ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

TRÁMOVÉ DOMY

 

NAPSAL A VYFOTOGRAFOVAL JOSEF SLOUP
 
Oblast architektonicky historických domů, které jsou charakteristické svou zvláštní, jedinečnou stavbou, leží v oblasti Hesenska a Dolního Saska a zahrnuje skupinu asi 80 měst. Mezi mnoha speciálními rysy vyniká jejich trámová konstrukce, často s vyřezávanými figurkami a ornamenty. Jedinečná je také péče o kulturn í památky, jakou jednotlivá města vynakládají na své kulturní dědictví. V době moderní výstavby je až neuvěřitelné, že tyto kulturně-historické skvosty minulých staletí zůstávají zachovány v centru těchto měst a oslňují svou krásou a půvabem. Postup při jejich výstavbě byl poměrně jednoduchý. Z bytelných trámů se postavila základní kostra domu. Do ní se ze slabších trámců zabudovaly jednotlivé příčky místností, udělaly se podlahy, stropy a střecha. Na závěr se vyzdily stěny cihlami a dům byl připraven k nastěhování. Podle historických pramen ů existovaly v této oblasti podobné trámové domy, ale mnohem jednodušší konstrukce, již 3000 let před n. l. Postupem času se však mezi nimi začaly projevovat konstruk ční rozdíly.
DOLNÍ SASKO. V Dolním Sasku byly trámové domy z počátku ovlivněny venkovskými stavbami, kde lidé i dobytek žili společně pod jednou střechou. Tyto obytné prostory měly za základ dva nebo čtyři sloupy s velkou vchodovou bránou do středu místnosti, která byla po obou stranách ohraničena stájemi pro dobytek. Později se začaly stavět trámové domy mnohem složitějších konstrukcí pouze pro bytové účely. V době renesance byla mnohá stavení bohatě zdobena vyřezávanými dřevěnými soškami.
HESENSKO. V Hesensku byly trámové domy stavěny výhradně k obývacím účelům. Byly rozděleny do tří sekcí. Největší a nejkrásnější místnost v domě, předchůdce dnešního obývacího pokoje, byla umístěna v průčelí domu v přízemí. Vchodové schodiště s kuchyní v jeho středu a ložnice byly umístěny v jeho zadní části. Dvoupodlažní domy byly stavěny stejným způsobem. Na velkých zemědělských usedlostech byly stáje a skladiště odděleny od hlavní budovy. Pouze v horských oblastech, kde obyvatelé vysoko položených vesnic byli chudší, se stodoly, stáje a dílny stávaly součástí domů. Bohatě zdobené trámové domy byly v Hesensku velice oblíbené předev ším v době baroka.
ROZKVĚT. Po druhé světové válce, kdy značná část těchto domů byla poškozena nebo úplně zničena, se předpokládal jejich zánik. Avšak v průběhu 70. let nastala nová renesance a města projevila nebývalý zájem o tato svérázná obydlí. Ta začala být oceňována jako řemeslné a historické památky, podílející se výraznou měrou na jedinečnosti celé oblasti. Obce začaly usilovat o jejich zrestaurování. V současné době se už většina těchto historických budov skví ve své plné kráse a vynaložené finanční prostředky se vracejí zpět do pokladen měst i soukromých podnikatelů, v podobě zisku z nebývalého cestovn ího ruchu.
GOSLAR. Historie bývalého císařského města Goslaru je stará více jak tisíc let. Jeho střed i úzké, často kameny dlážděné ulice lemují desítky trámov ých domů, z nichž každý má svou, mnohdy pohnutou historii. Po staletí bylo město oblíbeným místem císařů a symbolem moci severního Německa. V té samé době se město stalo i centrem křesťanství a začalo se nazývat Římem severu. Od té doby tu bylo postaveno 47 kostelů a chrámů, které podnes dominují scenerii města. V jeho středu se rozkl ádá malé oválné náměstí o rozloze pouhého čtverečního kilometru. Na kopci Rammelsberg, vysokém jen něco málo přes 600 m, se až do roku 1988 těžilo stříbro. V roce 1992 zařadila UNESCO toto historické město i s jeho stříbrnými doly na seznam světových památek, jako kulturn í a přírodní dědictví lidstva.
WERNIGERODE. „Barevné město“ jak je WERNIGERODE přezdíváno, se nachází na severní straně pohoří Harz, na soutoku řek Holtemme a Zillierbach. Je staré téměř 800 let. Jeho středu dominuje perla středověké architektury, slavná trámová stavba radnice, vyzděná červenými cihlami. Stěny budovy jsou vyzdobeny desítkami sošek i různých barevných ornament ů, vyřezaných do trámů konstrukce. První zmínka o ní se datuje z roku 1277. Sloužila v té době jako soudní dvůr, ale byla často používána i k jiným účelům. Konaly se zde například svatby, představení klaunů i vystoupení tanečníků. V roce 1544 byla budova přestavena do současné podoby a mistrovské dílo trámových staveb bylo ukončeno. Také městské ulice lemují desítky architektonicky skvostných trámových domů. Vysoko nad Wernigerode stojí překrásný zámek, z jehož terasy je nádherný pohled na město i pohoří Harz. První zmínka o stavbě pochází z roku 1213. V té době zde byla hradní pevnost, která však v průběhu několika století byla neustále přestavována. V roce 1676 dostala pevnost podobu barokního zámku. Ale teprve koncem 19. století dostal svou konečnou neogotickou podobu. V současné době je město zaplavováno tisícovkami turist ů, kteří nejen obdivují jeho středověké architektonické památky, přírodní krásu, ale přijíždějí sem i za hudbou. Po celé léto se tu koná hudební festival a koncerty vážné hudby. Na programu jsou díla takových mistrů jako Dvořák, Mozart i Beethoven. Pokud byste měli zájem podívat se na skvostnou architekturu středověku, nejsou tato města od nás propastně vzdálena. Po opuštění dálnice v Halle vám do centra této oblasti už zbývá jen několik desítek kilometrů.

powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group