ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

JAK MOBIL SVĚT DOBYL

 

Pro milióny lidí světa není dnes mobilní telefon o nic zvláštnější, než televize nebo počítač. Mobilní telefon dnes prodělává obrovský boom po celém světě. Jen pro ilustraci: V Itálii se jedna firma právě pochlubila rekordem - 70 tisíc přihlášených mobilních telefonů za jediný měsíc! Pro srovnání, kabelov ý telefonní uzel Ústí n. L. obhospoda řuje dohromady 25 tisíc telefonních stanic... A tak čekat na telefon můžeme také let. Mobilní telefon je hned. Zatímco jeden člověk shání fungující telefonní budku, druh ého seženete kdekoliv, ať je na veletrhu v Brně nebo U Hynků na mariáši. S mobilním telefonem získ áte záznamovou službu i možnost konferenčního rozhovoru. Možnost přesměrování příchozího hovoru na jiné číslo. Upozornění na druhý hovor... Jestliže má mobilní telefon takovéhle možnosti, je téměř jist é, že invaze cvrlikajících krabi- ček je teprve před námi. Zavádění mobilních telefonů bylo zpočátku provázeno dosti vyhran ěným odporem, jako každý vyn ález své doby - vzpomeňme jiný mobil, automobil. Ve světě proběhla obrovská vlna diskusí o účincích elektromagnetického záření na lidsk ý organismus. Bylo shromážděno více než 16 tisíc studií, pojednání, článků a zpráv, které vyhodnotil institut Ventures Inc. of Philadelphia. Závěry z tohoto ohromného množství informací jsou jednoznačné: řečeno suchou vědeckou mluvou, neexistuje důkaz, který by potvrdil škodlivost mobilních telefonů lidskému zdraví. A to ve Spojených stá- tech mají oproti Evropě daleko volnější normy. Tuto zásadní bitvu tedy mobilní telefon s velkou převahou vyhrál. To platí o té bohatší půli světa. U nás je to trochu jinak. Jist ě - vždyť jsme si ještě nezvykli na to, že zlobivý a ve škole neposlušný Karlík, který to nedotáhl ani k maturitě, je dnes majitelem sluš- ně prosperující autodílny. A že obnosy, které mu projdou rukama za týden, se u nás sejdou jen na celoro čním daňovém přiznání. A tak i mobilní telefon v jeho kapse na velkou část spoluobčanů zatím působ í jako výstřelek nebo rozmar bohatých. Je pravda, že přístroj není levn á záležitost, nákupní cena se pohybuje od 15 do 41 tisíc korun (bez DPH). Ale když uvážíme, že v pořadníku na zavedení normální- ho telefonu by nás nezvedný Karlík stejně předběhl (je nás, netrpělivě čekaj ících, jeden a půl miliónu), snad mu to i promineme. Vždyť si to vlastně zaplatil. Jenže zanedlouho nám sousedka donese, že Karlík koupil mobilní telefon i své nemocn é babičce v Horní Dolní, a že prý jí dokonce platí i nižší hovorné. To tedy zůstává rozum stát. Rozum ano, obchodní talent ne. Při koupi více mobilních telefonů totiž Eurotel (zatím monopolní provozovatel mobilních telefonů u nás) poskytuje určitou slevu zaváděcího poplatku. Navíc měsíční tarify nabízí v pěti různých variantách. Výše hovorné- ho je stanovena v závislosti na po- čtu provolaných minut. Pro příklad: pokud velmi čilý manager ví, že strá- ví na telefonu měsíčně 16 a půl hodiny, zaplatí podle sazby Premium planu 7 895 Kč a hovorné nad 1 000 minut v ceně 4,40 Kč za minutu. Bez ohledu na to, v jak vytížené době volá. Naproti tomu babičce z Horní Dolní ve špičce účtují 12 Kč, ale o sobotách a nedělích jen 4,40 Kč. A základní poplatek jejího Privat planu je jen 1 395 Kč. Babič- ce to ale stejně platí úspěšný vnuk Karlík, aby spolu měli alespoň zá- kladní kontakt. Charaktery pěti tarifů jsou počítány podle užívání, ale mohou se samozřejmě na požádání kdykoli změnit, například - když se z babičky stane úspěšný manager. Jen by bylo vhodné upozornit, že jestliže volá babička z mobilního telefonu strýčkovi na Moravu do klasické telefonní sítě, přičítá se k hovornému poplatek z normální sítě Telekomu. Ale když volá strý- ček babičku z telefonní budky na babiččin mobilní telefon (předčíslí 0601), normálně se strýčkovi ode- čítá klasický tarif za jednotku 1,97 Kč a nic víc. Ovšem babičce se v okamžiku přijmutí telefonátu za- čne počítat poplatek podle dohodnut ého tarifu. Příchozí i odchozí hovor je totiž ve stejné ceně. Jenom doufám, že bábinka nemá pří- liš mnoho příbuzných. Protože ti uličníci z venkova si jistě neuvě- domí, že babičce naskakuje tarif kdykoli zvedne sluchátko. Chudák Karlík. Kdo si ale pořídí mobilní telefon, může používat záznamovou službu pro případ, že je mimo dosah signálu (například Karlík zrovna projíždí tunelem), nezvedá, nebo na noc prostě vypíná. Dělá se to jednoduchou kombinací tlačítek na vlastním telefonu. Výhoda je v tom, že jakmile je Karlík z tunelu venku, nebo babička už má vyspáno - záznamová služba sama volá s upozorněním na vzkazy. Toto vol ání a vyzvedávání vzkazů není účtováno. Pouze při aktivaci této služby (nebo při nákupu) se jednorázově hradí poplatek 500 Kč za zří- zení služby. Také je možné si zadat i přesm ěrování příchozího hovoru na jiné telefonní číslo (babička jede na návštěvu na Moravu). Ovšem pozor - pokud iniciativní babička nechá svůj mobil doma na komodě s přesměrováním, Karlík bude platit meziměstské dotazy sousedek, zda by babička nechtěla něco ve městě. Tak mne napadá - aby tak strýc nebydlel na Moravě, ale v Austrálii? Nemusíme se bát, přesměrovac í služba platí jen pro Čechy, Moravu a Slovensko. A co víc: komerční předčíslí typu 0609 (Tutovku nebo Opravdový sex) Karlíkova babička ani jiná osoba ze sítě Eurotelu prostě nezavol á. Ohrožení mravní výchovy babiček spojené s neobvyklým zvýšením telefonních účtů z Eurotelu Karlíkovi tedy nehrozí. Naopak jiná služba - odeslání faxu ze zelen ých plání přes mobilní telefon - je podle informací Eurotelu využívána v rozmezí jen 3-5 %. Je to zřejm ě tím, že Karlíci používají (kromě služeb Eurotelu) jednoduše i služeb sekretářek, což je podstatně jednodu šší, než studovat technickou dokumentaci a zjišťovat, zda konfiguruje jejich notebooku umož- ňuje odeslání faxu. Dnes je na území ČR provozována Eurotelem pouze jediná síť - NMT 450, která pracuje analogov ě. V dohledné době (podle vládních harmonogramů do půl roku) bude zřízena ještě druhá, digitální síť GSM v pásmu 900 MHz. Na její zřízení by měly být státem uděleny dvě licence. Výhod této sítě je hned několik. Mimo jiné také v tom, že GSM je evropský standard. To znamená, že můžete mobilní telefon používat i na cestách po zahraničí. Nová síť bude mít také vyšší kapacitu. Ale pro nás, kteří jsme Karlíkům zatím jen tiše záviděli, je daleko podstatnější fakt, že to bude celé daleko levnější. Pořizovací ceny přístrojů GSM by měly být nižší, než přístrojů NMT, které se v Čechách provozují dnes. Ty současné se totiž programují a vybavují identifikací pro síť kus od kusu, což je dost nákladné. U přístrojů do nové sítě GSM je vyřešena identifikace a registrace elegantní formou. Obstarává ji výrobně daleko levnější čipová karta, která se při nákupu do telefonu prostě vloží. Karta se pak registruje v síti stále stejným číslem, ať je vložena do jakéhokoli přístroje. Navíc vzniknou dva(!) konkurenční provozovatel é této sítě, takže jejich konkurenční boj by mohl srazit poplatky a tarify na nejnižší možnou míru. (I když - tam, kde jsou státem povoleny jen dvě licence, není volný trh. Budiž. Ovšem pan Domanský z oddělení telekomunikací ministerstva hospodářství slíbil, že toto ochranářské opatření - aby se to rozběhlo a nevznikaly zmatky - potrvá jen tři roky.) Ale již dnes se počítá s tím, že se účastníkům sítě GSM nebudou účtovat poplatky za příchozí hovory. Kouzelný kruh po kruhu puká, elektrotechnika se vyvíjí závratným sprintem, obchodníci kalkuluj í a politici jednají... A to všechno, jak se zdá, jen abychom i my mohli před Karlíkem, jež nic neslyší, triumfálně vytáhnout telefon se slovy - PROMIŇ, MÁM HOVOR... Včera jsme totiž byli v divadle a normální vyzv ánění jsme přepnuli na vibrační režim, abychom nikoho nerušili. Ale potom jsme nějak zapomněli tu vibrující „blbost” v kapse přepnout na hlasitý režim....HALÓ?

 

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group