně – tak se učí přemýšlet. Nikdy psa netrestám, jediný „trest“ je to, že nedostane odměnu (pochvala, aport, pamlsek…), v případě shozené laťky je trestem přerušení práce.

Pes by vás měl  na parkuru poslouchat proto, že chce (ne proto, že musí).

Váš pes by měl pochopit jednoduché pravidlo – když něco udělám dobře, dostanu odměnu a s páníčkem bude legrace, když to udělám jinak, nebude ani odměna, ani legrace, a pak je pro mě lepší hledat správnou cestu. Musíte začít uvažovat jako váš pes, tedy velmi jednoduše. Chyby na parkuru pes nikdy nedělá naschvál: buď se splete, nebo danou věc neumí, nebo ho špatně navedete anebo nemá o překážky zájem proto, že se právě zajímá o jiné věci kolem (háravá fena, člověk s jídlem). Pak je ale na vás, abyste svého psa přesvědčili, že agility je mnohem zábavnější než rozptylující faktory. A toho dosáhnete jen a jen po dobrém.

Při výcviku nikdy nesmíte psa „přetáhnout“, fyzické a psychické možnosti jednotlivých psů jsou odlišné.

Někteří psi jsou opravdu „agility maniaci“ a jsou schopni běhat až za hranice svých možností. Vaším úkolem je rozpoznat, kdy je váš pes již unaven.

Necvičte se psem překážky, dokud není fyzicky zralý; obecně  lze uvést minimální věk psa v kategorii large 12 měsíců a v kategorii medium a small 9 měsíců.

Pokud budete bedlivě pozorovat pohyb štěňat, jistě si všimnete velkého rozdílu oproti pohybu dospělých psů. Kromě nedostatečného osvalení a koordinace pohybu hraje roli i neukončený vývoj kosterní soustavy. Fyzicky nedospělý pes má „dost práce“ se samotným během, a je tedy nesmyslné po něm ještě vyžadovat psychické soustředění a sladění pohybu ve skoku. Navíc, pokud pes nemá dostatečnou svalovou hmotu a patřičně vyzrálou kostru, pak všechny prudké nárazy spojené se skokem nebo náhlou změnou směru v rychlém běhu, mohou způsobit zranění či dlouhodobé zdravotní problémy pohybového aparátu. Toto nebezpečí se tedy netýká jenom skoku samotného, ale i zónových překážek, a především slalomu. Další problémy budete mít, když se psem začnete skákat nižší výšku skoku, než jakou bude skákat na závodech. Nejen že je velká pravděpodobnost, že se váš pes naučí špatnou techniku skoku a v budoucnu bude shazovat tyčky, ale můžete mít i jiné problémy, hlavně se psy patřícími do kategorie large. Například velmi často se v pozdějším tréninku u těchto psů setkáváme s podbíháním překážek v těžších technických sekvencích. To ale neznamená, že byste s vaším psem vůbec neměli cvičit naopak, čím více cviků psa naučíte, tím snadnější budou vaše příští tréninky agility. Existují speciální cviky sloužící k přípravě budoucího psa „agiliťáka“, jsou popsány níže.

Pes bude umět jen to, co jste ho již naučili.

Znovu opakuji, že žádný pes nedělá nic naschvál, psi totiž takto neuvažují. Pokud něco udělají špatně, popřípadě něco neudělají vůbec, znamená to, že jste je to nenaučili. I pes někdy může udělat chybu, je to jen živý tvor stejně jako vy, ale stejně jako vás pes na parkuru nekousne vždy, když něco spletete, ani vy byste jej neměli trestat.

Následující cviky jsou základem agility. Pokud váš pes nebude umět základy, budete mít při výcviku agility mnoho problémů. Tyto cviky můžete naučit i staršího psa, ale je možné s jejich trénováním začít již od útlého věku, hned potom, co se vaše štěně aklimatizovalo po příjezdu od chovatele. Jsou na jednu stranu velmi jednoduché, pro jejich trénink potřebujete jen odměnu a trochu místa, na druhou stranu trvá delší dobu, než je pes ovládá perfektně. Všechny cviky začněte trénovat s odměnou v ruce a pochvalou po každém cviku. Postupně psa chvalte až po více provedených cvicích a nakonec odbourejte odměnu v ruce – v konečné fázi by měl pes sledovat jen vaše ústní povely a vaše ruce. Cviky můžete různě kombinovat.  Pes by měl trénink vnímat jako hru a měl by si jej oblíbit.

Zůstaň

Nejprve se rozhodněte, zda budete po psovi chtít, aby na startu zůstal vleže, vsedě nebo vestoje. Já preferuji polohu vleže nebo vsedě. Myslím, že pro psa je snadnější setrvat na místě v těchto pozicích. Možná budete namítat, že pes vystartuje rychleji ze stoje, ale podle mě to závisí jen na tréninku. Také byste měli psa umístit vždy dostatečně daleko před první překážku, aby stačil vyvinout absolutní rychlost již nad první překážkou.

Tento povel cvičte od začátku hlavně s tím, že důraz dáváte na kvalitu provedení. Rozhodně na psa nespěchejte, je lepší věnovat se tomuto cviku déle a nepospíchat. Pokud se pes vzdálí z místa odložení nebo změní stanovenou polohu, nikdy jej netrestejte (ani slovně), jen se k němu vraťte a beze slova jej opravte zpátky do správné pozice. V opravovaní případně vytrvejte tak dlouho, dokud pes nesetrvá určitou dobu na místě. Jestliže pes vykoná cvik správně, odměňte jej, někdy přímo na místě, někdy jej nejdřív přivolejte. Pokud budete psa přivolávat, nejprve se od něj vzdalte, potom se zastavte, vyčkejte nejméně pět sekund (ale tato doba by měla být variabilní) a potom psa přivolejte. Pes by k vám měl přiběhnout co nejrychleji, lákejte jej tedy na hračku nebo na pamlsek.

Vpřed

Přidržte psa a hoďte aport alespoň patnáct metrů před sebe. Potom se snažte psa vydráždit a společně s povelem „vpřed“ jej vypusťte a povel opakujte, dokud pes nedoběhne k aportu. Jestliže váš pes nepatří mezi náruživé aportéry, můžete tento cvik trénovat za pomoci misky a pamlsků.

Psa nemusíte jen samostatně vysílat, můžete se směrem k aportu (misce) rozběhnout společně s ním; takto trénujte „vpřed“ především s pomalejšími psy. Nejprve psa nechte několikrát vyhrát, aby pochopil, co po něm chcete, ale potom udělejte změnu pokud k aportu (misce) doběhnete rychleji, odměnu psovi seberte. Časem pes pochopí, že jde vlastně o závod s vámi a cena je jen pro vítěze.

Běž

Tento povel pro psa znamená, že má běžet směrem od vás. Pokud máte psa u pravé nohy, hoďte aport pravou rukou pod úhlem šedesáti stupňů směrem doprava a zároveň opakujte povel „běž“. Je-li pes u levé nohy, házejte aport levou rukou doleva. Pokud váš pes není aportér, můžete použít pamlsek, vhodná je třeba žvýkací kost.

Ke mně

Při povelu „ke mně“ je důležité, aby pes sledoval vaše ruce a držel se těsně při vás. Jestliže máte psa u levé nohy, mějte aport (pamlsek) v levé ruce a rozběhněte se mírně do kruhu tak, aby váš pes běžel po vnější dráze a měl tedy delší trasu. Ze začátku mu dejte odměnu po pár metrech, aby pochopil, že po něm chcete, aby následoval vaši ruku. Odměnu nikdy neházejte, dejte ji psovi přímo z ruky, aby si spojil povel ke mně s vaší rukou. Totéž trénujte i na pravou ruku (se stejným povelem).

Jdi

Až váš pes bude umět dobře následovat ruce na povel „ke mně“, začněte jej učit změnu stran. To znamená, že pokud pes následoval levou ruku, na povel jdi udělá otočku směrem doleva (a vy také); tím budete mít psa na pravé straně. Důležité je, aby se pes otáčel vždy směrem od vás (tj. pokud máte psa po levé ruce, bude se otáčet proti směru hodinových ručiček, pokud máte psa po pravé ruce, bude se otáčet po směru hodinových ručiček).

Pokud tedy máte psa po levé ruce, máte odměnu v levé ruce po povelu „jdi“ přendáte odměnu z levé ruky do pravé a pomocí pravé ruky navedete psa tak, aby se otočil proti směru hodinových ručiček o 180 stupňů. Vy se také přetočíte doleva. Uvolněnou levou rukou můžete psovi pomoci v pohybu. Cvik trénujte na obě strany s jedním povelem. Nejprve psa odměňte hned po první otočce, až si je pes jistý v pohybu, zkoušejte více otoček po sobě. Stejně jako lidé jsou praváci a leváci, i většina psů má na jedné straně více problémů s koordinací pohybu. Tento problém vyřešíte tréninkem.

Zaza

Jde o nácvik budoucí otočky zády ke psovi, nejčastěji se můžete setkat s názvem „blind cross“ nebo „francouzská otočka“. Jestliže máte psa u levé nohy, odměnu držte v levé ruce. S povelem „ke mně“ vyběhněte pár metrů, pak dejte povel „zaza“ a přendejte si aport za zády z levé ruky do pravé. Pes by měl aport následovat a přeběhnout za vašimi zády z levé strany na pravou.  Cvik trénujte  na obě strany.

 
 

Nácvik „za“

pes běží na levé ruce…

…po povelu „za“ psovod přendá z a zády odměnu z levé ruky do pravé…

… pes přebíhá z levé ruky na pravou…

…a dostává z pravé ruky odměnu

Připravila Martina Klimešová ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Foto: Eva Linková

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group