ikoktejl

Fotografujeme potápěče

Fotografujeme potápěče

 

   Napsal a vyfotografoval Jan Hájek

 Snímky podvodní přírody s potápěči působí velmi atraktivně, vnášejí do neznámého světa lidský element a tím vtahují diváka do dění na snímku. Potápěč na fotografii je kreativním prvkem, který umožňuje  „dotáhnout“ kompozici snímku, dodat mu další dimenzi a především přivézt dobré fotografie i z méně atraktivních míst.

Fotografování potápěčů se může zdát snadné: potápěč jednoduše zaujme potřebnou pozici a vytrvá, dokud fotograf nestiskne spoušť. Bohužel je právě potápěč na snímku obvykle důvodem, proč snímek putuje do „koše“. Příčiny nezdaru spadají zpravidla do tří oblastí:


Lidé jsou ve vodním světě pouze hosté, mnozí vypadají nepřirozeně a jejich pohyby nebývají ladné, jenom velmi málo potápěčů se pod vodou pohybuje elegantně. Nejčastějšími chybami jsou pokrčená kolena, špičky ploutví směřující dolů, roztažené nohy, rozpažené a navíc v loktech ohnuté ruce a zírání vytřeštěných očí do objektivu. Tyto „drobnosti“ bezpečně deklasují pořízený snímek.


Potápěčská výstroj není zrovna fotogenická a zakrývá tvář i tvary těla, navíc ženy se od mužů pod vodou většinou vizuálně příliš neliší. Valná část potápěčů nedbá na barevné sladění ani na úpravu své výstroje, trčí z nich zářivé šnorchly, kroucené šňůry, popruhy, plastové držáky, opasky s hroudami olova atp. 


Tvář potápěče je velmi světlá v porovnání se zbytkem jeho těla opatřeného tmavou výstrojí. Pro fotografa to znamená expoziční oříšek, protože kromě správně osvětlené tváře by mělo být na snímku dobře vidět tělo potápěče a příroda v pozadí.

   Nyní si řekneme, jak výše uvedené problémy nejlépe eliminovat.

Potápěč vypadá nejpřirozeněji, když pomalu plave s nataženýma nohama. Nohy nejsou pokrčeny v kolenou a ploutve v lehkém kopu směřují vodorovně za potápěče. Ruce nejlépe vypadají volně připaženy a spojeny na břichu. Tvář by měla být dobře viditelná skrz nezamlženou a nezatopenou masku, oči musejí být zaostřeny a jejich pohled by měl směřovat vpřed na nějaký objekt nebo přirozeně a klidně do objektivu. Potápěče fotografujeme obvykle u nějakého přírodního útvaru, který tvoří buď pozadí, nebo popředí snímku. Fotografujeme-li potápěče v interakci s nějakým živočichem, musíme ho posunky navést tak, aby se přibližovatl do scény způsobem umožňujícím pořizovat stále detailnější záběry. V tomto případě zaostřujeme primárně na oko živočicha. Pokud nepořizujeme přímo portrét potápěče, nebo není-li část jeho těla skryta za přírodním útvarem. Snažíme se, aby se do záběru vešel potápěč celý. Jakékoli „odříznutí“ části potápěče nebo jeho výstroje působí rušivě a znehodnocuje snímek.

Jestliže se chystáme fotografovat náhodného buddyho, musíme počítat s nejistým výsledkem. Chceme-li  pracovat koncepčně, bylo by nejlépe pracovat se stálou modelkou či modelem. Začít můžeme tak, že požádáme o pózování nejladněji se pohybující potápěčku či potápěče ze skupiny na vašem zájezdu. V tomto případě již nabývá na důležitosti použití elegantní výstroje. Na prvním místě by měla být slušivá maska s lícnicemi z průhledného silikonu a s celistvým zorníkem, která dovolí vašim bleskům i přírodnímu světlu osvětlit tvář modelu. Důležitý je i barevný oblek, vhodné barvy jsou zejména červená, oranžová, růžová, žlutá či zářivě zelená. S oblekem by měla rovněž korespondovat barva ploutví. Nejméně vhodnou barvou obleku a výstroje je černá. Pozor také na automatiky s lesklými oblými doplňky na druhém stupni, odrážejí ze všech úhlů bleskové světlo přímo do objektivu.

Největším úskalím pro naši práci je kontrast mezi světlostí tváře potápěče a tmavostí zbytku jeho těla s výstrojí. Stačí si vybavit snímky přeexponovaných obličejů s černou siluetou těla, kde nasvícené částečky kalu dokonávají dílo zkázy. Předejít tomu můžeme nejlépe použitím tzv. smíšené expozice, kdy tělo potápěče exponujeme za pomoci přirozeného světla (volíme vhodnou kombinaci nižšího clonového čísla a delšího času závěrky), obličej potápěče pak exponujeme malým množstvím bleskového světla za pomoci manuálně řízeného výkonu blesku. Dáváme přitom pozor na směrování blesků, aby se bleskové světlo neodráželo od masky do objektivu. V případech bez dostatku přirozeného světla je jedinou možností osvětlit tělo potápěče druhým bleskem nasměrovaným zvlášť, nebo bleskem bez kabelu v tzv. „slave“ módu, který vám nasměruje na objekt další potápěčský kolega.

Mezi nejproblematičtější patří fotografování skupin potápěčů. V takovém případě, ale i v případě fotografování jen jednoho potápěče, nezapomeňme ještě před vstupem do vody naplánovat a prodiskutovat náš fotografický záměr a dohodnout si signalizaci. Nedorozumění je nejčastější příčinou neúspěchu.

Pokud je fotografovaný potápěč vzdálen od nás více než tři metry, exponujeme ho jen okolním světlem, blesk na tuto vzdálenost už totiž nedokáže restaurovat barvy. Je li však přitom metr od nás barevný reef, namíříme jeden blesk na něj, výsledkem bude krásně barevný snímek se siluetou potápěče v pozadí. Velikost potápěče na snímku přitom zásadně ovlivňuje náladu snímku.

Při fotografování bez použití blesku je jenom zřídkakdy k dispozici dostatek světla pro fotografování směrem ke dnu, fotografujeme tedy ve směru vodorovném nebo ještě lépe směrem šikmo vzhůru k hladině. V takovém případě se snažíme zachytit siluetu potápěče proti slunci na hladině.

Ještě jedna poznámka, širokoúhlé objektivy, které se nejvíce hodí k  fotografování potápěčů, neproporcionálně zvětšují blízké předměty. Pamatujme proto, že například ruka natažená k objektivu bude působit nepřirozeně a groteskně. Širokoúhlým objektivem můžeme naopak dodat do snímku perspektivu. Dosáhneme toho tím, že  zakomponujeme v určitém úhlu objekty blízké, středně vzdálené i ty, které se již ztrácejí na hranici viditelnosti.

Možná si teď říkáte, to je hezké, ale kde teď před zimou budu fotografovat potápěče? Tak vězte, že bazény najímané přes zimu potápěčskými kluby představují ideální cvičiště, na kterém se můžeme naučit zvládat nedostatek světla, příliš světlý podklad, tmavou vodu v pozadí a množství potápěčů v záběru.

Tak, na závěr to nejdůležitější, fotografujme vždy podvědomě pro diváka! Než zmáčkneme spoušť, zhodnoťme, zda zamýšlený snímek může aktivně upoutat někoho jiného.

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group