ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

Svoboda volby platí kdekoli na světě

 

PTALI SE: 

LIBOR MICHALEC A JOSEF SLOUP

Když v listopadu roku 1993 Koktejl rozesílal do světa dopisy s žádostí o rozhovor osobnostem, o kterých se domníváme, že vý znamným způsobem zasáhly do světových dějin dvacátého století, nikdo nepočítal s tím, že jako první se ozve práve Milton Friedman. Snad ho zaujal příběh magazínu, jehož bytí odstartovala praktická aplikace „Svobody volby". Možná to byla vzpomínka na předky, pocházející z Podkarpatské Rusi, součásti předválečného Československa.

Faktem je, že si nyní můžete přečíst rozhovor, který poskytl Koktejlu patrně nejznámější žijící světový ekonom. Nedávno byl v Německu schválen zákon o svobodě užívání měkkých drog.

 

 

 

 

Souhlasil byste s podobným zákonem v zemích, které nemají tradici demokracie a samostatného rozhodování? Věřím tomu, že pokus o prohibici drog dělá více škody než užitku. Já osobně bych byl nakloněn legalizaci drog kdekoliv da dovolil tak trhu jejich distribuci a vymezení. To by byl konec kriminality a korupce, jevů, které nevyhnutelně provázejí jakýkolipokus zakázat člověku činnost, kterou chce prov ádět, až už je to používání látek, které jiní lidé považují za škodlivé, anebo zapojení do soukromého podnikání.

Ekonomický systém v USA je založen na dluhu. Na dluh si kupují Američané auta, nakupují v samoobsluze. Dluh mají Spojené státy vůči ostatním zemím. Myslíte, že se tento systém může jednou zhroutit v novodobém Černém pátku? Já si nemyslím, že ekonomický systém USA je založen na dluhu. Vše záleží na tom, jak je tento dluh použit. musíte se podívat na celkovou finanční bilanci, jak na aktiva, tak na pasíva - své dluhy. Jestliže jsou dluhy nahromaděny z důvodů současné spotřeby, je správný předpoklad, že mohou být zdrojem velkých problémů. Nicméně, jestli je dluh nahromasděn z důvodů produktivních aktivit, jde o zcela diferencované záležitosti. Například: auto, které koupíme za hotové jako výrobní prostředek. Jeho služby a cena budou spláceny postupně průběhem doby. Jestliže však koupíme auto na splátky, znamená to jednoduše, že jsme nuceni platit za jeho služby v určené době. To však v sobě nezahrnuje žádný rozpor mezi aktivy a finančními závazky. Podobně: zahraniční dluh USA ve své většině představuje zdroj zvýšení produktivní kapacity průmyslu Spojených států. Na závěr: nemyslím si, že z toho pro nás vyplývá nebezpečí, o kterém se zmiňujete ve své otázce.

Může vůbec někdy americká společnost tyto státní dluhy splatit? Všeobecně - souhrnné dluhy nejsou nikdy splaceny. Ty se pouze převádějí. V žádné době ani v žádném zřízení nelze prostě nalézt společnost, která by byla, podle vašich slov, bez dluhů. Vracím se zpět k otázce celkové bilance aktiv a pasív USA. Rozdíl meziaktivy a závazky se zvětšuje, ale čistá hodnota USA jako země se zvětšuje, ne zmenšuje.

Jak dalece je podle vás životný autoritativní hospodářský režim asijských zemí, které sepro svou současnou prosperitu někdy nazývají Asijští tygři? Takzvaní Asijští tygři se mezi sebou hodně liší. Hongkong je ze všech nejdál a nejlepší ve sledování principů čisté laisez- faire ekonomie. Singapur, Tchaj-wan a Jižní Korea mají všechny větší či menší příměs vládního vlivu a ten v různé míře redukuje efektivnost a prozíravost volného trhu, která by měla ve své podstatě být sledována.

Myslíte, že je v silách současného Ruska transformovat centrálně řízený totalitární stát na svobodnou a prosperující společnost? Já nevěřím, že vláda jakékoli země má sílu přeměnit státní zřízení v jiné. Pouze lidé mají tuto sílu. Myslím si, že síly, které nyní ovládají Rusko, povedou tuto zemi velmi pravděpodobně ke svobodné a efektivně prosperující společnosti, ale zabere to mnoho času, protože jejich současná situace není záviděníhodná. Vláda, podle mého mínění, bude tento proces držet zpátky, místo aby mu pomáhala.

 Je v současné době teorie „Svobody volby" aplikovatelná na celém světě, včetně rozvojových zemí a islámu? Teorie volného výběru lze uplatnit kdekoli na světě. A to i ve světě islámu nebo v rozvojových zemích.

Úspěch české ekonomické reformy je podle vás dílo spíše schopných jednotlivců v čele vlády anebo osvíceného, nutnost změn chápajícího národa? Já věřím tomu, že úspěch České republiky byl založen na několika prozíravých a chytrých lidech ve vládě, jako je třeba Václav Klaus. Ale také věřím tomu, že situace v ČR byla mnohem lepší než ve většině zemí bývalého východního bloku. Za prvé bylo Československo před druhou světovou válkou nejvíce prosperující zemí z celého východního bloku a vlastně jednou znejlépe prosperujících zemí celého světa. Za druhé: vaše země měla velice malý zahraniční dluh. Neznám sice přesná čísla, možná jste dokonce neměli dluh žádný. Za třetí: Předválečné tradice, tradice soukromě podnikající společnosti, byly stále živé a ovlivňovaly mnoho lidí.

Jak hodnotíte myšlenku kupónové privatizace a její realizace? Já si myslím, že vaše kupónová privatizace byla nádherná myšlenka, která podpořila velkou měrou rychlý přechod české ekonomie.

Je podle vás reálná myšlenka evropského sátu s jednotnou měnou, zrušenými hranicemi a jednotnými pravidly fungování států a jejich hospodářství? Šance na vytvoření takového evropského státu jsou podle mého mínění velice nepatrné a neuskuteční se během mého života a pravděpodobně ani vašeho. Aby něco takového bylo uskutečnitelné, musel by mít takový stát centrální banku. A já si neumím představit, že Německo, Francie, Anglie, Itálie atd. by se v blízké budoucnosi vzdaly svých nezávislých centrálních bank a měny.

Existuje přirozená a tržní cesta k potlačení kriminality, anebo je to „daň" za svobodu? Peněžní politika má pouze jednu základní elementární funkci, a tou je zajištění relativně stabilní cenové úrovně. Další funkce určují, jak rychle roste ekonomika a jakou máte finanční stimulaci. Těžko lze obviňovat brzdy automobilu, že vaše auto nejede dost rychle anebo tak rychle, jak byste chtěl.

Jaké je pro dnešní svět největší nebezpečí? Znáte cestu, jak ho řešit? Podle mého názoru je největší nebezpečí pro současný svět neustálý růst vládní administrativy nebo opomenutí faktu, že by mohla být redukována. Dnes nám na světě vzniká fascinující kontrast mezi tím, co jsme nazývali Východem a Západem. V oblastech, které se nazývají západní, se vlády neustále zvětšují. A ty polykají stále větší část národních důchodů. Ve východních státech je opak pravdou. Vlády jsou ve své většině redukovány. Já už jsem se zmínil na mnoha místech, že v současné době to vypadá, jako když USA a ostatní západní země směřují tam, kde Československo, Rusko atd. byly před deseti lety. A naopak Čechy, Rusko atd. se pokoušejí dostat se tam, kde my jsme byli před padesáti lety. Já doufám, že se mýlím v prvé části tvrzení, ale osobně si myslím, že tomu tak není. Tento problém by mohl být vyřešen redukováním vlády.

V současné době stále rostou pocity globálního ohrožení lidstva, vyplývající z přílišných aktivit člověka - ozónová díra, znečišťování ovzduší, úbytek přírodních nerostných surovin atd. Absolutně svobodná volba už dnes neexistuje. Jak se na tyto věci díváte z pohledu vaší ekonomické teorie? To jsou skutečné problémy, ale v podstatě jsou lépe drženy na uzdě tržním hospodářstvím než samotnými vládami. Kromě České republiky se vlastně všechny země bývalého východního bloku vracejí k nějaké formě socialistickému.

Proč se to podle vás děje? Nevěřím, že vaše tvrzení je správné. Já věřím tomu, že musíme rozlišovat mezi skutečnými politickými ustanoveními, která jsou plněna a mezi řečmi, které je ospravedlňují. To, co se děje v některých východoevropských zemích, je to, že politici, kteří jsou spojováni se socialismem, se opět vracejí, ale já osobně nevěřím, že se doopravdy vracejí k socialismu. Já si myslím, že ve všech těchto zemích je tržní hospodářství na neustálém vzestupu a stává se tak stále důležitější ve vývoji země.

(Za spolupráci na interview děkujeme doc. ing. Antonínu Peškovi, CSc., děkanovi Sociálně ekonomické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyn ě v Ústí nad Labem.)

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group