ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

ZMIJE ARMÉNSKÁ

 

Vipera raddei

Žije ve velkých populacích. Na většině lokalit obývaných těmito hady je běžné lávové sklo - černý obsidián. Rozehřátý obsidián využívají velcí černí samci jako zdroj tepla. V letech 1974 až 1985 jsem měl možnost studovat etologii arménských zmijí. Nejprve vylézají ze zimovišť samci, teprve později samice. Po svlékání se hromadně páří. V této době se vyskytují ve značném množství (sám jsem chytil pro výzkumné účely za jediný den stovku zmijí!). V letním období přecházejí na noční aktivitu a je velmi těžké je objevit. Jejich jed je značně účinný, občas jsou uštknuti pastevečtí psi, jsou však známé i případy úmrtí člověka.

Rozšĺřenĺ:
Arménie, Irán, Turecko

Velikost:
800 až 1200 mm

Biotop:
řídkou vegetací porostlá skalnatá úžlabí do výšky 1200 m n. m.

Biologie:
po opuštění zimoviště postupuje do vyšších poloh a přechází z denní na noční aktivitu

Potrava:
hlodavci, ptáci

Stav v přĺrodě:
žije pouze na několika lokalitách

Stav v péči člověka:
chová se velmi vzácně, rozmnožování se občas daří

Přĺčiny ohroženĺ:
lov, pastevectví, devastace biotopu, populace negativně ovlivňují i tuhé zimy

Stupeň ohroženĺ:
I - neurčitelný

CITES: nezařazena
únor 1998

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group