ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

POW WOW

Pow wow - indiánská hudební a taneční slavnost. Indiáni z celé Ameriky a Kanady se sjíždějí o předem stanoveném letním víkendu, nejen aby se setkali s přáteli a vzdálenými příbuznými, ale také aby obnovili staré a navázali nové vztahy. Vždyť slovo pow wow znamená v algonkinštině "znovuobnovení".

Do roku 1948 byly všechny indiánské slavnosti v Kanadě zakázány, a tak mají dnešní Indiáni co obnovovat. Až koncem padesátých let byl znovu zažehnut plamínek naděje na vzkříšení indiánské kultury a během osmdesátých let se z původně náboženské tradice stala velmi oblíbená společenská záležitost. Během těchto dnů se z moderních Indiánů v džínách stanou hrdí bojovníci. Dnes bojovníci za svobodu a za práva, která se jim jen pomalu vrací.

MAGICKÁ ČTYŘKA

Celá slavnost probíhá na vymezeném místě pokrývajícím leckdy několik akrů, kde jsou vyhrazena místa na parkování, kempování pro účastníky a hlavní dějiště celé akce. Centrem pow wow bývá jakési pomyslné náměstí, kde je postavený většinou prostorný stan se stolem pro komentátora, který vše řídí a moderuje. Okolo hlavního stanu jsou pak rozmístěné stánky s občerstvením a tradičními indiánskými řemeslnými a uměleckými výrobky.

Na vnějším okruhu stanu sedí kolem bubnů skupinky šesti i více hudebníků. Hudební doprovod je zesílen moderní technikou, která se zdá po prvním úderu na buben naprosto zbytečná. Každý z bubeníků má jednu paličku, své skladby bubnují unisono do napnuté kůže bubnu, která se chvěje pod mocnými údery tolika paliček. Černonožci znají pouze "instrumentální skladby", kdežto příslušníci kmene Sioux mají ke skladbám i text. Slova se nezpívají v tradičním evropském pojetí, ale doslova křičí z plných plic, až zpěvákům-bubeníkům nabíhají na krku všechny žíly. Většina hudebních útvarů má čtyři základní údery a čtyři opakování, protože číslo čtyři má pro indiánský svět magický význam. Reprezentuje důležité milníky v indiánském životě: 4 roční období, 4 světové strany a 4 životní etapy (dětství, dospívání, dospělost a stáří). Podle staré indiánské tradice se žena nesměla bubnu ani dotknout, ale dnes mají příslušnice něžného pohlaví příležitost vykřičet svou duši vedle svých mužských protějšků. Během pow wow jsou všechny hudební skladby pečlivě hodnoceny porotou, která na konci určí vítěze.

TANCE S NEHYBNÝM OBLIČEJEM

K hudbě samozřejmě patří tanec, který je nedílnou součástí každé indiánské slavnostní příležitosti. Po oba dny pow wow probíhá taneční soutěž, rozdělená do různých kategorií podle pohlaví, věku nebo druhu tance. Hodnotí se nejen taneční výkon, ale také kroj a nasazení tanečníka.

Pro indiánskou duši je tanec modlitbou a velmi hlubokým duševním prožitkem. Na rozdíl od evropské tradice se od Indiánů neočekává, že budou mít při tanci na obličeji výraz radosti z pohybu. Naopak, žádoucí je téměř nehybný obličej s očima upřenýma daleko za hranice hlavního stanu.

Závody jsou ale závody, a tak každý tanečník dostane číslo, které si připne na svůj oblek, aby porotci mohli snadno rozeznat a bodovat jednotlivé účastníky soutěže. Tance se obyčejně dělí na zábavné a náboženské. Při zábavných tancích se může tanečník zčásti inspirovat moderními muzikály, ale tradiční tance si zachovávají přesné krokové variace. Grass Dance neboli Trávový tanec, laiky často mylně chápaný jako válečnický tanec, má původ u kmene Sioux. Sneak-Up Dance, z anglického slova "přikrást se", představuje válečníka, který objevil zraněného nepřítele. Ovšem jak toto setkání dopadlo, divák laik jen těžko posoudí... Dalším častým tancem bývá tzv. Kuřecí tanec, který je oblíbený zejména v západní Kanadě. Tanečníci napodobují natřásavé pohyby kura, který se svou ladností snaží upoutat samičku. K podobným účelům ostatně tanec dříve sloužíval i v lidské společnosti.

Dobrý tanečník musí mít správný rytmus a hlavně výdrž. Ženy mají svůj typický tanec zvaný Jingle Dance, Zvonkový tanec, jehož název je odvozen od mnoha zvonků našitých v řadách na ženský úbor. Zvonečky jsou ve tvaru kornoutu a dříve je indiánské ženy vyráběly z plechových krabiček od žvýkacího tabáku dovezeného Evropany do Nového světa. Dnes, snad pro nedostatek žvýkacího tabáku či plechových krabiček, jsou zvonečky zhotovovány pravděpodobně prozaičtějším způsobem.

Vítězný tanečník si domů většinou odnáší peněžní odměnu od 200 do 2000 dolarů, ale v dětské taneční soutěži každý zúčastněný dostane symbolicky dolar, a není tedy vítězů ani poražených.

POD ČELENKOU Z ORLÍCH PER

Dnešní indiánské kroje a jejich typické prvky splývají a těžko se podle nich dá rozeznat kmen tanečníka. Většina prvků pochází z oblečení prérijních Indiánů, ale často jsou tak promíchané, že jsou spíš vizitkou tanečníkovy fantazie. Někteří tanečníci dávají přednost roache, ozdobě na hlavě vyrobené z ostnu ursona kanadského nebo dikobraza, a nekladou se přitom žádné meze velikosti či barvám, jiní mají raději čelenku z orlích per. Na zadní části má mnoho soutěžících kulatý plochý doplněk osazený pery, tzv. bustle, který je obzvlášť působivý při natřásavých pohybech Kuřecího tance. Najdou se i tací, kteří kombinují indiánské oblečení s historickými bělošskými uniformami, jež možná zažily Divoký západ.

NEŽ UTICHNOU BUBNY

Každé pow wow plyne podle indiánského času, ve kterém hodina mnoho neznamená, a tak se jednotlivá vystoupení a soutěže mohou protahovat podle potřeby. Po úvodní ceremonii, jež nebývá přístupná veřejnosti, natož fotografům, následuje velký slavnostní pochod všech tanečníků, během kterého komentátor představuje přítomné významné osobnosti a jejich zásluhy. Poté je zahájena taneční soutěž, jež trvá po celý zbytek pow wow. Na závěr každé slavnosti je čas na tzv. give-away, rozdávání. Rozdíl mezi evropským a indiánským pojetím uctívání jedince spočívá ve směru přesunu dárku. Zatímco u nás oslavovaný dárky dostává, podle indiánských zvyklostí je rozdává.

Společenská etiketa pow wow je složitý systém pravidel chování, která platí nejen pro zúčastněné Indiány, ale zejména pro neindiánské návštěvníky. Pravidlem, které se přísně dodržuje při každém pow wow, je zákaz pití jakéhokoliv alkoholického nápoje během slavnostních dnů. Přihlížející smějí fotografovat či filmovat pouze povolené části ceremonií a tanců. Indiáni dříve věřili, že fotografování jim bere část duše, a tak se přirozeně respektuje vůle každého jednotlivce, který nechce být fotografován. Nahrávání většiny hudebních skladeb bývá dovoleno. Indiánské legendy se vypravují při každé příležitosti a odjakživa byly nositelem indiánských tradic a kultury. Vypravěči často zacházejí do velkých podrobností a části vyprávění opakují, takže každý má čas zajít si během výkladu pro osvěžení, napomenout děti a promluvit si s partnerem, aniž by zmeškal konec příběhu.

Na pow wow se podává a prodává tradiční indiánská kuchyně, jejímž základem je indiánský smažený chléb zvaný bannock a pemmican, což je sušené maso, dnes nejčastěji hovězí nebo rybí. Pokud nejste nakloněni gurmánským dobrodružstvím, není problém sehnat na pow wow hotdog nebo hamburger. Zábava se často stočí k sázení, které Indiáni milují ve všech formách. Velmi populární hrou o peníze je černonožská tradiční hra pex-sxi'ks-n-na, která může trvat po celou dobu pow wow. Pro děti bývají připraveny hrací automaty a není problém zahlédnout u automatu vyšňořeného tanečníka, který si před vystoupením zaskočil na jednu hru.

Každá hra má ale svůj konec, a tak i bubny pow wow utichnou a tanečníci svléknou své kroje. Z hrdých bojovníků se opět stanou moderní Indiáni v džínách.
Součástí tohoto článku je CD "POW WOW" z edice "ZVUKY PLANETY ZEMĚ", který obdrželi abonenti speciálního předplatného.
červen 2001
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group