ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

PSYCHO

 

„Dobře se vyspat. Pobývat hodně na čerstvém vzduchu. ” Jaký názor považuji za významnější? Kterému dát přednost? Až se rozhodnu, označím příslušnou kolonku křížkem. Musím sebou hodit, otázek v prvním testu je devadesát, ve druhém tři sta. „Miluji samotu.” Ano. Ne. „S oblibou pozoruji východ a západ slunce.” Váhavým střelcům nabízí psycholog milosrdnou únikovou zónu. Když cítí na bedrech obtížnost volby, mohou ke křížku v příslušné kolonce přidat tečku: znamená rozpaky. Použil jsem ji - mimo jiné - u východu a západu slunce. Západ mám rád, ale na východ bych si musel přivstat. Nejsem ranní ptáče. Snažím se odpovídat pravdivě, přesně. Nechci se psychologovi, ba ani sám sobě, zalíbit. Nic by to nebylo platné. S odchylkou do pravdy a upřímnosti počítá. Mnozí lidé se snaží dělat lepšími než jsou. Není jim to nic platné. „Někdy ztrácím sebekontrolu a jednám ukvapeně.” Ano? Ne? Přiznejme si: kdo z nás bez váhání připojí kladnou odpověď, byť třeba zmírněnou podpůrnými berli čkami nabízené tečky? Ať zvolíme kteroukoli z nabízených odpovědí, dobrého psychologa nezmátneme. Vidí do nás hlouběji, než by to dokázaly nejsilnější rentgenové paprsky. Kdysi vydala naše pošta známku s portrétem TGM. Držel v náručí malé dítě; pod obrázkem prezidentův citát: Měj úctu k duši dítěte! A co duše nás, dospělých, ta je vosk? Psycholog ji má před sebou jako na dlani. Téměř...
V Americe má kdekdo svého analytika, stejně jako hokynáře, restauraci, golfový klub a předplatné na baseball. U nás se teprve učíme chodit za lidmi, kteří nám řeknou, jaký je stav naší duše, pokud vůbec ještě nějakou máme... Psychologa PhDr. Františka Karlíka znám drahná léta, učil mne spát v době, kdy jsem z nevysvětlitelných důvodů neuměl v noci zavřít oči. Vrátil mi spánek bez medikamentů. Vyučil mě autogennímu tréninku, který jsem tolik obdivoval u sportovců. Mistr světa ve střelbě Falta mi ho jednou předváděl. Cítíš se dobře, levá ruka je najednou těžší, vůbec ji necítíš, na nic nemyslíš, ležíš na břehu moře, slyšíš šumění vln... Falta autogenním tréninkem uprost řed rušného olympijského kolbiště zklidnil duši natolik, že vystřílel stříbro. Já zase začal spát. „Měl jste nějaký šrám na duši,” řekl psycholog, poskytující dnes sdružení GARANCE psychologické služby všeho druhu: psychodiagnostický výběr vhodných pracovníků různých typů profesí, praktick ý výcvik v sociálně psychologick- ých a manažerských dovednostech, psychologické a personální poradenstv í. „Komplexní metodika postihuje s vysokou mírou přesnosti psychické předpoklady pro výkon dané profese, zjišťuje tvořivost, výkonnost, psychickou odolnost ve stresových situacích.” V pečlivě zabezpečené databázi je uloženo několik tisíc výsledků psychodiagnostick ých vyšetření. V kursech manažerské dovednosti se mohou naučit: sociální vnímání a komunikaci, umění vést rozhovor, naslouchat, pozorovat, řešit konfliktní a stresové situace. „Ze sedmdesáti procent testujeme zájemce o práci v civilních bezpečnostn ích službách a psychickou způsobilost k držení zbraně.” Americký vojenský psycholog Gilbert podrobil psychologickým testům válečné zločince v Norimberku. Většinou se stylizovali do role hodných otců a manželů, kteří by kuřeti neublížili. Všichni měli vysoké IQ, jen židobijce Streicher nepřekročil hodnotu 100, což je výsledek přinejmenším zdrcující. Gilbert s oblibou používal při své prá- ci testů švýcarského psychiatra Hermanna Rorschacha: Göring a spol. měli určit, co jim připomínají skvrny inkoustu, nahodile rozlitého na papí- ru. Většinou se přiznali k jednomu: viděli krev. Síla zakódovaného slastného požitku ze zabíjení byla silnější, než snaha se udělat lepším, byť s vidinou oprátky na krku. „V našich vyšetřeních volíme častěji z časových důvodů spíše Zulligerovu metodu (shodou okolností také švýcarsk ý psychiatr - pozn. aut.), vycházející pouze ze tří barevných skvrn. Pro zají- mavost: tento test byl užíván při výběru důstojníku švýcarské armády.” Přes tři tisíce vyšetření udělali pro potřeby bezpečnostních služeb, městských policií, včetně adeptů náročné služby u zásahových jednotek. Základ baterie dotazníkových technik tvoří především metody profesora Mikšíka, jehož žákem je právě dr. Karl ík. „Zkoumáme mezilidské vztahy. Test se nevyhne ani rodině, zdravotnímu stavu, materiální stránce, prostředí, které klienta obklopuje.” Příčinou frustrace vzorku zdravotn ích sester u nás je materiální zabezpe čení, zatímco v Rakousku rodina - málo času na rodinný život. Psycholog, sledující aktuální psychické stavy, objevuj ící úzkost, sklíčenost, depresi, pasivitu, může z dílčích pozorování vydat klientovi atest o jeho osobnosti. „Jsme schopni najít dělící čáru, spodn í hranici schopnosti, či způsobilosti, pod kterou už nelze jít.” I z osobního rozhovoru? - zajímám se. „Není až tak důležité vědět, jaké je hlavní město Bolívie, ale spíš být schopen rozlišovat, umět se rozhodnout v stresových situacích, třeba při volbě nutné obrany.” A když se někdo při testech záměrně stylizuje do hezčího obrázku? „Máme pojistku v řadě projektivních technik. Například v analýze písma nebo kresebních testech. I rozbor rukopisu je spontánním odrazem mozkové činnosti.” „Nakreslete strom!” I v neumělých tazích tužky, snažících se ztvárnit košatou lípu, si psycholog leccos přečte. Zajímavé jsou zkušenosti s výběrem lidí pro obsluhu pultu centrální ochrany u bezpečnostních služeb, kam se sbíhají z různých objektů signály o násilném vniknutí. Za noc je třeba pět poplachů, jindy dlouhé dny ticho po pěšině. „Dost špatně takovou službu snášejí dynamické typy, které podvědomě vní- mají hodně okolních podnětů. Tady se setkají s monotónní prací a vadí jim to; mohou se dopouštět chyb.” Poznáte schizofrenika? „Z písemného projevu a dalších projektivn ích technik lze soudit na určité druhy duševní poruchy. V takovém případě podezřelé doporučujeme k psychiatrovi.” Psychologie ale není kouzelník, který medicínu hravě strčí do kapsy a všechny lidské neduhy vyřeší několika dotazníky. Není vševědoucí, nýbrž jen podp ůrnou disciplínou. Ale její výsledky z devadesáti procent sedí jako ulité. „Třeba pilot McGrady, kterého sestřelili Srbové. Zachoval se přesně podle hodnocen í psychologických testů, které jsou z amerického letectva velmi náročné. Jedno z hlavních kritérií zní: naučit se přežít vysokou míru stresu. Dokázal čekat, až rozruch kolem něj opadne a Srbové zmírní pátrání. Pak teprve začal vysílat na základnu. Jiný, méně odolný jedinec, by v jeho situaci zpanikařil, hned by žhavil vysílačku a pokud by ho Srbov é nechytili, aspoň by si vytloukl baterie. Dokonale zvládl emoční napětí.” Každý to nedokáže. U žadatele o zbrojní průkaz nepředpokládáme, že bude někde v nepřátelském obklíčení s pistolí za pasem bojovat dlouhé dny o přežití, ale v žádném případě nejde o banalitu, srovnatelnou s řidičským průkazem na malý motocykl. „Zbraň by do ruky neměl ani omylem dostat člověk, který selže v zátěžových situacích a při obraně života neúměrně ohrozí své okolí. Úzkostný člověk v nebezpečí, kdy se mu zdá, že nemá možnost vyváznout, užije zbraň nepřiměřeně: bezhlavě střílí, když je kolem spousta nezúčastněných lidí, nerozli šuje, neumí zvážit situaci.” Úzkostné typy dokáže psycholog vyhmátnout se značně vysokou průkaznost í. Stejně i zárodky psychopatie, asociálnosti. „Diagnostické postupy jsou s to zachytit agresivitu i úzkostnost, prakticky všechny fenomény, které mohou ovlivnit správnost užití střelné zbraně.” Co se asi honilo hlavou sedmi statečným parašutistům z krypty kostela v Resslově ulici, když zjistili, že nemohou z německého obklíčení uniknout? „Neměli prakticky nic na vybranou. Jen se vzdát nebo bojovat do konce.” Chtěli se ale prokopat do blízké kanalizace, dodnes jsou v kryptě patrny stopy po jejich zoufalé snaze... „Člověk se stresovým situacím brání činností, někdy i nepochopitelnou, zbytečnou. Nejhorší je čekání na nevyhnutelnou smrt. To byl tento případ. Pak už těm sedmi nezbývalo nic jiného, než zvolit dobu, kdy si vpálí poslední kulku do hlavy.” Psycholog těžko může hodnotit psychologick é dispozice sedmi hrdinů, nezná jejich osobnosti. Nepopiratelně však ví: „Měli za sebou výcvik, při němž se naučili počítat s krizovými situacemi. V kryptě stříleli, protože se rozhodli přijmout nerovný boj. Našli odvahu i k sebevraždě. I k ní je třeba v určité situaci hrdinství.” Naštěstí jsem nenarazil na otázku, která by si vyžadovala jednoznačnou odpověď: dovedl by sis v nepřátelském obklíčení vzít život? Beztak dost práce jsem měl s otázkou číslo čtyřicet. Mám kápnout božskou, zda jsem měl, či neměl ve škole občas špatnou známku z chování? Přiznám se: nemám takovou psychickou odolnost, jako třeba malá dívenka, která jako jediná přežila pád letadla v jihoamerické džungli a týdny, zraněna a vyčerpána, hledala záchranu. „Odolnost osobnosti je částečně vrozen á vlastnost,” řekne psycholog, který by dozajista rád téhle dívence podsunul baterii svých tří set devadesáti otázek. Stejně i anglickému horolezci, který se z himálajské sedmitisícovky plazil čtyři dny se zlomenýma nohama do základního tábora ve výšce čtyř tisíc metrů. „To je nadlidský výkon!” Nazdává se, že těmito slovy psycholog neocenil ani tak fyzické schopnosti člověka, jako spíš jeho duši. Ta je, jak vidno, v některých případech vědou stále ještě nezměřitelná, zahalena tajemstvím. Ovšem jak pro koho. Teď mě sužují jiné starosti: má duše stojí před další záludnou otázkou: V mládí jsem se bál být sám potmě. Mám se přiznat, že dnes jakbysmet, namouduši? Interpretace dotazníkové části psychologick ého vyšetření. (Základní profil: vzrušivý, iregulovan ý. V zátěži přijímá méně podnětů. Emocion ální nevyrovnanost. Problémy spíš intenzívně prožívané než řešené. Značná extremita osobnosti. Není vyloučena míra stylizace. Nesoutěživý typ. Snaha se občas trochu předvést. Menší předvídavost. Poměrně dobrá kontaktivita s lidmi. Tendence občas vybuchnou, riskovat. Trochu fanfarónství. Nezávislý v interpersonálních vztazích, nekonformn í. Celá osobnost je tažena vůlí).

 

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group