ikoktejl

Kolonie volně žijících koček a péče o ně

Text: Dagmar Kneslová
Foto: Shutterstock

Kolonie toulavých koček jsou pro většinu obyvatel přítěží a považují je za nositele nebezpečných chorob a parazitů. S toulavými kočkami se spojují od nepaměti zejména zlé vlastnosti, v pohádkách a příslovích jsou skoro vždycky zákeřné, vypočítavé, nevěrné. Vážou se k nim i mnohé pověry, byly spojovány s ďáblem a čarodějnictvím, dodnes např. černá kočka jdoucí přes cestu údajně nosí neštěstí. Tyto postoje jsou v nás hluboce zakořeněny a velmi těžko se tyto mýty vyvracejí. V důsledku je systematická péče o volně žijící kočky a regulace jejich počtu v současnosti problémem, jehož řešení je bez zájmu široké veřejnosti a obcí v nedohlednu.

Nedostatek prevence

Lidé mají v lepším případě představu, že se o bezprizorní kočky a další zvířata postará obec či město, jak jim ukládá zákon. Zdaleka ne všechna města či obce však mají zřízený útulek, kam by byly nalezené kočky dočasně umisťovány a veterinárně ošetřeny. Zdaleka ne všude jsou prováděna preventivní opatření (především kastrační program). Není výjimkou, že se samosprávy touto problematikou vůbec nezabývají, zejména kvůli nedostatečným rozpočtům a vysokým nákladům, spojeným s preventivními opatřeními.

kp1301 kolonie shutterstock 125196707

Přeplněné útulky

Kapacita obecních útulků, pokud jsou zřízeny, je obvykle rychle naplněna a útulky pak nejsou schopny přijímat další opuštěná zvířata. Přestože se v této oblasti angažují také soukromé útulky a občanská sdružení, jejich kapacity rovněž nejsou schopny pojmout všechny volně žijící kočky, kterých nadto venku stále přibývá – a přestože se třeba podaří odchyt všech koček v určité lokalitě, netrvá dlouho a na místě se objeví další skupina koček.

Zažité nepravdy

Často se setkáváme s názory, že je lepší venku žijící kočky nekrmit, aby se nemnožily. Dobrovolníci a tzv. krmiči, jsou nezřídka napadáni, vykazováni z pozemku, jejich činnost je sabotována apod. Zde je na místě říci, že hlad situaci nezlepší, právě naopak! Kočky se totiž v době ohrožení populace množí o to více, aby případné ztráty pokryly. Omezením přísunu potravy lze tedy dosáhnout jen většího počtu oslabených jedinců, mezi kterými se budou snáze šířit různé choroby (nehledě na to, že by takové opatření bylo v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a závaznou Evropskou dohodou o ochraně zvířat v zájmovém chovu).

Současně je třeba zdůraznit, že samotné krmení volně žijících koček situaci rovněž nevyřeší. Je ale možné využít toho, že si kočky zvyknou chodit na určité místo pravidelně pro potravu (v některých případech dokonce přestanou být plaché k osobě svého „krmiče“), což usnadní jejich základní ošetření, odchyt a kastraci – ať už ve spolupráci s útulkem či ve vlastní režii dobrovolníků, kteří se o kočky v dané lokalitě starají.

kp1301 kolonie shutterstock 34924042

Jak vhodně redukovat stav

Z ošetřených a kastrovaných koček je vhodné ochočené a mazlivé jedince nabídnout k umístění do nových rodin a plaché, divoké kočky vrátit do původní lokality, samozřejmě po nezbytné rekonvalescenci po zákroku (kastraci). Na některých místech to dokonce již funguje a kolonie koček v těchto lokalitách se daří udržovat v dobré zdravotní kondici a bez nežádoucího množení populace. Podmínkou ke zvládnutí tohoto nelehkého úkolu je racionální přístup – každý dobrovolný „krmič“ by měl zvážit své možnosti, zda je schopen postarat se o všechny kočky, kterým poskytuje krmení a které tak na sobě činí závislými.

Nepřesouvat svou zodpovědnost na sdružení a instituce

Často se setkáváme s dobrovolníky, kteří krmí desítky koček na různých místech ve městě, vynakládají nemalé finanční prostředky na zajištění velkého množství (často nekvalitního) krmiva, aniž by byli schopni postarat se také
o další nezbytné úkony – ať už kastraci nebo „jen“ základní ošetření, je-li kočka nemocná. Když se dostaví problém, buď jej vůbec neřeší (např. při onemocnění kočky), nebo se jeho řešení snaží přesunout na útulky a domácí depozita občanských sdružení (zejména pokud jde o potřebu umístění nových koťat od nekastrovaných koček). Činnost těchto organizací musí být rovněž racionálně limitována – ať už v závislosti na finančních prostředcích nebo omezených prostorových kapacitách a potřebě zajistit každé nově přijaté kočce odpovídající karanténu, aby se nešířily nákazy a nemoci na další kočky.

Řešení spočívá v zodpovědnosti a osvětě

Řešení situace je tedy ve stávajících podmínkách poměrně obtížné. Jedinou možností řešení stavu je osvěta obyvatel, regulace populace volně žijících koček v souladu se zákonem (tedy důsledné, systematické a opakované provádění kastračního programu), spojené s racionální péčí o kolonie venkovních koček.

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group