ikoktejl

Národní parky Vietnamu

Národní parky

 

   Text a foto Martina Balzarová

 Překrásné tropické lesy, úžasné kulturní památky a neobyčejní lidé. Tak nějak se dá charakterizovat Vietnam. Poznávání jeho krás rozhodně stojí za to. Já jsem měla možnost poznat nejen život na pevné zemi, ale i ten pro většinu z nás skrytý pod mořskou hladinou.

 

   Nam Cat Tien

Ve Vietnamu je kolem 30 národních parků a více než 120 chráněných oblastí. Parky ležící blízko pobřeží se mimo ochrany souše zabývají okrajově i ochranou příbřežních vod. Já jsem navštívila v jižním Vietnamu park Nam Cat Tien vzdálený 150 km od Ho Či Minova Města (Saigon), který se pyšní několika jedinci ohroženého nosorožce jávského. Tento druh je považován za jednoho z nejvzácnějších savců na světě a žije pouze na území Jávy a v tomto parku. Celková plocha parku je kolem 74 000 hektarů a je domovem 105 druhů savců, 40 druhů plazů, 133 druhů sladkovodních ryb, 14 druhů obojživelníků a nepřeberného množství rostlin (více než 1800 druhů). Dokonce se zde vyskytují i sloni, kteří často napadají místní obyvatele. O jejich existenci v parku se proto neustále vedou spory. Dále je v parku k vidění i tur zvaný gaur, a pro ornitology je tento park přímo ideální. Více než 360 druhů ptáků láká ornitology z celého světa. Jedním z nejvzácnějších je koroptev Arborophila davidi. Není problém narazit během procházky na opice, také všudypřítomný hmyz a hlavně téměř 500 druhů motýlů o sobě dávají neustále vědět. Významnou chráněnou lokalitou je Močál krokodýlů, obývaný vzácným krokodýlem siamským (Crocodylus siamensis), který zde byl vysazen zpět do přírody v roce 2000. Ve dne je málokdy k vidění, proto se vyplatí zůstat přes noc na místní stanici a pozorovat krokodýly v noci. Vodní plocha močálu je plná nejrůznějšího ptactva a je výborným místem pro pozorování zvěře, která se sem chodí napít. Park byl v minulosti za války se Spojenými státy poškozen v důsledku nasazení defoliantů, naštěstí staré stromy útok přežily a k obnovení místní vegetace došlo vcelku rychle. V roce 2002 byl národní park zařazen na seznam přírodních rezervací UNESCO.

 

   Jihočínské moře

Východní hranice Vietnamu je tvořena Jihočínským mořem na jihu a Tonkinským zálivem na severu. Jihočínské moře s rozlohou 3,7 milionů km2 je součástí Tichého oceánu, největší naměřená hloubka je 5559 m. Jihočínské moře je díky své rozloze jednou z největších vodních ploch po oceánech (Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový). Název Jihočínské moře vznikl v době obchodování Evropy s Čínou, portugalští námořníci tuto oblast nazývali pouze Čínským mořem, ale postupem času potřebovali oddělit tuto oblast od sousedících a tak ji nazvali Jihočínské moře. Ve Vietnamu je známo spíše pod názvem Východní moře (Biê¸n Đông). Ústí do něho jedny z největších řek, Mekong, Song-hong, Xi Jiang a Tha Chin, které přinášejí do tohoto moře obrovské množství sedimentů, což pro potápěče znamená horší viditelnost. Severní části Jihočínského moře v pozdním létě často postihují tajfuny. Jihočínské moře se skládá z hluboké Jihočínské pánve, téměř celé uzavřené širokým pevninským šelfem. V této pánvi je více než 200 malých ostrůvků obklopených korálovými útesy. V Tonkinském zálivu a v dalších částech Jihočínského moře jsou bohatá ložiska ropy a zemního plynu.

 

   Klenot pro biology

Díky relativně stabilní salinitě a teplotě vody během celého roku zde lze nalézt velké množství různých druhů korálů a dalšího rozmanitého života. Bohužel podmínky viditelnosti jsou opravdu velmi špatné. Změny viditelnosti probíhají opravdu rychle a nevyzpytatelně. Např. během jedné hodiny se z vody o 15metrové viditelnosti může stát voda naprosto neprůhledná. Na diverzitu podmořského života to však nemá vliv – žije zde množství druhů korýšů, měkkýšů a dalších drobných rozmanitých tvorů, stejně jako třeba v Rudém moři. Přestože je tady zvýšené množství sedimentů, korálům se tu velmi dobře daří. Ne­ustálé změny množství sedimentů ve vodě během dne kvůli často se měnícím mořským proudům způsobují, že se sedimenty neusazují. Pouze se vznášejí ve vodě a jsou přemísťovány z místa na místo. To způsobuje již zmíněnou špatnou viditelnost pro potápěče. V místech, kde proudění z nějakého důvodu přestalo nebo není dostatečné, jsou vidět korály, které pod nánosem sedimentů odumírají. Odumírající korály ale představují jen zanedbatelné procento ze zdejších korálových útesů. Pro potápěče, fotografy a hlavně biology je ovšem Vietnam opravdovým klenotem. Nejlépe se ve Vietnamu daří nahožábrým plžům. Nembrotha lineolata se živí sumkami a na plže se po dně pohybuje nezvykle rychle. Krásně zbarvená hvězdnatka Chromodoris coi při pohybu neustále zvedá okraje pláště. Hvězdnatky rodu Ceratosoma byly k nepřehlédnutí. Tito více než deseticentimetroví plži byli naprosto všude – jak na skalách, tak na písčitém dně. Používají zvláštní strategii proti predátorům. Část těla vystavují tak, aby v případě napadení to byla první věc, kterou predátor napadne. Obsahuje repugnatární žlázy s obranným sekretem, který predátora odradí. Nejčastěji nacházenými plži jsou bradáči (Phyllidiidae), kterým druhotně chybějí žábry. Dýchají proto celým povrchem těla. Plž Bornella anguilla je noční, živí se žahavci. Dokáže plavat střídavým smršťováním těla. Výrůstky na hřbetě slouží k ochraně vystavených žaber. Největší zavinutec Ovula ovum se shromažďoval v ohromných množstvích, aby kladl svá vejce blízko mořských hub. Calpurnus verrucosus, ač je jeho výskyt v dané oblasti velmi široký, je vidět přesto jen vzácně. Živí se korály rodu Sarcophyton. Hvězdice Choriaster granulatus dorůstají až 30 cm a jsou téměř všude na mořském dně. Krevety Thor amboinensis se vyskytují v mnohem větším množství než v Rudém moři. Zato jiné druhy krevet (rod Periclimenes), v Rudém moři velmi časté a také asociované se sasankami, se vyskytují vzácně. Krabovčík Neopetrolisthes oshimai je mezi rameny sasanky velmi častý. Nejvzácnějšími korýši, jaké můžete potkat, jsou strašci Odontodactylus scyllarussLysiosquillina lisa. Žijí v úkrytu, ze kterého vyrážejí za kořistí. Loví rychlým výpadem, některé druhy jsou specializované na mlže a korýše, jiné mají na končetinách háčky, kterými zachytí ryby. Ve zdejších vodách potkáte klauna očkatého Amphiprion ocellaris, ale i několik dalších druhů (A. clarkii, A. sandaracinos, A. melanopus). Drobné murény Rhinomuraena quaesita vystrkují tlamy téměř z každé díry. Sexuálně dospívají jako samci a potom s věkem změní pohlaví – jako samice následně i změní barvy těla. Samci jsou černí, samice modrožluté, staré samice jsou celé žlutě zbarvené. Vzácně naleznete rozedrance (Antennariidae), tyto ryby dokonale splývají s prostředím. Lákají kořist na speciálně vyvinutou udičku. Dokážou sežrat i jedovaté perutýny. Klunatky Aeoliscus punctulatus se ve velkých hejnech schovávají mezi bodlinami ježovek nebo stébly trávy, díky svému zbarvení jsou tak dokonale maskované. Narazit můžete také na velké medúzy nebo i karety (Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas), žraloky (Carcharhinus limbatus, Carcharhinus amblyrhinchos, Carcharhinus melanopterus) a velké ryby (Ephippidae, Lutjanidae, Epinephelinae), velcí živočichové jsou ale spíše výjimkou. Ve Vietnamu se praktikoval a bohužel stále praktikuje lov pomocí granátu nebo kyanidu. Není proto divu, že velké ryby a další živočichové jsou tímto způsobem lovu přímo likvidováni. Pod vodou občas naleznete i staré rybářské sítě a pasti na langusty. V zálivech žijí lidé na plovoucích domech, kdy prakticky devastují místní podmořský život. Domy jsou ukotvené lany k útesům, veškeré odpadky házejí jejich obyvatelé přímo do moře, po vylovení veškerých ryb a langust se pak přesunou na další útes. Tento kočovný způsob života ničí nejvíce útesy jižního Vietnamu.

 

   Chráněná oblast Velrybí ostrov

Na některých místech, například kolem Velrybího ostrova (Whale Island) u jižního pobřeží Vietnamu nedaleko města Nha Trang, je ale stále k vidění úžasný podmořský život. Kolem ostrova je několik chráněných oblastí, které založili majitelé místního hotelu. Pokud porovnáme druhovou diverzitu zde a v oblastech, které nepodléhají ochraně, uvidíme, že ochrana opravdu má smysl. V těchto ohraničených zátokách je zakázaný veškerý rybolov a používání kotev. To má za následek výskyt velkého počtu ryb, které nejsou ani tak bojácné jako jinde. Jsou zde vytvořené umělé útesy z kbelíků a dalších předmětů, aby se na nich uchytily korály. Nahožábří plži, vzácní korýši a další bezobratlí živočichové včetně nemalého počtu ryb tu však svůj domov nalezli jen v omezené míře. V okolí Velrybího ostrova je mnoho krásných potápěčských lokalit s nádhernými korály hned pod hladinou (Sinularia sp., Sarcophyton sp., Briareum sp. Annella mollis). Rournatci Spirobranchus giganteus jsou téměř na každém korálu. Lokality jsou zajímavé přítomností žlutých sumýšů Colochirus robustus, kteří v tisících jedinců obývají skalnaté dno ve větších hloubkách kolem 30 m, omývané proudy přinášejícími živiny, kam mezi sedimenty ve vodě dopadá málo světla. Lokalita Three Kings je plná plžů (Nembrotha spp., Ceratosoma spp., Phyllodesmium spp., Flabellina spp. Phyllidia spp.). Jsou to tři velké skály vzdálené od pobřeží, vystupující z mořského proudu. Je zde vysoká šance pro setkání s velkými živočichy, jako jsou karety a žraloci. Potápěčská cen­tra v Nha Trangu dbají na ochranu podmořského bohatství, své lodě zásadně uvazují na úvazy a nepoužívají kotvy. Tím je zaručena neporušenost zdejšího ekosystému a můžete se kochat nádhernými útesy i hejny ryb, především kaniců (Serranidae) a kranasů (Carangidae).

 

   Problémy s ochranou mořského života

Ve Vietnamu bohužel neexistují zákony na ochranu podmořského života jako např. v Egyptě. Lodě tedy běžně používají kotvy, které házejí na korály a tím je ničí, dále odhazují i odpadky do moře a neexistuje žádná regulace lovu. Pokud jsou veškeré populace ryb a dalších živočichů na některých místech téměř nebo úplně vyhubeny, v takovém případě se rybářská vesnice posune o útes nebo záliv dál a vybíjení začne nanovo.Tyto praktiky jsou bohužel na denním pořádku i v oficiálním národním parku na souostroví Con Dao. Místní zaměstnanci nemají sebemenší znalosti o mořském životě a proto není divu, že většina místních korálových útesů je v dezolátním stavu. Zdejší útesy jsou přitom všude prezentovány jako to nejlepší, co turista může z podvodního života ve Vietnamu vidět. Nutno ovšem podotknout, že zde před pár lety prošly vlna tsunami a tajfun, který zničil velkou část místních korálových útesů. Pozitivní zprávou je, že je vidět již mírné obnovení zdejšího ekosystému. Ovšem házení kotvou na nové korály k jejich obnově určitě nepřispěje.

 

   Národní park Con Dao

Oficiálně se v jižním Vietnamu nacházejí dva podmořské národní parky – souostroví Con Dao a souostroví Dao Phu Quoc. Já jsem měla možnost navštívit souostroví Con Dao, které je považováno za nejkrásnější místo ve Vietnamu. Souostroví Con Dao bylo vyhlášeno chráněnou oblastí v r. 1984 a v r. 1998 byl rozšířen národní park na celé souostroví. Na těchto ostrovech bylo objeveno 44 druhů rostlin, patří sem mezi jinými Dipterocarpus condorensis, Ilex condorensis, Pavetta condorensisPsychotria condorensis. Kromě ochrany tropického deštného lesa, endemického druhu veverky Ratufa bicolor condorensis a ptáků (holub nikobarský Caloenas nicobarica, faeton červenozobý Phaethon aethereus, holub dvoubarvý Ducula bicolor, terej maskový Sula dactylatra) je dalším stěžejním bodem ochrana zdejší populace ohrožených dugongů Dugong dugon, karet pravých Eretmochelys imbricata a karet obrovských Chelonia mydas, které zde na plážích pravidelně kladou svá vejce. V r. 2006 delegace z organizace UNESCO prozkoumala tuto oblast a označila park za národně kulturní světové dědictví. Vietnamská vláda zatím stále pracuje na nezbytných dokumentech pro UNESCO, aby byly splněny veškeré požadavky.

Podle mé zkušenosti je souostroví Con Dao pro svou polohu 200 km od pobřeží a pro svou historii neobyčejným místem. Některá místa pod mořskou hladinou jsou stále pěkná a plná života, ale není jich mnoho. Zatím je velkým problémem pro zahraniční turisty se na souostroví dostat. Letecké spoje jsou omezené, další možný spoj je několikahodinová plavba lodí nebo pronajmout si vrtulník. Zatím je toto souostroví současnou technikou jen málo dotčeno a možná je tomu tak dobře. Zdejší přírodní bohatství je jedinečné i v rámci samotného Vietnamu. Do budoucna se tu ale počítá se vzrůstající turistikou, staví se další hotelové komplexy a připravují se častější letecké spoje s větší kapacitou. Nevyslovenou obavou tak zůstává, zda právě toto nebude začátek zkázy jedinečného místa. To ukáže jen čas. Vietnam je opravdu kouzelné místo a z hlediska turistiky má velký potenciál. Výborná infrastruktura, nabídka historických památek a pokud možno neponičená příroda jsou předpoklady pro budoucí turistický průmysl. Čeští turisté zatím tento ráj nenavštěvují, a to je velká škoda. Vietnam v sobě má jedinečná zákoutí a místní život je také velmi zajímavý. Možná je na čase, aby se mu začalo věnovat více pozornosti. Nejenže turistický ruch přispěje ke zlepšení ekonomiky země, ale zároveň i pomůže k lepší ochraně tropických lesů i podmořských království.     

Vietnamu

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group