ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

Počátek byl v Hirošimě

PTAL SE: ROSTISLAV SARVAŠ

 

Pochopit Františka Janoucha znamená popřít v sobě cokoliv, co je podnícené emocemi, a vydolovat v sobě racionalitu. Ne každému se to daří, ne každému se to hodí. Není divu, že pan profesor má řadu nepřátel. Hnutí Greenpeace ho zřejmě považuje za jednoho z největších „zločinců“. Osobně jsem vnímal, jak mu jeho naturel velí bojovat za spravedlnost, za spravedlnost ve světě, který není spravedlivý, za spravedlnost vůči přírodě, která je daná a nemilosrdná.

 

ko1101_rozhovor_janouch_janouch_temelin_1999

Jste vědec, nakladatel, spisovatel, zajímáte se o politiku… Kým se v poslední době cítíte být nejvíce?

Otázky energetiky obecně a jaderné zvláště jsou pro mě dnes nejzávažnější. Jsem především vědec a angažovaný občan. Celý život mě problémy ve společnosti nenechávaly klidným, proto mě již v padesátých letech začali „disciplinárně řešit“ a nakonec mě na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vyloučili z komunistické strany.

Vzpomenete si na tehdejší „prohřešky“?

V roce 1956 jsem třeba požadoval, aby se nevyvěšovala sovětská vlajka a nehrála sovětská hymna s naší, aby se narovnal kurs koruny vůči rublu a tak dále. A žádal jsem, to asi byl ten největší hřích, svolání mimořádného sjezdu KSČ, který by volal k odpovědnosti za politické procesy.

Vědec je ve své podstatě skeptik, a angažovaný člověk má pečeť jistého donkichotství. Na povrch vyplývá jakýsi rozpor, nebo je to jen zdání?

Ano, to donkichotství ve mně je a s mou vědeckou náturou je to zcela přirozené. Byl jsem vědecky vychován v Rusku, kde donkichotství a angažovanost vědců byly součástí vědeckého života.

Vy ale nemáte ruské předky, jenom jste tam studoval…?

Má manželka se narodila v Moskvě a její otec byl Čech, Arnošt Kolman, který byl mj. ředitelem filosofického ústavu. Jen pro zajímavost, byl studentem Alberta Einsteina, jedním z mála, který vyslechl v Praze všechny jeho přednášky. Bolševikem se stal v zajetí za první světové války. Setkával se s Leninem, který ho pověřoval různými úkony. Za občanské války byl komisařem Rudé armády. Hašek mu na Sibiři vyprávěl své plány napsat Švejka. V letech 1948–1952 byl tři a půl roku vězněn v Lubjance.

Váš tchán se pro svou angažovanost dostal do nelibosti komunistické vrchnosti. Přesto jste se tenkrát, zjednodušeně řečeno, nepoučil. Bylo to mládím?

Možná, ale já jsem se vždy snažil napravovat stav věcí veřejných. Hledal jsem spravedlivý sociální model a chvíli trvalo, než jsem pochopil, že ho v rámci komunistického režimu nenajdu. Byl jsem navíc ovlivněn svým otcem lékařem, podobným bouřlivákem, který se za účast v komunistickém odboji dostal do koncentráku Auschwitz. I po roce 1948 si dovoloval kritizovat stranickou politiku. Angažovanost jsem tedy měl ve své genetické výbavě.

Ve které ze svých činností – vědce, spisovatele a vlastně i angažovanost je u vás téměř profesí – nacházíte pravdu nejvíce?

Řekl bych, že je to ta angažovanost, která by měla dělat společnost lepší, a potom v energetice. Budeme-li pokračovat v dnešních trendech, lidstvo má malé šance přežít.

Dobře, bavme se o energetice. Vy jste Evropské unii navrhl jakýsi energetický slabikář, zkuste mi ve zkratce říct, o čem to je.

Podívejte se, fyzikové chápou v zásadě dobře výlučnost energie a její úlohu v přírodě. Zcela jednoduše mohu poukázat na Einsteinův vztah E = mc2. V kvantové teorii je zřejmá i korelace mezi časem a energií. To platí i ve společnosti. Existuje přímá souvislost mezi energií, svobodou a nezávislostí. To vůbec nechápou politikové. A protože energie má klíčový význam pro společnost, měli by politici absolvovat alespoň nějaký základní energetický slabikář, než se pustí do politiky.

 

ko1101_rozhovor_janouch_pa135397_prof._janouch

Kdy jste si to uvědomil?

Důležitost energie jsem si začal uvědomovat 6. srpna 1945. Bylo mi necelých čtrnáct let, když jsem se z rádia dozvěděl o svržení atomové bomby na Hirošimu. To obrovské množství energie, ta ničivá síla, která se z relativně malé bomby uvolnila, mě tak ohromilo a udělalo na mě takový dojem, že jsem se ho dodnes nezbavil. Hned jsem si tenkrát našel Einsteinovu rovnici a primitivně jsem se ji snažil interpretovat a představit si tu obrovskou energii…

Takže v tu chvíli vás víc fascinovala síla energie než počet mrtvých?

O mrtvých jsem věděl, jejich množství mnou otřáslo. Ale ještě nebyl konec druhé světové války a bylo zřejmé, že toto bombardování zřejmě zastaví zabíjení dalších statisíců a milionů. Ale především mě zaujalo to množství energie a začal jsem přemýšlet, jak by se dalo využít…

V necelých čtrnácti letech?

Ano, ve čtrnácti letech. Já si pak celé dny četl, propočítával a snažil pochopit souvislosti. A rozhodl se studovat jadernou fyziku. A to mi dodnes zůstalo. V roce 1949 jsem pak dostal stipendium na studium v Sovětském Svazu, ale tam mě nějakým omylem poslali na chemicko-technologický ústav. Řekl jsem, že tam nebudu a půjdu raději domů. Po roce a půl jsem dosáhl svého, převedli mě na fyzikální fakultu Leningradské univerzity. Potom byla aspirantura na Moskevské univerzitě. Byl jsem první český student, který si vymohl studium fyziky.

Vraťme se k tomu slabikáři, který by měl Evropanům říct, že jaderná energie není nepřítel člověka, ale jediná alternativa, jak s rostoucím počtem lidí a tedy s rostoucí potřebou energie přežít, a přitom zachovat současný styl života.

Snažil jsem se základní poznatky prezentovat jako Energetické desatero. První přikázání zní, že energie je primární a nenahraditelná. Energii nelze ničím nahradit, na rozdíl od všech ostatních materiálů, které člověk používá, ať je to ve stavebnictví nebo v životě, které lze nějakým způsobem nahradit. Energii nahradit nelze. Energií lze pouze šetřit nebo plýtvat, lze ji konzervovat, lze ji transformovat. Máme pouze dva skutečné zdroje energie – slunce, tedy fúzi lehkých jader, či radioaktivní rozpady těžkých jader, které jsou zdrojem např. geotermální energie. Z tohoto hlediska je boj proti jádru čirý nesmysl a nevzdělanost… Všechny ostatní formy energie lze redukovat k těmto dvěma základním jevům. Co je uhlí, nafta nebo plyn? Je to v podstatě kondenzovaná sluneční energie. Vždyť slunce vytvářelo zelenou masu a následné procesy vedly k vytváření fosilních zdrojů. Vodní energie? Bez slunce by nedocházelo k vypařování a ke koloběhu vody v přírodě. Vítr? Totéž. Kdyby slunce různě neohřívalo moře a pevninu, nevytvářely by se tepelné gradienty, a tedy pohyby vzduchu.

A co příliv a odliv, se kterými se jako s alternativním zdrojem v budoucnu počítá?

Ano, velmi zjednodušeně, příliv a odliv souvisí především s gravitací, tedy s pohyby nebeských těles – a ty byly konstituovány, dány při velkém třesku, tedy v procesu zřejmě jaderném. Takže všude jsou stále jasně vidět pouze dva přímé zdroje energie, které energii poskytují. Zdroj sluneční energie je fúze lehkých jader, zdrojem geotermální energie je rozpad těžkých radioaktivních jader.

Je zřejmé, že jste příznivec jaderné energie. Co byste řekl politikům, kteří díky své neznalosti jsou proti ní?

Aby nebyli hloupí. První článek, který jsem napsal ve Švédsku, nesl titulek „Energie, svoboda, nezávislost“. Většina švédských politiků nechápala, o čem mluvím. O rok později začalo zelené šílenství po celé Evropě. Zelení mě zvali k mnoha přednáškám, protože nechápali, že disident může souhlasit s jadernou energií. Říkali mi: „Vy nejste žádný disident, protože disidenti jsou proti jaderné energii. Správný disident, jako třeba Sacharov, je jistě proti jádru!“ Věděl jsem, že Sacharov jako geniální fyzik nemůže být proti jaderné energii, ale pro jistotu jsem se ho dopisem zeptal. Sacharov mi naší „disidentskou“ poštou poslal svůj článek, který nazval „Jaderná energie a svoboda Západu“, a požádal mě, abych ho na Západě uveřejnil. S chutí jsem to udělal, ale musel jsem nejdříve přesvědčit šéfredaktory, že to není podvrh. Pomohl mi paradoxně kratičký osobní dopis, který mi Sacharov připsal na poslední stránku svého rukopisu.

S čím lidé, kteří vedli vědecký časopis, měli takový problém?

Byli prostě zelenou ideologií tak zmateni, že nevěřili, že by legendární disident Sacharov mohl být pro jadernou energii.

Vy rád pícháte do vosího hnízda. Jaká zpětná reakce vás nejvíce zraňuje?

Dříve to byla lidská blbost a ideologická omezenost, teď po sametové revoluci především korupce, snaha na všem vydělat peníze. A moc, kterou mají peníze.

Copak se na jaderných elektrárnách nedá vydělat?

Jistěže dá, ale to není korupce. Navíc stojí kWh vyrobená v Temelíně skoro patnáctkrát(!) méně, než ve fotovoltaice. Jaderné elektrárny, které většinou mají dávno amortizovány stavební náklady, jsou dnes doslova slepicemi snášejícími zlatá vejce.

Takže co je podle vás za tím?

Pokládal jsem si podobnou otázku, proč se „antinukové“ (příslušníci hnutí proti využívání nukleární energie, které vzniklo po r. 1975 v USA) v době ještě před poruchou jaderné elektrárny na Three Mile Island a černobylskou katastrofou, stali takovým politickým hnutím? Tenkrát byla v Americe ohromná armáda lidí, kteří chtěli skončit válku ve Vietnamu, po léta to bylo smyslem jejich života. A když se jim podařilo vietnamský konflikt v roce 1974–5 ukončit, byla tu najednou „armáda“ mladých odpůrců, která neměla co dělat. Bourat kapitalismus se jim nechtělo, protože na něm sami profitovali…

Pokud vím, tak ve Švédsku se jaderným elektrárnám dařilo…

Když jsem odjel do Švédska, měli tam nejmodernější a nejbezpečnější jaderné elektrárny na světě. Pak vyhlásili referendum, načež parlament v roce 1982 přijal zákon, že se ve Švédsku do roku 2010 zastaví všechny jaderné elektrárny. Zákon dokonce zakázal dělat výzkum a vývoj jaderných reaktorů. V té době jaderné elektrárny Švédsku vyráběly zhruba pětačtyřicet procent elektřiny. Letos, tedy v roce 2010, vyrábí Švédsko stejné množství elektřiny z jádra. Kdyby Švédové jaderné reaktory letos skutečně odstavili, tak by se vyřídili jako moderní země. Naštěstí jim to došlo, výzkum reaktorů je už asi pět let znovu povolen, navíc letos parlament dal souhlas s tím, aby zastaralé reaktory byly nahrazeny novými, modernějšími.

Dnes se vedou debaty o solárních panelech…

Byl jsem jedním z prvních, který upozornil, že český koncept fotovoltaiky je nesmysl. Řekl jsem to osobně premiérovi Fischerovi, který tenkrát ani nevěděl, v čem je problém. Do novin jsem napsal článek pod titulem „Nebetyčný tunel nebo největší hloupost“ o českém zákonodárství ohledně fotovoltaiky...

V čem spočívá ona největší hloupost?

Zdražilo by to již dostatečně drahou energii a není to zdroj příliš efektivní. Je antifázovaný, protože nejvíce energie je potřeba v noci a v zimě, kdy jsou ty panely co do výkonu nejslabší. Znamenalo by to ohromné náklady na „uskladňování“ energie. Je to ale velice funkční marginální zdroj, který vám na vilách a domech může sloužit jako předhřívač vody, ale myslet si, že to vyřeší energetickou situaci a pokrývat stovky hektarů úrodné půdy těmito panely, to je opravdu hloupost.

Jak se jaderný fyzik dívá na globální oteplování?

Považuji jej za dokázanou věc. Fosilní paliva se vytvářela zhruba stovky milionů let. Jak? Pohlcováním kysličníku uhličitého z atmosféry, ukládáním do zelené masy a vypouštěním kyslíku do atmosféry. Takže kysličník uhličitý byl stovky milionů let ukládán v zelené mase, potom proměňován ve fosilní paliva. Dnes mají být fosilní paliva spálena během několik stovek let. A co znamená spálení těchto fosilních paliv? Odebrání kyslíku z atmosféry a emise kysličníku uhličitého do atmosféry. Fyzikové vědí, že molekuly CO2 mají vysokou účinnost absorbce odražené sluneční radiace. Což vede – příkladů známe z naší sluneční soustavy dost – k přehřívání planet.

Takže lidský element není zanedbatelný…

Jak by mohl být zanedbatelný? Stovky milionů let se CO2 ukládal do zelené masy a teď se za zhruba čtyři sta let, což je milionkrát rychleji, uvolní zpět do atmosféry. Není to jasné?

Takže Modrá planeta našeho pana prezidenta vás nijak nenadchla?

Ne. V historii Země bylo už několik oteplení, ale nikdy tady nebylo, že bychom tak dramaticky rychle plundrovali fosilní paliva, která se tu ukládala stovky milionů let. Dnes už nikdo nepochybuje, že nastává konec nafty, uhlí a plynu – diskutuje se pouze, bude-li to za padesát či sto padesát let – málokdo si však uvědomuje, co to způsobí.

Není to příliš drahé?

To záleží na ceně energie. Mimochodem, reaktory – jak klasické tak fúzní – budou poskytovat dost energie na výrobu vodíku. Tady ale narážíme na druhý problém zeměkoule, a tím je voda. Pitná voda. Polovina nebo třetina lidstva nemá dostatek čisté a nezávadné vody. Při dostatku energie by dostatek čisté vody nebyl problém.

Nedávno jsem dělal rozhovor s profesorem z Akademie věd, který věří v Boha a dokonce chodí do kostela. Zda se vám to přirozené nebo kontraproduktivní?

Nikdy jsem ve svém vědeckém životě nepocítil potřebu obrátit se k Bohu. Myslím, že pro vědce to je opravdu kontraproduktivní. Náboženství je něco, co vede lidi spíše zpět, nežli k pokroku…

Myslíte si, že je to dobrý nápad, postavit v New Yorku mešitu proti „pomníku“ z 11. září 2001?

Myslím, že je to necitelné. Stejně jako by třeba bylo postavení německého kulturně zábavního centra v Auschwitzu. Pokud je to chápáno jako symbol usmíření, mělo by se to dělat jinak.

powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group