ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

Císař a kat

kat2Foto: Shutterstock, Marek Wágner, Tomáš Krtička
Kadaň můžete znát z několika důvodů. Nedaleko města se nachází vodní přehrada Nechranice s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě, město samotné se pyšní nejužší uličkou v republice a nejzachovalejším městským opevněním v českých zemích. Každý z těch důvodů jistě stojí za návštěvu.
Královské město Kadaň má bohatou historii. Město leží na úpatí Krušných hor, na levém břehu Ohře. Právě Ohře hrála důležitou roli při osidlování, které sahá do velmi dávné minulosti. Archeologické nálezy dosvědčují, že první člověk se zde usadil asi před šestnácti tisíci lety. Ve 4. století před Kristem přišly keltské kmeny a přinesly laténskou kulturu. Legenda praví, že to byli právě Keltové, kteří ve zdejší kotlině založili první sídlo nesoucí název Kadaň. V 6. století přicházejí do Poohří Slované a vybudují již stálé sídliště. Kolem roku 1259 byla Kadaň králem Přemyslem Otakarem II. povýšena na svobodné královské město, byl vystavěn královský hrad a minorité si zde zřídili klášter s kostelem sv. Michaela. K dalšímu rozkvětu města dochází za vlády Karla IV. Ten městu udělil právo úplné samosprávy a právo konání trhu na den Povýšení sv. Kříže, tzv. šosovní právo, tedy určitou majetkovou a správní nadřízenost nad okolními vesnicemi. K poctě Karla IV. se koná každoročně poslední sobotu v srpnu Císařský den, kterým si Kadaň připomíná slavný příjezd císaře z roku 1367 a 1374 do města. Historickou část města ovládnou dobová řemesla, kejklíři, trhovci, stylová hudba a pouliční divadlo. Středověké taverny a šenky se postarají o všechny poutníky. Na příjezd císaře a jeho honosného doprovodu naváže královské slyšení, rytířská klání, dvorské tance i exekuce... Význam Kadaně jako královského města se značně zvýšil za vlády Jiřího z Poděbrad, kdy došlo také k význačné přestavbě opevnění. Do města vedly celkem čtyři brány, z nichž se zachovala brána západní Mikulovická (je také známá pod názvem Svatá) a Žatecká s barbakánem. Městské gotické opevnění Kadaně je dnes nejzachovalejší a nejdelší v České republice. I z těchto důvodů bylo historické jádro města Kadaně v roce 1978 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Po roce 1989 se město začalo věnovat především zvelebení všech památek. Proběhla rekonstrukce radnice a řady dalších významných staveb: kostela Povýšení sv. Kříže, kostela Stětí sv. Jana Křtitele atd. Kadaň byla v roce 1996 vyhlášena Ministerstvem kultury ČR za „Město roku 1995“. Je zároveň vítězem soutěže „O nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2009“ na webovém portálu czregion.cz. První kroky ve městě vás jistě zavedou na hlavní, Mírové náměstí. Nejvýraznější stavbou je zde jistě radnice s dochovanou věží, vysokou 53,7 m. Vrchol věže je korunován ochozem s osmibokou, až do vrcholu vyzděnou helmou, posázenou na stranách kraby. V helmici měl obydlí hlásný. Kadaňskou radniční věž vystavěl kameník Petr Hündt, který se na věž kamenicky podepsal soškou psa. V roce 2006 byl na sošce proveden restaurátorský průzkum, kterým se prokázalo, že tato soška psa sloužila také jako chrlič odvádějící dešťovou vodu z ochozu věže.
kat
Odlitek této sochy lze dnes vidět při prohlídce městského muzea ve františkánském klášteře. Naproti radnici ústí na náměstí Katova ulička, nejužší ulice v České republice. Je dlouhá 51 metrů a v nejužším místě široká pouhých 66,1 cm. Zavede vás k městským hradbám a pokud se jich budete držet a půjdete jižním směrem, časem vás dovedou až k hradu, majestátně se tyčícímu nad řekou Ohří. Ten je připomínán již v roce 1261. Vznikl jako přemyslovský hrad se čtyřkřídlou dispozicí, s obytným palácem nad řekou. Sloužil jako sídlo královského purkrabího – správce kadaňského kraje. Přestavován byl v polovině 15. století. Po jeho poničení v třicetiletých válkách v roce 1750 povolila Marie Terezie přestavět ho na kasárna. Hrad je v současnosti staticky zajištěn a má novou střechu a fasádu. Východní křídlo je využíváno pro městskou knihovnu s internetovou kavárnou a obřadní síň. Od září 2000 je v něm v provozu galerie Josefa Lieslera. V další části hradu je umístěn dům s pečovatelskou službou. Již dále od centra leží poslední dnešní zastavení, ale zároveň jedno z nejvýznamnějších – Františkánský klášter s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků, který byl v roce 1995 pro svou historickou hodnotu zařazen Ministerstvem kultury České republiky mezi Národní kulturní památky. Vyrostl po kapličce a kostelu na místě zázraku, protože zde před 500 lety prý po tři dny a tři noci visel oběšenec – tedy vězeň odsouzený k oběšení za spiknutí proti králi. Svou vytrvalostí překvapil i ve středověku a dostal milost. Dnes klášter slouží návštěvníkům jako Městské muzeum. A nám jako ideální tečka za návštěvou malebného severočeského města.
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group