ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

EGYPTSKÉ MÝTY: POSLEDNÍ SOUD

 

Staří Egypťané nemohli než opovrhovat absurdní představou Řeků, že právě oni jsou božského původu. Jejich bohové totiž, jak sami říkali, nikdy na zemi nežili.

To, že se duch zemřelého vrátí po smrti do mumifikovaného těla, byla pro Egypťany naprosto samozřejmá věc, o které patrně nikdy nepochybovali.

Návrat do mumifikovaného těla, kterým počínal "nový" život, však nebyl žádnou procházkou růžovým sadem. Mrtvý člověk, duch, musel projít strastiplnou podsvětní cestou plnou nestvůr, hadů, štírů, krokodýlů a jiné odporné havěti. Po jejím absolvování se dostal do soudní síně nazývané Síň obou pravd před samotného vládce podsvětí Usireho.


Do Síně obou pravd přivedl zemřelého Anup, bůh mrtvých a ochránce pohřebišť se šakalí hlavou. Podsvětní tribunál byl tvořen čtyřiceti přísedícími zvanými "soudci mrtvých". Egypťané věřili, že soudci mrtvých jsou stejní jako soudci živých. Předseda senátu či nejvyšší soudce pak odpovídal představě o Usireovi. Jediné, čím se posmrtní soudci lišili od svých pozemských protějšků, byly hlavy. Například první měl hlavu sokolí, druhý lidskou, třetí zaječí, čtvrtý hroší, pátý lidskou, šestý sokolí, sedmý liščí, osmý lidskou, devátý beraní, desátý hadí a ostatní dle své povahy. Hlavy symbolizovaly čtyřicet dva zločinů, kterých se mohl smrtelník na své pozemské pouti dopustit. Teď, když dochází k posuzování jeho skutků, se zjišťuje, zda se některým neprovinil, či zda není vinen zlem, které měl ve své moci trestat.

Srdce, které bylo jako jeden ze dvou orgánů ponechané při mumifikaci v těle, představovalo v egyptských mýtech o posmrtném soudu duši. Nebo lépe řečeno svědomí. Bůh Anup vzal tedy srdce zemřelého a položil je na levou misku vah stojících uprostřed soudní síně. Místo závaží pak na pravé straně vah leželo pštrosí pero, symbol bohyně pravdy a spravedlnosti Maat. Nejbližšími svědky této procedury byli bůh osudu Šaj a bůh vědění a moudrosti Thovt. Tomu příslušel úkol zapisovat na tabulku složitými egyptskými hieroglyfy výsledek vážení.

Zemřelý se sám hájil, osobně se obracel k jednotlivým soudcům. Jakmile by však jen slůvkem zalhal, váhy se okamžitě vychýlily z rovnováhy a svědomí by se stalo lehčím než pravda. To by bylo špatné a na viníka by se vrhla obluda s krokodýlí hlavou, hrudí lva a zadkem hrocha, a sežrala jej. Viník by tak zemřel smrtí již skutečnou a neodvratnou.

Pokud vážení při posmrtném soudu dopadlo dobře, Thovt oznámil soudnímu sboru, že zemřelému může být dovoleno žít další život v říši mrtvých. Usireův syn, sokolí bůh Hor, jej potom doprovodil na audienci ke svému otci, vládci podsvětí. Usire jej laskavě přivítal, pohostil a přidělil mu pole, neboť Egypťané si představovali, že až zemřou, budou i nadále žít jako zemědělci, ovšem nebudou se muset tolik dřít a lopotit.

O Usireově spravedlivém vládnutí nad říší mrtvých a neméně spravedlivém posmrtném soudu vypovídá 189 kapitol takzvané Knihy mrtvých. Usire však byl zároveň také představitelem přírodního a duchovního dobra, zatímco jeho bratr Sutech zase zosobněním zla. V jiném výkladu mýtů byl Usire bohem Nilu.

Podle egyptské mytologie
zpracovala Jana Michalcová
říjen 1999
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group