ikoktejl

  • Vychází Koktejl Special Léto

    Na stáncích od 28. června.

Muzeum pod širým nebem

Muzeum pod širým nebem

 

napsala Milena Blažková, MEDIA IN
vyfotografovali Barbora Literová a Tomáš Kubeš

 

Německo je druhou nejnavštěvovanější zemí světa, kam turisté míří za kulturním vyžitím. Důležitou roli sehrává dvaatřicet míst Německa zapsaných na prestižním Seznamu UNESCO. Jedním z nich se stalo v roce 1994 město Quedlinburg, vzácný doklad středověkého městského uspořádání.

 

 V Quedlinburgu jsou pyšní na svého nejslavnějšího rodáka, básníka Friedricha Gottlieba Klopstocka (1724–1803). Studoval teologii, nějaký čas pobýval v Curychu, později jako rada v dánské Kodani. Proslavil se biblickým eposem Mesiáš, prvním velkým eposem novověké německé literatury. Jeho tvorba ovlivnila i české buditele. Hrázděný dům pod Schlossbergem postavený kolem roku 1560, v němž se básník narodil, slouží od konce 19. století veřejnosti jako Klopstockovo muzeum.

Více na www.quedlinburg.info nebo www.quedlinburg.de.

 

Současná spolková země Sasko-Anhaltsko, v němž se město Quedlinburg nachází, zahrnuje historická území bývalého Anhaltského vévodství a té části pruského Saska, která za trest, že podporovala Napoleona, byla po Vídeňském kongresu 1815 postoupena Prusku. Pestré přírodě dominuje malebné pohoří Harz, kde ve středověku probíhala intenzivní těžba nerostných surovin. V 10. století už bylo město právem označováno za centrum německé a evropské kultury.
 
 
 
Poslova zvěst
 
Město Quedlinburg začalo vzkvétat v době saského vévody Jindřicha. Legenda vypráví o tom, jak Jindřich s oblibou chodíval za časných jiter po okolí lovit ptáky. Jednoho takového rána  mu poslové přinesli zvěst: bohatí feudálové z Francka a Saska si jej vybrali za svého krále. A on korunu Svaté říše římské přijal. Na pískovcové skále na kopci Schlossbergu nechal postavit novou falc Finkenherd (Pěnkaví hnízdo), kterou po Jindřichově smrti přetvořila jeho manželka Matylda na vlivný ženský klášter. Jindřichovu vášeň k ptactvu připomíná alespoň přídomek k jeho jménu – Ptáčník.
 

 
Král Jindřich I. Ptáčník
 
Jako králi vládnoucímu východofranské říši pravděpodobně v letech 876–936 se mu podařilo sjednotit pod svou vládu vévody znesvářených kmenů a položit základy vůbec prvního státního svazku Německa. Bývá považován za zakladatele saské dynastie, rodu Liudolfovců. Ovládl Lotrinsko. V Sasku a Durynsku provedl důkladnou reformu, jejíž součástí byla výstavba nových hradů a opevnění královských dvorců, klášterů a velkých chrámů podle západních vzorů. Zničil několik velkých slovanských hradišť a posunul říšskou hranici až k Odře; porazil i českého knížete Václava I. Svatého. Jindřich I. Ptáčník se cítil velmi silným i proto, že vlastnil svaté kopí, vysoce ceněnou relikvii se dřevem z Kristova kříže, dar burgundského krále Rudolfa. Byla v té době pokládána za symbol vlády nad světem.
 

 
Unikátní hrázděné domy
 
Původní historický vzhled si zachovalo ve městě mnoho zvláštních hrázděných domů představujících doslova muzeum architektury pod širým nebem. Kostru hrázděných stavení tvoří trámy, mezi nimiž bude výplň: sloupky postavené na prahu podepírají dvě spojky, dolní a horní, sloužící jako podložky pod trám. Roh budovy zpevňují dvojité rámy, meziprostory vyplňují hlína a pálené cihly. Horní patra se stupňovitě zvedají nad ulice a uličky, taškové střechy září nejrůznějšími odstíny červené. U domů nechybí poměrně prostorné dvory a upoutají i průčelí. Vynikají výzdobou, která v každé době vypovídala o majitelích a navíc nahrazovala ne­existující číslování. Dnešní dům číslo 3 ve Wordgasse z roku kolem roku 1350, v němž je umístěno muzeum hrázděných staveb, je považován za nejstarší hrázděný dům v celém Německu.
 

 

 

Památky UNESCO v okolí Quedlinburgu

 

Hildesheim (120km od Q.)

Na Seznam zapsán v roce 1985. Pod ochranu UNESCO se dostal Mariánský dóm a chrám sv. Michala z 10. a 11. století, bazilika se zdvojeným kůrem, mimořádný doklad otonského stavitelství z doby Svaté říše římské národa německého.      www.hildesheim.com

 

Goslar (60km od Q.)

Na Seznam zapsáno roku 1992 historické centrum města a místní důl Rammelsberg. Goslar byl v minulosti sídlem císařů a králů Svaté říše římské národa německého, místní hrázděné stavby patří k nejlépe dochovaným v zemi.              www.goslar.de

 

Eisleben (55km od Q.) a Wittenberg (120km od Q.)

Zapsány na Seznam současně v roce 1996. Vydávají kamenná svědectví o životě reformátora Martina Luthera a jeho žáka Philippa Melanchtona.

                 www.eileben-tourist.de, www.wittenberg.de

 

Weimar (120km od Q.)

Zapsán roku 1998. Weimarská klasika jako zaniklá, ale dosud vliv uplatňující kulturní epocha, do které se nezapomenutelně zapsali J. W. Goethe a Friedrich von Schiller. Sídlo Německého národního divadla, Knihovny Anny Amalie a dalších staveb.                 www.weimar.de

 

Wartburg u Eisenachu (140km od Q.)

Zapsán roku 1999. Mimořádná památka feudálních dějin střední Evropy, symbol integrace a jednoty.
Hlavní výstavba byla realizována v době lanckraběte Ludvíka III. po roce 1172.       www.wartburg-eisenach.de

 

Komplex parků a zahrad Dessau-Wörlitz (85km od Q.)

Na Seznam zapsán roku 2000. Anglický park z roku 1764 s jezery, pavilony a zámkem ve Wörlitzu, první svého druhu na evropském kontinentě, dílo mnoha slavných zahradníků v čele s Johannem Friedrichem Eyserbeckem.                               www.gartenreich.de

 

 

Informace o dalších německých památkách

pod ochranou UNESCO najdete na www.unesco.org.

 

 

 

S krásami Quedlinburgu a dalších německých míst zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví seznamuje 5. ročník putovní výstavy fotograf ií Poznej světové dědictví UNESCO, instalované v září a říjnu 2007 v Luhačovicích, v hale u pramene Vincentka. Vedle německých památek představuje MEDIA IN, organizátor výstavy, také skvosty Slovenska, Chorvatska, Španělska, ostrova Kypru a exotické Indie. Výstava probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO.
 
Říjen 2007

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group