ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

TICHOMOŘSKÉ MÝTY: JAK PŘIŠLA SMRT

 

Na začátku nebylo žádné země, na které by člověk mohl spočinout suchou nohou. Všude jen voda a nad ní nebe. A někde mezi nebem a vodou byla říše bohů. Tam žil inejvětší z nich, král bohů zvaný Maui, se svými dvěma syny a třemi bratry. Byla to šťastná říše, smrti a zániku neznajíc. Uprostřed ní leželo jezero živé vody a nadjezerem stál strom moudrosti. V jeho stínu se bozi večer co večer scházeli a popíjeli kavu, trpký nápoj, který dokáže pěkně zamotat hlavu. "Má duše mne pálí!" řeklkrál Maui. "Jíme, pijeme, ale nic užitečného neděláme. Usedněme do lodí a vydejme se do neznáma. Za poznáním!"


Vtom prudký vítr rozhýbal větve stromu moudrosti a všichni zmlkli, protože věděli, že strom se chystá promluvit. "Slyšte, Maui, Hiku i ostatní! Nevydávejte se do neznáma! Stane se zlo tak strašné, že ani já vám ho nemohu popsat!"

"Ať se stane!" vykřikl Maui. "Kdo chce, nechť zůstane, a kdo chce, nechť jede se mnou..." Oba synové a jejich věrní se vydali k lodím.

Nevíme, jak dlouho pluli. Víme jen, že pluli daleko od říše bohů. Únava a zoufalství dolehly na všechny, ale jednoho dne se oceán konečně uklidnil. Král Maui se postavil na příď a nahodil lano s obrovským hákem.

"To jsi nás umořil téměř k smrti, aby sis tu zarybařil?" vyštěkl jeden z jeho synů, zvaný Ata. "Mlč, hlupáku!" okřikl ho otec Maui. "Vyčkej svůj čas, až pochopíš, že zkušenost nás starých je živou vodou pro vás mladé!" A tu se lano napnulo, voda se zpěnila a ozval se strašlivý praskot, jako by oceán ztrácel půdu pod nohama. Bozi byli vystrašení k smrti, ale král Maui věděl, co dělá. "Držte lano, mí věrní! Nastal čas!" Vší silou zatáhl, a zpod hladiny začala vystupovat... země! Na ní hory, údolí a úrodné pastviny.

Tak král Maui vylovil z hlubin oceánu první tichomořský ostrov, nazvaný Ata (Nový Zéland). A po něm zemi Tonga s pláněmi pokrytými květinami a ostrovy Fidži plné nádherných korálů a ostrovy Vanuatu plné šťavnatých krabů a ostrovy Samoa plné ovoce mango a ostrovy Papua-Nová Guinea plné papáji. Nakonec vylovil největší z ostrovů, obrovskou zemi Australis.

Po návratu do říše bohů usedli pod strom moudrosti a nadšeně vyprávěli. Jen syn Ata nepromluvil slova. V jeho duši hlodal červ. Nakonec zosnoval vzpouru proti vlastnímu otci. Svolal mladé a řekl: "Jsme hlupáci. Sedíme tu a žvástáme s otci a dědy. Tam v té zemi si budeme vládnout sami a ovoce nám bude padat ze stromů do úst každý den. Připravte loď a já se postarám o otce." Našel největší kořen kavy a odnesl ho otci jako dar na usmířenou za svá neuvážlivá slova na cestách. Večer král svolal přátele, aby popili báječnou kavu - důkaz synovské lásky. Jenže jak pili, svět se začal otřásat v základech a strom moudrosti zaúpěl: "Jsou pryč!" Jen pomalu bozi otevírali omámené oči a strom šeptal: "Nikdy se nevrátí... Ztratili úctu k otcům, opustili prameny moudrosti. Budou tedy navždy patřit zemi. A zem si pohřbí své mrtvé."

Zatím Ata a jeho druhové pluli za vydatného výskotu k ostrovům pozemských radostí. "Svět je náš, sláva! Nikdy se nevrátíme!" Netušili, jak hrozná osudová pravda se skrývá v těch slovech! Zvedla se vlna, vystoupila vysoko nad hladinu, z pěn se vynořily dvě dlouhé ruce a jejich kostnaté prsty drtily jednu lodičku za druhou. Zbylí plavci zoufale pádlovali k ostrovu Tonga, kde vyskákali na břeh. Ale jen jejich nohy spočinuly na pevné zemi, ostrov se začal potápět.

Daleko odtud, v říši bohů, v srdci otce Maui zatrnulo. Slyšel synův hlas? Maui skočil do vln pod kořeny ostrova Tonga, vyzvedl ho z moře a drží ho na svých bedrech dodnes. Když se ostrov začne potápět, lidé dupou do země a tančí, aby probudili otce boha ze spánku. Maui se probere, nadechne, ostrov vykoukne z moře a život jde dál. Bůh Maui trpí, protože vylovil zemi a jeho potomci se z nevědomosti stali pozemšťany.

Potkala jsem jednoho muže z Tongy a ten mi řekl: "Vy všichni jste děti země, ale my, lidé z Tongy, jsme děti bohů."

Je-li to pravda, ví jenom smrt.
červenec - srpen 1999
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group