ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

Vikingské slavnosti

 

Napsala JANA MICHALCOVÁ

Vikingové, nebo také Normani, je v širším etnickém smyslu označení pro germánské obyvatele Skandinávie a Dánska od osmého do poloviny jedenáctého století, neboť vlastní společné jméno ani neměli. V této době se v Evropě formovaly první raně feudální státy - u nás to byla Velká Morava, a potom počátky českého přemyslovského státu. A právě Normani, tedy „lidé ze severu, " svými pirátskými, obchodními a dobyvačnými výpravami do tohoto vývoje často zasahovali. Hlavním cílem jejich útoků byla oblast Severního moře (Británie, Irsko, Island, Faerské ostrovy). Při svých výpravách objevili Grónsko a dokonce dopluli i k břehům Severní Ameriky daleko před Kolumbem. V severozápadní Francii obdrželi od západofranckého krále stálá sídla a dodnes se tato oblast jmenuje po nich Normandie. Podnikali výpravy i proto Arabům, Sicílii, účastnili se 1. křížové výpravy do Palestiny, dostali se i do Ruska, kde byli nazývání Varjagy a brzy zde splynuli se slovanskou aristokracií.

Normanský vévoda Vilém Dobyvatel v roce 1066 porazil Anglosasy a dobyl Anglii. Dnes připadá hlavně mladým mužům život Normanů velice romantický, zejména díky jejich typické dobrodružné povaze. Vikingy se nazývali sami, neboť vikingar znamená bojovník. Podíváme-li se však na jejich především loupeživé a dobyvačné nájezdy bez iluzí, nemůže nám uniknou, že už středověcí kronikáři je nazývali piráty. Byli vedeni válečnými králi, pouštěli se na malých dopravních lodích - nikoli válečných - podél evropských břehů do vzdálených moří, vnikali po větších řekách hluboko do vnitrozemí, plenili osady a pálili chrámy a kláštery. Některé větší čety se však usazovaly pevně na dobyté půdě a přijímajíce tamní kulturu zakládaly mocné říše. Vikingové měli pověst nejlepších mořeplavců své doby hlavně díky svým kombinovaným veslovým a plachetním lodím. Navazovaly na starší typy, které se vyvíjely řadu století. Pro všechny druhy vikinských lodí byla typická takzvaná linkerová obšívka trupu, malý ponor umožňující použití i v řekách a mělkých pobřežních vodách a dobré nautické vlastnosti. Díky historicko-dobrodružným filmům i historickým obrázkům ve slovnících a učebnicích si dokáže snad každý drsného bojovníka ze severu představit. Má špičatou železnou helmu s prodlouženým plátem kovu přes nos nebo chlupatou zvířecí kůži s obrovskými rohy přes hlavu, neustále třímá v ruce dlouhý, těžký meč a na své ploché lodi, kterou na přídi i zádi zdobí vyřezávané hlavy zvířat a příšer k zapuzení duchů, se pohybuje s rychlostí blesku. Objeví se, získá kořist a zmizí dříve než může napadená strana zorganizovat účinnou obranu.

powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group