ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

Vypravěči příběhů

TEXT: VÍT MOUDRÝ

Stojím před zašlým, časem a hlavně drsným počasím omšelým totemem. Musel být kdysi krásný, říkám si v duchu s pohledem na ještě dnes patrné a úctu vyvolávající mohutné symboly a detaily. Hlava mi nebere, proč takovou krásu první národy, jak se zde indiánům říká, neudržovali, neopravovali? Až časem se to přímo od nich dovídám.

Totem má svou symboliku, spirituální výraz, a často bývá spojen s nějakým příběhem, který se skutečně odehrál nebo se tvůrcům například zdál. Ten potom dostal podobu totemu a stal se výrazem a součástí jedné osoby nebo dokonce celého společenství. Zub času ale totem postupně v drsných podmínkách kanadského severozápadu devastuje. A když už hodně, je to nejlepší pokyn pro indiány, že mají udělat totem nový. A opravit ten starý? Nikoliv. Starý příběh přeci také nejde opravit. Jednoduché, že?

Totem je svým původem patrně algonkinské slovo. Znamená příbuzenství, dávného předka nebo také ochranného ducha. A má své viditelné, důstojné a symbolické zobrazení v podobě nejrůznějších totemových kůlů. Různě vysokých, rozměrných, se symboly zvířat, ptáků, ryb, lidských postav i duchů nebo bájných symbolů. Oproti vžitým představám však nebyly severoamerické totemy objekty uctívání, šlo čistě o památníky význačných událostí.

 

ko1102_kanada_totemy_profimedia-0014963228

TRÁPENÉ SVĚDOMÍ

Soužití novodobých kolonizátorů s indiány nefungovalo. Indiáni svá území proto logicky bránili, nových příchozích však bylo hodně a proti lukům a oštěpům stáli muži s moderními opakovačkami a smrt nesoucími kanony. K tomu se přidala četná úmrtí indiánů na pro ně do té doby neznámé nemoci. A také kvůli alkoholu a drogám. Soužití se tak nekonalo. Spíše to bylo možné přirovnat k jedné velké genocidě.

Všechny symboly byly brutálně ničeny současně s decimovanou indiánskou kulturou. V Kanadě bylo ještě na začátku šedesátých let například trestné pořádat indiánské potlatche. Tedy shromáždění spojená s rituálními tanci s nejrůznějšími maskami nasazenými na hlavách tanečníků. Tyto tehdy stále řidší a vesměs tajné akce byly mnohdy brutálně potlačovány a účastníci trestáni vězením. Masky byly stejně jako totemy buď ničeny nebo hromadně zabavovány.

Současný trend je naprosto opačný. Možná bych ho nazval i studem současné populace, co všechno noví osadníci prvním národů USA i Kanady prováděli. Indiánům v Kanadě i USA se vrací majetek, půda, platí se jim finanční i naturální reparace, podíly na těžbě nerostných bohatství na jejich územích. Řada z nich má své rady, autonomie, školy, kde se začínají vracet ke svým kořenům ať již jazykem či zvyky, tak historií a obřady. Vrací se jim jejich symboly, masky, totemy, staví se nádherná muzea, nejrůznější a přitom hodně zajímavé památníky.

Mnoho indiánů se s nabytým majetkem, reparacemi a pravidelně proudícími penězi bez práce ale nemůže srovnat. V soustředěných indiánských osídleních roste kriminalita, alkoholismus, drogy. Sám jsem byl u benzinky kdesi v arizonské poušti svědkem naprosto zdecimované indiánské babičky (!), která se zhvízdaná jak se říká „na plech“ zřítila po brilantní piruetě do regálů s lupínky a buráky. A to prosím v deset dopoledne! Je to složité, každá mince má však dvě strany. Je sice dokázáno, že totemy indiáni vyráběli i v primitivních podmínkách pouze za pomoci kamenných nástrojů, více jich však začalo být vztyčováno potom, co se do rukou jejich tvůrců dostaly nástroje bílého muže.

 

ko1102_kanada_totemy_totem4l

MEZI TOTEMY

Totemy mě v cestopisech a indiánkách fascinovaly. Jako kluk jsem jeden někdy již v osmi letech vyřezal se svým dědou. Když jsem začal jezdit do severní Ameriky, pokládal jsem si vždy stejnou otázku. Tedy jestli ještě někde uvidím autentický indiánský totem. A tam, kde jsem na ni nejspíš očekával odpověď, jsem ji na mnoha místech buď vůbec nenašel, nebo nacházel hodně zřídka. Tedy na území USA. Vše mi ale vynahradily opakované návštěvy západní části Kanady. A nutně nemusíte složitě vyhledávat indiánské rezervace. Stačí navštívit „Antropology Vancouver Museum“ na okraji Vancouveru. Milovníci prvních národů budou řehtat blahem. Je zde tak obrovské množství historických předmětů in¬diánů, hlavně totemů, masek a dobových fotografií, že na podrobnou prohlídku by bylo potřeba několika dnů.

Další krásné totemy naleznete v této architektonické perle Britské Kolumbie, Vancouveru, i ve Stanley Parku nebo v nedalekém regionálním parku Capilano. Úžasně bohaté, autentické, nádherné a nesmírně rozlehlé expozice naleznete v Royal British Columbia Muzeu. To nemůžete přehlédnout v centru hlavního města Britské Kolumbie Victorii na ostrově Vancouver Island. Zde naleznete i překrásné expozice z osidlování Divokého západu.
Severněji na ostrově Vancouver je na jeho východním pobřeží celé město plné totemů. Jmenuje se Duncan. Jsou opravdu nádherné, každý má jinou symboliku i autora a je jich zde na sedmdesát. Po jejich optimální trase vás městem vedou žluté šlápoty namalované na chodnících.

Za symbol kanadského usmíření s prvními národy platí v kanadské Britské Kolumbii ale nejvíce Alert Bay na ostrově Cormorant Island, ležící opět poblíž ostrova Vancouver. Zdejší velké indiánské osídlení se zasloužilo o stavbu centra U´mista Cultural Centre, které bylo vybudováno ze sbírek i kanadských dotací. Centrum je spojené s muzeem i slavnostní síní pro indiánské obřady. Na slavnostním zahájení U´mista Cultural Centre byly žijícím indiánským náčelníkům vládou této provincie předány nejvýznamnější dochované zabavené symboly. To vše za ovací obrovského množství indiánů z celé provincie. Toto místo se tak stalo hlavním neformálním místem setkávání prvních národů Britské Kolumbie.

Máte-li v duši touhu po divoké, mnohde ještě nedotčené přírodě, řekách s lososy, lesích s černými medvědy a po historii spojené s indiány, najděte si nejlépe na přelomu srpna a září chvilku na kanadský Vancouver Island. Vrátíte se nadšeni. Podobně jako já.

Vypravěči

příběhů

Stojím před zašlým, časem a hlavně drsným počasím omšelým totemem. Musel být kdysi krásný, říkám si v duchu s pohledem na ještě dnes patrné a úctu vyvolávající mohutné symboly a detaily. Hlava mi nebere, proč takovou krásu první národy, jak se zde indiánům říká, neudržovali, neopravovali? Až časem se to přímo od nich dovídám.

TEXT: Vít Moudrý

T

otem má svou symboliku, spirituální výraz, a často bývá spojen s nějakým příběhem, který se skutečně odehrál nebo se tvůrcům například zdál. Ten potom dostal podobu totemu a stal se výrazem a součástí jedné osoby nebo dokonce celého společenství. Zub času ale totem postupně v drsných podmínkách kanadského severozápadu devastuje. A když už hodně, je to nejlepší pokyn pro indiány, že mají udělat totem nový. A opravit ten starý? Nikoliv. Starý příběh přeci také nejde opravit. Jednoduché, že? 

Totem je svým původem patrně algonkinské slovo. Znamená příbuzenství, dávného předka nebo také ochranného ducha. A má své viditelné, důstojné a symbolické zobrazení v podobě nejrůznějších totemových kůlů. Různě vysokých, rozměrných, se symboly zvířat, ptáků, ryb, lidských postav i duchů nebo bájných symbolů. Oproti vžitým představám však nebyly severoamerické totemy objekty uctívání, šlo čistě o památníky význačných událostí.

Trápené svědomí

Soužití novodobých kolonizátorů s indiány nefungovalo. Indiáni svá území proto logicky bránili, nových příchozích však bylo hodně a proti lukům a oštěpům stáli muži s moderními opakovačkami a smrt nesoucími kanony. K tomu se přidala četná úmrtí indiánů na pro ně do té doby neznámé nemoci. A také kvůli alkoholu a drogám. Soužití se tak nekonalo. Spíše to bylo možné přirovnat k jedné velké genocidě.

Všechny symboly byly brutálně ničeny současně s decimovanou indiánskou kulturou. V Kanadě bylo ještě na začátku šedesátých let například trestné pořádat indiánské potlatche. Tedy shromáždění spojená s rituálními tanci s nejrůznějšími maskami nasazenými na hlavách tanečníků. Tyto tehdy stále řidší a vesměs tajné akce byly mnohdy brutálně potlačovány a účastníci trestáni vězením. Masky byly stejně jako totemy buď ničeny nebo hromadně zabavovány.

Současný trend je naprosto opačný. Možná bych ho nazval i studem současné populace, co všechno noví osadníci prvním národů USA i Kanady prováděli. Indiánům v Kanadě i USA se vrací majetek, půda, platí se jim finanční i naturální reparace, podíly na těžbě nerostných bohatství na jejich územích. Řada z nich má své rady, autonomie, školy, kde se začínají vracet ke svým kořenům ať již jazykem či zvyky, tak historií a obřady. Vrací se jim jejich symboly, masky, totemy, staví se nádherná muzea, nejrůznější a přitom hodně zajímavé památníky.

Mnoho indiánů se s nabytým majetkem, reparacemi a pravidelně proudícími penězi bez práce ale nemůže srovnat. V soustředěných indiánských osídleních roste kriminalita, alkoholismus, drogy. Sám jsem byl u benzinky kdesi v arizonské poušti svědkem naprosto zdecimované indiánské babičky (!), která se zhvízdaná jak se říká „na plech“ zřítila po brilantní piruetě do regálů s lupínky a buráky. A to prosím v deset dopoledne! Je to složité, každá mince má však dvě strany. Je sice dokázáno, že totemy indiáni vyráběli i v primitivních podmínkách pouze za pomoci kamenných nástrojů, více jich však začalo být vztyčováno potom, co se do rukou jejich tvůrců dostaly nástroje bílého muže.

Mezi totemy

Totemy mě v cestopisech a indiánkách fascinovaly. Jako kluk jsem jeden někdy již v osmi letech vyřezal se svým dědou. Když jsem začal jezdit do severní Ameriky, pokládal jsem si vždy stejnou otázku. Tedy jestli ještě někde uvidím autentický indiánský totem. A tam, kde jsem na ni nejspíš očekával odpověď, jsem ji na mnoha místech buď vůbec nenašel, nebo nacházel hodně zřídka. Tedy na území USA. Vše mi ale vynahradily opakované návštěvy západní části Kanady. A nutně nemusíte složitě vyhledávat indiánské rezervace. Stačí navštívit „Antropology Vancouver Museum“ na okraji Vancouveru. Milovníci prvních národů budou řehtat blahem. Je zde tak obrovské množství historických předmětů in­diánů, hlavně totemů, masek a dobových fotografií, že na podrobnou prohlídku by bylo potřeba několika dnů.

Další krásné totemy naleznete v této architektonické perle Britské Kolumbie, Vancouveru, i ve Stanley Parku nebo v nedalekém regionálním parku Capilano. Úžasně bohaté, autentické, nádherné a nesmírně rozlehlé expozice naleznete v Royal British Columbia Muzeu. To nemůžete přehlédnout v centru hlavního města Britské Kolumbie Victorii na ostrově Vancouver Island. Zde naleznete i překrásné expozice z osidlování Divokého západu.

Severněji na ostrově Vancouver je na jeho východním pobřeží celé město plné totemů. Jmenuje se Duncan. Jsou opravdu nádherné, každý má jinou symboliku i autora a je jich zde na sedmdesát. Po jejich optimální trase vás městem vedou žluté šlápoty namalované na chodnících.

Za symbol kanadského usmíření s prvními národy platí v kanadské Britské Kolumbii ale nejvíce Alert Bay na ostrově Cormorant Island, ležící opět poblíž ostrova Vancouver. Zdejší velké indiánské osídlení se zasloužilo o stavbu centra U´mista Cultural Centre, které bylo vybudováno ze sbírek i kanadských dotací. Centrum je spojené s muzeem i slavnostní síní pro indiánské obřady. Na slavnostním zahájení U´mista Cultural Centre byly žijícím indiánským náčelníkům vládou této provincie předány nejvýznamnější dochované zabavené symboly. To vše za ovací obrovského množství indiánů z celé provincie. Toto místo se tak stalo hlavním neformálním místem setkávání prvních národů Britské Kolumbie.

Máte-li v duši touhu po divoké, mnohde ještě nedotčené přírodě, řekách s lososy, lesích s černými medvědy a po historii spojené s indiány, najděte si nejlépe na přelomu srpna a září chvilku na kanadský Vancouver Island. Vrátíte se nadšeni. Podobně jako já.
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group