ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

Muž, který létá s ptáky

 

Muž, který létá s ptáky Každý z nás o tom určitě někdy snil. Christianu Moullecovi se to povedlo. 14. června na svém motorovém rogalu a s posádkou složenou ze dvou ptáků - husiček, které si sám vychoval - 3000 metrů vysoko na obloze nad údolím Auvergne uskutečnil svůj sen poprvé. Byl to nezapomenutelný zá- žitek: „Jsou po stranách přede mnou. Pouštím ovládací tyč mých křídel, v několika sekundách vytáhnu ramena ven a letím s ptákem na konci každé ruky. Je to divoké, smělé, vzrušující... Ano, skutečně letím s peřím na špičkách prstů a pravidelně se odrážím perutěmi...“ Meteorolog Christian Moullec se do Cantalské oblasti ve Francii se svou ženou Paolou přistěhoval před dvěma lety. Vášeň pro přírodu a zejm éna pozorování ptáků v něm vzbudila četba Konrada Lorenze a rakouští zoologové, kteří spoluzaložili etologii a kteří dopodrobna prozkoumali divoké husy. Christian následoval jejich příkladu a zasvětil svůj čas ochraně ohrožených druhů, předev ším husám s bílou náprsenkou. Jeho lety s ptáky mu nepřinášejí pouze potěšení - jde o součást experimentu zamýšlejícího změnit migra ční zvyky těchto ptáků. Husy totiž běžně létají ro Řecka a Turecka, kde jsou nemilosrdně hubeny místn ími lovci. Jako vědec Christian Moullec na tomto problému tvrdě pracuje. Jako milovník ptáků přijal při provádění svého pokusu Lorenzovu filozofii: „Lorenzovy objevy pramení převážně z hlubokého respektu, který ke zvířat ům choval,“ říká Moullec. „Nemůžete milovat a chránit to, co doopravdy neznáte,“ dodává. O husy se Christian začal zajímat, když hledal v několika krajích nejkrásnější a vzácné ukázky opeření. Malé husičky s bílou náprsenkou jsou totiž druhem, který začíná vym írat. Tito ptáci obvykle tráví zimu v mírných zeměpisných šířkách, na hranicích mezi Tureckem a Řeckem. Ovšem v těchto zemích se divocí ptá- ci stávají oběťmi místních lovců, kteří nedokáží - nebo - nechtějí rozli šovat mezi vzácnými husami a mnoha běžnými druhy, které smějí být loveny. Tomuto problému se věnují i švédští vědci, kteří začali s programem ochrany zmíněných ptáků. Vzali vajíčka zajatých párů a dali je vysedět jiným husám stejné velikosti, které nejsou ohroženy (malé BARNACLE husy), k vysezení. Rozmno žují se tak stejně jako ony ve Skandinávii a tráví zimu v bezpečí v Holandsku. Cílem experimentu je vychovat husy s bílou náprsenkou k tomu, aby následovaly své adoptivn í rodiče do jejich migračních míst. Nastává tím ovšem jiná komplikace - dospělí ptáci jsou vhodní k rozmnožování jen s odrůdami, které je vychovali. Tím vlastně maří cíl pokusu, totiž zachovávání druhu. To je důvod, pro Christian Moullec prosazuje jiné řešení: pěstovat ptáky a provádět je sám na svém rogalu napříč Evropou do Holandska. Na experimentu pracuje s Fifi a Loulou, svými dvěma malým husičkami, z nichž jedna má vlastně „smíšenou krev“. Ona jediná ho poprvé samostatně doprovázela při vzletu. O čtvrt hodiny později, když zpozorovala Christiana s Loulou letět nad sebou, Fifi nezaváhala a rychle letěla setkat se s nimi... To bylo 14. června 1995. Během léta pokračoval Christian Moullec se svým týmem v letech po auvergnesk ém nebi. Na konci sezóny se rozhodl letět přes britské pobřeží. Překonal všechny své vzdušné proch ázky majestátním přeletem hory Saint-Michel ve Velké Británii. Christian Moullec nehodlá v této činnosti přestat, zvlášť když úžasné prožitky z „ptačích letů“ dopl ňuje úspěšný experiment, sou- část plánované ochrany druhů. Švédští vědci se o jeho iniciativu zajímají, on sám by rád zorganizoval záchrannou akci ve velkém mě- řítku, se zhruba dvaceti husičkami s bílou náprsenkou. Jediné, co chybí, jsou peníze... Takže jestli nějací dobří sponzoři naslouchají...

 

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group