ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

HYMNA

Vítězný příspěvek do soutěže „Čtenáři na cestách“ zaslala Hana Procházková ze Stříbrné Skalice. Gratulujeme a zasíláme poukázku na zahraniční zpáteční jízdenku pro jednu osobu zdarma od společnosti Bohemia Euroexpress International.

Úplně propocení jsme se tenkrát plahočili v horských oblastech severně od Chiangmai. Naším cílem byly chudé vesničky kmene Karenů bez všech technických vymožeností. Elektřinou počínaje a kanalizací konče. Tu noc jsme měli přespat v tropickém deštném pralese v jedné ze dvou prostých chýší. V první jsme vybalili naše spacáky na nerovnou podlahu z kulatiny a do druhé se chystali na večeři, kterou nám naši thajští průvodci z donesených skromných zásob připravili. Slunce mezitím zapadlo, rychle se stmívalo a prales začínal ožívat tajemnými šepoty. Mráz mi doslova běhal po zádech.
Večeře byla výborná, atmosféra kouzelná. Seděli jsme blízko místa s praskajícím ohněm (nemyslíce na to, co všechno běhá a vydává ty hlasité zvuky tam v té černočerné tmě za tenkou bambusovou stěnou), popíjeli čaj a povídali si s průvodci. Vyprávěli nám nadšeně o své zemi, o své krásné hymně... Tu někoho z nás napadlo, nevím už, kdo to byl, aby nám ji zazpívali. Byli velice překvapeni a zdálo se, že i potěšeni. Určitě se jim to ještě nestalo. Chvilku se mezi sebou domlouvali, pak náhle povstali a tázavě na nás mlčky hleděli. Zmateně jsme se všichni na sebe podívali, vstali také (ale až po několika vteřinách zaváhání, které se mi zdály nekonečné) a naslouchali jejich působivě zvláštnímu zpěvu. Poté jsme byli požádáni, abychom zazpívali tu „naši“. No, to bylo zcela nečekané. V paměti tak nastalo „zoufalé“ hledání střípků slovosledu slok, které nás učili někdy na základní škole a které nebyly od té doby nikdy použity. Po hudební stránce (a nejen po ní) nám to občas falešně „zaskřípalo“, ale myslím, že jsme to jinak zvládli.
Hymna měla u našich thajských průvodců úspěch. Jeden z nich, Sin, nám dokonce říkal, že mu při ní naběhla husí kůže. Musím přiznat, že mi bylo trochu stydno (trochu víc), když jsem viděla, jak vážně Thajci tu svoji hymnu berou a jakou k ní mají úctu. I k té naší. Prales neprales, chýše nechýše.
Později kolem půlnoci, když jsme se chystali jít spát, vyšla jsem ven do řvoucího lesa, nasála ty nezapomenutelné vůně, vzhlédla vzhůru a spatřila nejkrásnější kus hvězdné oblohy ve svém životě. A to jsem netušila, že nás nazítří čekají Leonidy. Byly to prostě nádherné okamžiky.
Kdykoliv teď zaslechnu „Kde domov můj“, vzpomenu si také na tuto neuvěřitelnou noc, skoro až neskutečně absurdní, kdy v chatrči uprostřed pralesa stojíme v pozoru, zpíváme si navzájem své hymny a, i přes naše zjevné rozdíly, cítíme se tak blízcí.

 

 


Děkujeme za všechny příspěvky a těšíme se na další - SOUTĚŽ POKRAČUJE. Pro ty z Vás, kterým uniklo její vyhlášení, opakujeme:
Do soutěže se můžete přihlásit s materiálem, který bude obsahovat minimálně 15 řádků a maximálně 60 řádků textu a 1-5 diapozitivů nebo fotografií. Není podmínkou, aby autor textu byl zároveň autorem snímků, ale hodnotí se celý materiál. Jak název napovídá, měl by Váš příspěvek být výsledkem Vaší cesty - ať už do daleké ciziny, nebo po zajímavých místech naší republiky. Hodnotí se námět i způsob zpracování. Odměněný příspěvek a ostatní nejlepší práce budou zveřejněny. Příspěvky zasílejte na adresu redakce: Magazín Koktejl, Rooseveltova 1815/4, 400 01 Ústí nad Labem, obálku označte heslem „Čtenáři na cestách“. Všechny texty, fotografie a diapozitivy musí být řádně podepsány a označeny Vaší adresou. Připojte také informaci o Vašem věku a profesi. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme, diapozitivy vracíme. Počet příspěvků od jednotlivých autorů není nijak limitován.

 

prosinec 2002

 
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group